Zoeken in deze blog

maandag 1 december 2014

10 TENTOONSTELLINGSTIPS VOOR DECEMBER 2014 Wanneer u dit leest, heeft Art Spotter zijn Waterschoenen voor enkele weken aan de kant gezet of anders gezegd, ingeruild voor een flinke portie rust.

Natuurlijk laten we u niet verweesd achter, maar wijzen u nog op een aantal tentoonstellingen in Gent, Lovenjoel, Asse, Meigem-Deinze, Strombeek-Grimbergen en Brussel.

Binnenkort hebt u van ons ook nog een preview op de duoshow van Paul GEES en ARPAÏS du bois bij Eva Steynen Deviation(s) in Antwerpen tegoed.

Traditiegetrouw sluiten we het jaar af met enkele fotografische herinneringen en een overzicht van alle artikels.

°°°°°

TIP 1
GENT


Bij Galerie Jan Dhaese is tot 28 december 2014 Jennifer DE PLU aan zet. Onder de titel 'Poverty_And Her Flesh' presenteert ze tekeningen, schilderijen en collages die onttrokken zijn aan een verscheurde wereld van "armoede, conflict, onverdraagzaamheid, maar ook lust, verlangen, schoonheid", zoals Rudi Vranckx het in een begeleidende tekst uitdrukt. Verder omschrijft hij haar werk als kunstenaar als het omgekeerde van zijn taak als journalist (zij drenkt het beeld van de wereld in haar eigen leven), hoewel het doel hetzelfde is: onbehagen oproepen en de kijker met vragen achterlaten.


Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15B
9000 GENT

donderdag tot zaterdag: 14 - 18 uur
zondag: 11 - 14 uur

www.jandhaese.be

Jennifer De Plu verscheen ook al in 2012 in Waterschoenen naar aanleiding van haar tentoonstelling 'Tricksters' bij Galerie Jan Dhaese.
 © Jennifer De Plu & Galerie Jan Dhaese

 °°°°°

TIP 2
GENT


 bij

 PONT en PLAS
tot 31 januari 2015

Juwelen van
Gésine HACKENBERG

'DAILY DELICIOUS'

Groenten en fruit, vertaald in koperen juwelen
 Gesine Hackenberg, Grape brooch, copper PONT en PLAS
Hooiaard 6 (Hoek Graslei)
9000 GENT

donderdag, vrijdag en bijzondere zondagen: 13.30 - 18 uur
zaterdag: 11.30 - 17 uur

Matinee 7 december: 11 - 18 uur
°°°°°

TIP 3
GENT
KIOSK presenteert een duotentoonstelling met werk van de Duitse kunstenaar Katinka BOCK (1976) en de Nederlandse kunstenaar Katja MATER (1979).
Beide kunstenaars zoeken de grenzen van hun medium op en spelen met de mogelijkheden en onmogelijkheden eigen aan het materiaal. Het reflectieve proces dat hun werk typeert vangt aan met een observatie van de tentoonstellingscontext en de potentiële dialoog tussen medium en omgeving. Bock en Mater werken toe naar ‘uitkomsten’ die een transformatief potentieel in zich dragen. Katinka Bock richt zich hierbij in de eerste plaats tot de sculpturale vorm, terwijl Katja Maters werk voornamelijk bestaat uit een analoge fotografische of filmische registratie van procesmatige ingrepen.

Katja Mater maakt geometrische, abstracte composities op papier, op objecten of rechtstreeks in een ruimtelijke context. De composities worden geregistreerd aan de hand van een set doordachte spelregels die een houvast bieden in Maters mateloze verkenning van het spanningsveld tussen het tweedimensionale en het driedimensionale.

In KIOSK realiseert Mater de in-situ compositie Fields on a Line met de tentoonstellingsmuren en vloeren als werkoppervlak. De totstandkoming van het geschilderde beeld wordt vastgelegd door een camera die meermaals hetzelfde vaste
traject doorheen de galerie volgt. Verschillende momenten stapelen zich zo op in de tijd en parallelle ruimtes ontvouwen zich voor de lens. De weg die het blikveld van de camera aflegt en de extra tijdslijn die zich hierbij kenbaar maakt, laat zich vertalen op een meervoudig belichte filmstrook. Het resultaat is een 16mm-filminstallatie met de ruimte als residu.
Katinka Bocks sculpturen en installaties bestaan uit natuurlijke materialen zoals klei, hout, zand, water en brons, alsook alledaagse objecten zoals een stoel of limoenen. De materialen worden geselecteerd op basis van hun kleur, karakter en primaire energie.
Hun intrinsieke eigenschappen worden afgetoetst aan de architecturale en historische fundamenten van de ruimte, aan de objecten waarmee ze in relatie staan, en worden vertaald naar sculpturen die vaak radicaal sober zijn.

Voor de tentoonstelling Nebenwege in KIOSK combineert Bock bestaande objecten met een nieuw work-in-progress waarin ze met behulp van veranderlijke materialen als water, zout, stof en een koperen plaat streeft naar een niet volledig te controleren, fluïde resultaat dat zich slechts op het einde van de tentoonstelling volledig prijsgeeft.
KIOSK
Bijlokesite
Louis Pasteurlaan 2
9000 GENT


Nocturnes: open tot 22 uur
4 december 2014 (Gentse Museumnacht)
18 december 2014
21 januari 2015
(Op 18/12 en 21/1 eveneens rondleiding in de tentoonstelling)

Tijdens de eindejaarsperiode (22/12 tot 04/1) open van vrijdag tot zondag

Andere openingsuren: dinsdag tot vrijdag: 14 - 18 uur / zaterdag en zondag: 11 - 18 uur


°°°°°

TIP 4
GENTVoor Art Burger Palace zal kunstenaar Kasper De Vos Het Paviljoen gedurende de gehele tentoonstellingsperiode als atelier gebruiken en ter plaatse ‘Artburgermenu’s’ klaarmaken. Hij staat er dan ook – in de hoedanigheid van kunstenaar –, net zoals een bakker of beenhouwer, achter zijn toog waar hij zijn sculpturen ‘bereidt’ en het publiek de kans krijgt om deze te bestellen en mee te nemen. De Vos produceert de Artburgers als democratische multiples met referenties naar de popart en beschouwt dit project als een ‘Sociale Sculptuur’ die letterlijk een ontmoetingsplaats vormt waar de bezoeker zowel mentaal als fysiek aan kan deelnemen. 
Op die manier kan het (Gentse) publiek kennismaken met Het Paviljoen, een non-profitruimte voor actuele en experimentele kunst te Gent. Deze autonome organisatie, opgericht door HISK, KASK en het S.M.A.K.wil tijdens het tweede seizoen nog meer inzetten op de vergroting van de - locale en landelijke -  verankering.  
Het Paviljoen is dan ook een ontmoetingsplaats waar (jonge) kunstenaars/ -critici / curatoren/ .. met talent kunnen experimenteren en iedereen met een groot of klein hart voor kunst welkom is. Deze, en de twee volgende projecten van dit seizoen, spelen hier ook verder op in.
HET PAVILJOEN
Louis Pasteurlaan 2
900 GENT

°°°°°

TIP 5
LOVENJOEL


Curator Ilse ROOSENS presenteert

'From Where to When' 

met werk van

Jura SCHUST & Marie-Fleur LEFEBVRE

in

THE WHITE HOUSE GALLERY
Groot Park 2
3360 LOVENJOEL

tot 21 december 2014 en van 8 tot 18 januari 2015

Open van donderdag tot zondag: 14 - 18 uur


Jura Shust, Ambivalent World Tree : 1


We laten curator Ilse Roosens zelf aan
 het woord:

"De tentoonstelling laat zich lezen als een aaneenschakeling van tegenstellingen en dualiteiten. Beide kunstenaars roepen maatschappijkritische vragen op en tonen uitersten die ons niet onverschillig laten. De kunstwerken vertonen sporen van transformaties of verwijzen inhoudelijk naar transitiemomenten. Ze benadrukken dat ze zich op een soort van continuüm bevinden, maar maken duidelijk dat een vaste positie onbestaande is. Alles blijkt dus eerder gekristalliseerd te zijn doorheen verschillende domeinen of condities.

Zo heeft Jura SHUST het over overgangsrituelen, het mechanisme van tegenstrijdige machtsposities en parallelle werelden als metafoor voor een alternatieve werkelijkheid.

Marie-Fleur Lefebvre gebruikt dan weer deconstruerende technieken waarmee ze objecten compleet ontrafelt, om zo tot werk te komen dat ook letterlijk verschillende facetten toont.Marie-Fleur Lefebvre, Anonymus # 21


 The White House Gallery

Na een carrière als zelfstandig fotograaf lanceerde Bert Verlinden zijn eerste tentoonstelling in september 2012 in het nog-niet-gerestaureerde White House. In mei 2014 opende The White House Gallery voor hedendaagse kunst officieel met een groepstentoonstelling in het gerestaureerde pand. Zijn echtgenote Elly Kog was inmiddels ook overgestapt van een management-functie in de bankwereld naar de galerie. Ze combineren hun jarenlange interesse in hedendaagse kunst met hun vorige werkervaring voor de realisatie van een eigen galerie in het uniek gelegen historisch pand.

 The White House Gallery wil opkomende en jonge kunstenaars met potentieel ondersteunen in het uitbouwen van hun loopbaan. Zij richt zich zowel op Belgische als buitenlandse kunstenaars met visueel en inhoudelijk sterk werk. Veel aandacht gaat naar de scenografie van de tentoonstellingen, die zowel in het huis als in het park kunnen plaatsvinden. Schilderijen, beeldhouwwerken, foto's, installaties, objecten en video's worden tentoongesteld. In de polyvalente ruimte worden kunst-gerelateerde activiteiten georganiseerd, zoals performances, boekpresentaties, discussies en artist talks. De galerie wil ook deelnemen aan kunstbeurzen in binnen- en buitenland.°°°°°

TIP 6
MEIGEM - DEINZE


Galerie D'Apostrof

 Johan Gelper @ D'Apostrof


°°°°°

TIP 7
ASSE


 'Gegroet Patrick'

een ode aan Patrick MERCKAERT (1956 - 2011)


tot 21 december 2014
in
Galerie DE ZIENER
Stationsstraat 55
1730 ASSE

vrijdag, zaterdag en zondag: 15 - 18 uur°°°°°

TIP 8
BRUSSEL


 GALERIE KUSSENEERS
Menenstraat 10
1080 BRUSSEL

tot 20 december 2014
donderdag tot zaterdag: 14 - 18 uur

Hilde OVERBERGH
100 % synthetic

Caroline VAN DEN EYNDEN
Lord of the Horizons

Samuel VANDERVEKEN
Absurd man does not cling to certainties

Hilde Overbergh, ‘100% synthetic’, view of the exhibition
@Kusseneers Gallery, Brussels, 2014
Caroline Van den Eynden ‘Plans for the north II-02-aab’, 2014,
 36 wooden beams 10/10 cm,gold leaf 23 3/4 carat
from 'Lord of the Horizons'
@ Kusseneers Gallery, Brussels, 2014


  
Samuel Vanderveken,
'Absurd man does not cling to certainties'
@ Kusseneers Gallery, Brussels, 2014


°°°°°


TIP 9
BRUSSEL


MOTinternational
Kleine Zavel 10
1000 BRUSSEL


tot 20 december 2014
 dinsdag tot zaterdag: 10 - 18 uur

'ATLAS'

met
Nel AERTS
Kasper BOSMANS
Julien MEERT


Kasper Bosman, Julien Meert & Nel Aerts @ MOTinternational 
°°°°°


TIP 10
STROMBEEK-GRIMBERGEN


CC STROMBEEK
Gemeenteplein 1
STROMBEEK-GRIMBERGEN


Elisabeth Ida pakt uit met het tweede deel van haar project


Intussen loopt hier ook deel 2 van ARTE POVERA.
°°°°°


 © Art Spotter voor WATERSCHOENEN


Geen opmerkingen: