Zoeken in deze blog

vrijdag 10 februari 2012

Van SMAK naar TRACK in Gent

Barkoud was het toen we op 2 februari 2012 in de late namiddag met zijn allen vóór het SMAK stonden. Daar werden de laatste 100 dagen in de aanloop naar 'TRACK' in een stijlvolle, verrassende presentatie ingeluid.
(Met dank aan de organisatoren voor het ter beschikking stellen van dekentjes voor koukleumen zoals ik, en aan E.W. in het bijzonder om mij letterlijk uit de wind te zetten)

TRACK is het artistieke, stedelijke zomerproject van het SMAK, in de uitgangspunten (het TRACK- manifest) geformuleerd als: "Een tentoonstelling en een aanzet tot handelen, denken, ontdekken, openbaren, ervaren, tegenspreken en beleven van de stad, de kunst en de openbare ruimte".

Elk van de 13 punten uit dat TRACK-manifest werd, ondanks de bittere kou, op hartverwarmende wijze door verschillende, 'bekende' en 'gewone' sprekers naar voor gebracht.

Van SMAK naar TRACK

Tijdens de goed geregisseerde voorstelling was ook de kampvuurgedachte (zowel letterlijk als figuurlijk) nooit ver weg. Wellicht mede door de ijzige koude werd het groepsgevoel bijzonder reëel.

'TRACK - A Contemporary City Conversation' wil, aldus de initiatiefnemers, op ruime schaal die ontmoetings- en participatiegedachte aanwakkeren: dialoog tussen kunst(enaars) en stad, tussen verschillende gemeenschappen, tussen stadswijken en hun bewoners en de bezoekers uit binnen- en buitenland.
De tentoonstelling met externe en interne locaties zal zich in de stad concentreren op zes clusters of wijken: Blandijn, Centrum, Citadel, Macharius, Tolhuis en Tondelier.

De kampvuurgedachte

Tot slot van de voorstelling konden de curatoren, Mirjam VARADINIS (curator en verantwoordelijke hedendaagse kunst van Kunsthaus Zurich) en Philippe VAN CAUTEREN (artistiek directeur van het SMAK) de eerste 25 namen van deelnemende kunstenaars bekendmaken.

We noteren alvast Bart LODEWIJKS, Benjamin VERDONCK, Lawrence WEINER, Mark MANDERS, Mekhitar GARABEDIAN, Michël BORREMANS, Peter BUGGENHOUT, Sven AUGUSTIJNEN,...

Meer info over deze en andere deelnemers en de rest van het gebeuren staat op...


Als orgelpunt werd het nieuwe opschift 'TRACK' hoog op de gevel van het SMAK in de schijnwerpers gezet. 'SMAK' is voor enige tijd naar het depot verwezen, maar of dat ook rust betekent voor de medewerkers van het museum durf ik stevig te betwijfelen.

Voor wie het nog niet zeker wist... TRACK is de naam !

TRACK is nu echt op de sporen gezet. Achter de schermen wordt vast hard gewerkt om de wissels tussen de verschillende sporen (wijken, kunstenaars, toeschouwers, bewoners,...) goed te onderhouden.

TRACK start op 12 mei 2012 en dendert tot 16 september 2012 door de stad.

Als we de eindzin van alle sprekers op de voorstelling mogen geloven, wordt het FANTASTISCH !

Wie zijn wij om daaraan te twijfelen...

Gent gaat een warme zomer tegemoet !


(c) Tekst en foto's: Artspotter

Geen opmerkingen: