Zoeken in deze blog

zaterdag 2 november 2013

Magdelien Roobroeck & Ariane Heystraeten in Fabriek Plastiek (Aalst)


 De voormalige industriële site van Tupperware langs de Dender in Aalst (tussen 1965 en 2007 gebruikt door de firma Tupperware / zie ook het artikel van 27 mei 2008 over Bob Daenen in Waterschoenen) zal tijdens de komende jaren stilaan verdwijnen om plaats te maken voor een gigantisch project van stadsvernieuwing met oog voor een kwalitatieve leef- en woonomgeving.

In afwachting van de geleidelijke afbraak en realisatie van de nieuwbouw kregen een aantal Aalsterse verenigingen de beschikking over een deel van de bestaande lokalen onder de overkoepelende naam 'FABRIEK PLASTIEK'.

Een idee van het geplande bouwproject krijgt u via de link 'PROJECT' op de website van FABRIEK PLASTIEK.
 

Voormalige Tupperware-site in Aalst (Pierre Corneliskaai) 
 
 
 De administratieve gebouwen langs de Pierre Corneliskaai zullen nog enkele jaren overeind blijven.
 
De vzw TSNUK heeft nu deze ruimte ter beschikking gekregen voor artistieke activiteiten en presentaties.
 
"Het doel van de vereniging is zo veel mogelijk mensen kans te geven om kunst te ontdekken, te beleven, zelf te creëren en steeds sterker te integreren in hun leven."
 
Kunstzin en levenskunst vormen bij TSNUK een totaalbeeld waarin ook ecologie, muziek, natuur, wereldvisie, geweldloosheid, communicatie en samenwerking een rol spelen.
 

© Magdelien Roobroeck 
 
 
Magdelien ROOBROECK en Ariane HEYSTRAETEN, moeder en dochter, geven nu het startschot voor een tentoonstellingsproject dat drie jaar zal lopen met als verbindend thema 'Terra Incognita', de zoektocht naar 'onbekend gebied' of 'het ongekende'.
 
Steeds meer kunstenaars zullen uitgenodigd worden om hieraan deel te nemen, in samenwerking en toch vanuit ieders eigenheid. 
 
 

© Magdelien Roobroeck 
 
 
Magdelien ROOBROECK toont vooral aardewerk. Reeds in 2008 liet WATERSCHOENEN u met haar werk en levensfilosofie kennis maken. In 2010 was ze met haar project 'Genesis' in CC De Werf (Aalst) te gast.
Haar werk getuigt van een intense verbondenheid met de natuur, letterlijk ook met de aarde. In echt vrouwelijke thema's en vormen draagt ze haar boodschap uit in foto's en gestileerd aardewerk. Naast die natuurlijke band met de aarde is er ook de immense nood aan menselijk contact.
 

© Ariane Heystraeten, videostill 
 
 
 Ariane HEYSTRAETEN deelt ongetwijfeld dezelfde bekommernissen, maar drukt zich uit in een andere materie en techniek. In 2011 studeerde ze af als Master in de Textielkunst (Sint-Lucas Gent), volgde meteen de specifieke lerarenopleiding en geeft sinds 2012 les in de academies van Aalst en Knokke-Heist.
 
Haar aandeel in deze tentoonstelling is dan wel beperkter in omvang, maar getuigt van een enorme poëtische kracht en betrokkenheid.
 
Voor een uitgebreide kennismaking kunt u terecht op haar BLOG.
 

© Ariane Heystraeten
 
 
 Maar natuurlijk kunt u ook meteen een kijkje gaan nemen in ...
 
FABRIEK PLASTIEK
Pierre Corneliskaai 28
9300 AALST
 
al kan dat voorlopig enkel nog op
 zondag 3 november 2013 van 15 tot 18 uur.
 
 Voor de verdere evolutie van het project en contact kunt u terecht op de website van TSNUK
 
 
© Art Spotter voor WATERSCHOENEN
 


Geen opmerkingen: