Zoeken in deze blog

donderdag 13 januari 2011

X Highway to Reflection: Luc Binst & Co in CC Strombeek (Grimbergen)

De tentoonstelling 'X HIGHWAY TO REFLECTION' is het logische gevolg van het vorig jaar bij Ludion verschenen boek met dezelfde titel. Daarin maakte Luc Binst, in samenwerking met Luk Lambrecht, een soort stand van zaken op binnen zijn architecturale achtergrond en praktijk.


Luc BINST (°1973) startte zijn carrière als architect in 1998, na studies in Sint-Lucas (Brussel). Vanaf 1999 was hij medewerker van Jo CREPAIN, met wie hij in 2006 het bureau 'Crepain Binst Architecture' (CBA) oprichtte. Door de plotselinge dood van Jo Crepain (°1950 - +20/12/2008) werd hij vanaf 2009 CEO van het bedrijf.

Luc Binst gaat in het boek en de tentoonstelling in dialoog met een aantal mensen die zijn opleiding en loopbaan in sterke mate mee bepaald hebben.
Dat de plattegrond van deze tentoonstelling in de vorm van een X opgebouwd werd, is uiteraard geen toeval. Ook in het boek speelt de 'X' een cruciale rol. De X als snijpunt tussen heden en verleden, als kruispunt voor ontmoetingen tussen mensen en disciplines, als vertrekpunt voor ideeën en projecten, waar theorie en praktijk kunnen dialogeren: 'Highway to reflection' met verschillende in- en uitritten.


(c) Paul Gees & Luc Binst

Het boek is een object dat een blijvende benadering toelaat, terwijl de tentoonstelling slechts een tijdelijke instapmogelijkheid biedt. Maar precies door de combinatie van de twee creëer je ruimere mogelijkheden. Je kan hier letterlijk binnenstappen in de wereld van de architectuur, annex beeldhouwkunst, schilderkunst, performance, video en zelfs dans.
Voor de dansvoorstelling van Meg Stuart & Damaged Goods (zie site van CC Strombeek) is de scène in het tentoonstellingsconcept geïntegreerd. Volgens de krijtlijnen zullen twee panelen openplooien tot een dansplatform.
*
Op 11 en 12 februari 2011 om 20 uur geeft Luc Binst bovendien een lezing over zijn werk en gidst nadien als 'finissage' het publiek door de tentoonstelling.

Het centrale punt van de tentoonstelling

Deze tentoonstelling is met heel veel respect voor de ruimte opgebouwd, zowel wat de beschikbaarheid als de functie ervan betreft. Deze tentoonstellingsruimte is tegelijk een doorgangsruimte voor diverse andere functies binnen het cultureel centrum. Heel wat mensen zullen hier wellicht alleen maar 'passeren'. Wij nemen  de tijd voor een kennismaking.
Op het centrale punt in de ruimte staat een tafel met 8 doorzichtige kubussen. Daarin zitten kleine objecten van de deelnemers. Het zijn verwijzingen naar hun ideeën, hun overtuigingen, hun leefwereld, hun werk,...

Bea Matthys toont een potlood van haar overleden echtgenoot Jo Crepain, met als motto:"'Uit een potlood ontstaat alle creativiteit". Haar verdere bijdrage is de voorstelling van video- en performancekunstenares Marie Julia Bollensée, die in het aangrenzende 'Kabinet' op bijzonder poëtische wijze naar de essentie van het menselijk bestaan peilt.
Een vrouw koos dus een vrouw in dit mannelijk bastion van architectuur en beeldende kunst.

(Let ook op de schitterende ruimte van het 'Kabinet' - enkele jaren geleden door Luc Binst ingericht)

Marie Julia Bollansée was een tijd geleden ook te gast in 'Salon Blanc' te Oostende (zie LINKS)

De weg naar 'Het Kabinet' en werk van (c) Günther Förg

Paul Gees was wellicht de eerste die Luc Binst in de kunsthumaniora van Sint-Lucas Brussel de weg van de ruimtelijkheid en het evenwicht toonde. Hier neemt hij als beeldhouwer de twee ingangen van de tentoonstellingszaal onder handen. Tussen de bestaande muren bouwt hij, hoog tegen het plafond, zijn typische sculpturen met hout, steen en metaal in een 'wankel', maar gecontroleerd evenwicht.
(Ons vroegere atelierbezoek bij Paul Gees staat hier in WATERSCHOENEN)

Günther Förg, die Luc Binst via Luk Lambrecht leerde kennen, verschijnt hier als een schilderkunstig en ruimtelijk colorist met oog voor architecturale en structurele omgevingen.


(c) Günther Förg

Luc Deleu, architect en als beeldend kunstenaar onder andere bekend van diverse containerprojecten (bijvoorbeeld in Middelheim), was destijds mentor voor het eindwerk van Luc Binst. Vorig jaar bouwde hij op de Scheldekaai in Antwerpen een container-X (zie foto in de tentoonstelling) naar aanleiding van de uitgave van het X-boek.
Let hier ook op de grote blauwe 'affiche' met reflecties over het toekomstige leven op deze planeet.

Op de drempel van 'Het Kabinet'

Er is ook werk van Honoré d'O, die hier fragmenten uit zijn dvd-compilatie presenteert.
Let bovendien op de bijdragen van Dirk Jaspaert, een 'ingenieuze bruggenbouwer' tussen architectuur en wetenschappelijke berekening.
Dan is er ook nog zijn voormalige stagemeester Klaas Goris, die hem 'de stiel geleerd heeft'.
Tenslotte presenteert Luc Binst zelf een kijk op zijn eigen werk (en dromen... o.a. voor een nieuw cultuurcentrum) en dat van zijn bureau.


Tot 11 februari 2011
in CC Strombeek
Gemeenteplein
1853 Grimbergen (Strombeek-Bever)

Geen opmerkingen: