Zoeken in deze blog

dinsdag 20 september 2016

BESPREKING Walter Schelfhout (1942-2006), een hommage in galerie c. de vos (Aalst)De benedenverdieping van galerie c. de vos is sinds 10 september het terrein voor de kleurrijke, gestructureerde, constructivistische abstractie van Walter SCHELFHOUT.
Tien jaar na zijn al te vroeg overlijden (Pasen 2006) komt deze hommage als sluitstuk van herdenkingstentoonstellingen (april 2016) in het Cultureel Centrum van zijn woonplaats Berlare en het Museum Oud-Hospitaal in Aalst. 

De kleine, stemmige ruimtes van de galerie bieden de perfect witte achtergrond voor de esthetische kleur- en vormboodschappen van Walter Schelfhout. De uitgebalanceerde, sobere accrochage laat elk werk de noodzakelijke ademruimte.

Schelfhout schilderde over het algemeen heldere, vlakke kleurpartijen naast of over elkaar, soms met gebruikmaking van een zekere transparantie. Hij wilde met zijn kunst geen grote boodschappen verkondigen of theorieën poneren, maar enkel focussen op kleur, vorm en compositie: de kunst om de kunst, l'art pour l'art.

Doorheen de jaren evolueerde hij in zijn werk van één-vlakkige composities naar blauw-rood-wit en monumentale afmetingen. Later werden de vormen zuiver geometrisch en primeerden diagonaal en Y-vorm. Vanaf 1985 werd kleur nog belangrijker en overheersten monochroom blauwe tinten.


Schilderijen © Walter Schelfhout


In het wat meer tegen het licht beschermde tussenkamertje ontdekt u ook enkele van zijn tekeningen die zich bewegen tussen latere (jaren '90) 'vingeroefeningen' en vroege (1963), gestructureerde zoektochten met een sterk autonoom karakter.

Walter Schelfhout was reeds vroeg in zijn artistieke loopbaan aan de slag met zowel abstracte als figuratieve elementen. Maar uiteindelijk werd hij een oprecht beoefenaar van de geometrisch-abstracte kunst, een richting die reeds in de jaren '20 van de vorige eeuw belangrijke Belgische vertegenwoordigers kende. Denk maar aan Jozef Peeters of Victor Servranckx. Maar we mogen hem zeker ook situeren in de geest van de tweede Belgische golf 'geometrisch-abstracten' uit de jaren '50 met o.a. Jo Delahaut.

In zijn laatste werken liet Schelfhout de strakke aflijning en de vlakke kleurinvulling blijkbaar los. Zie o.a. het gele-oranje-blauwe schilderij links in het tuinpaviljoen (2000), dat een uitbarsting van lyrische abstractie lijkt.  Het verschil met de strakke vormen in onderkoeld gekleurde superposities van het schilderij (1999) vlakbij tegen de achterwand (zie foto hierna) is groot, maar toch is ook hier de strengheid van het zuiver geometrische werk al flink getemperd en zoekt het poëtische, het lyrische zich bijna letterlijk een weg naar boven.

In deze tentoonstelling leert u de schilder en tekenaar kennen, maar Walter Schelfhout was zoveel meer op artistiek vlak. Hij beheerste diverse technieken, zoals juweel-ontwerp, mozaïek, etsen of zeefdruk (dat laatste leerde hij o.a. bij Wilhelm Mechnig).
Maar ook taal hanteerde hij vol overgave in zijn poëzie.

Vanaf 1961 stelde hij zijn werk individueel of in groep tentoon, engageerde zich tussen 1966 en 1968 als mede-organisator in Galerij Vertikaal (Stationsstraat - Aalst) van Cyriel Temmerman en opende in 1968 in zijn eigen woonhuis de galerie 'REFORM' aan de Dendermondse Steenweg, een initiatief dat standhield tot 1970 en waar de abstracte kunst een forum kreeg. Nadien startte Roger D'Hondt met de experimentele galerie 'New Reform'.   De basis voor een bloeiend galeriewezen in Aalst was gelegd.Schilderij © Walter Schelfhout


De noodzaak van de kunst in het leven van Walter Schelfhout kan wellicht niet beter uitgedrukt worden dan in zijn eigen gedicht.


Als ik dan, ten einde raad
geen raad weet met mezelf
mislukt en onvolkomen
met twijfels leeg en radeloos
vragend naar waarom
van wat, waarvoor, ik kunst doe
of leven dat wel waard is
en wel de moeite loont?

Dan kijk ik kunst
dan maak ik kunst
weer opnieuw maak ik mijzelf
om steeds opnieuw de kracht te vinden
kunst te doen omdat het moet.

Walter Schelfhouttot 15 oktober 2016
in
galerie c. de vos
oude gentiaan 295-297
9300 aalst

vrijdag en zaterdag: 14-18 uur
zondag: 11-15 uur


© Art Spotter voor WATERSCHOENEN

Geen opmerkingen: