Zoeken in deze blog

donderdag 26 augustus 2010

Annouk WESTERLING stelt tentoon bij Jo Van de Sype in Haaltert

Onder de noemer 'Les Opposées habituelles' beweegt Annouk Westerling zich verder op het terrein van de digitale processen.
(c) Annouk Westerling

Hoe abstract haar werken er ook mogen uitzien, toch zijn ze steeds gebaseerd op natuurlijke uitgangspunten en zelfs heel concrete voorwerpen zoals stenen.
In het project 'Steen' brengt ze alle omwentelingen en bewegingen van die steen in beeld via overeenkomstige lijnen en kleuren. Haar methode geeft me de indruk van een op de spits gedreven analytisch kubisme. Zo creëert zij een quasi-wetenschappelijk beeld, dat doet denken aan een hersenscan, een doolhof of een grillige grafiek. Het voert me in gedachten ook wel terug naar het wetenschappelijk tekenen uit de humaniora, met projecties, wentelingen,... maar dan met afgeronde i.p.v. rechte lijnen.
Ook in 'Les Opposées habituelles' is een toevallig gevonden steen het uitgangspunt.
De vorm van deze steen deed haar denken aan de grot van Plato. De dualiteit van het verhaal van de grot vertaalt ze door het uitwerken van verschillende cirkels, waarbij gerefereerd wordt naar de verschillende kleuren en tegengestelde kleuren (vandaar ... les opposées).
Te bezoeken op zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2010
telkens van 13 tot 18 uur
bij
Jo Van de Sype
Larenbroekstraat 31
9450 HAALTERT
i.s.m. Joanna et ses visiteurs

Geen opmerkingen: