Zoeken in deze blog

dinsdag 23 oktober 2018

Johan DE WILDE in GARAGE NEVEN (Ninove)

Johan De Wilde
' Patricia bellen '

Zaterdag 27 oktober vanaf 19u tot 1u
& Zondag 28 oktober vanaf 13u tot 19u

in
Garage Neven
Vestbarm 50
9400 NINOVE
Over het werk van Johan De Wilde

Van JDW zijn vooral zijn tekeningen* bekend maar voor zijn project in Garage Neven brengt hij een nieuwe reeks werken: schilderingen, voorbereidende tekeningen, objecten en een nieuw mailart project, alle gebaseerd op de getallenreeks Pi en de stelling van de eindeloos typende apen. Tijdens het werken aan een reeks tekeningen van meer dan vijftig delen in 2017, ontstond de noodzaak om bepaalde bestaande ideeën, meer bepaald de verhouding Pi die in het werk van JDW al heel lang een grote rol speelt, vorm te geven door middel van andere materialen. Op geprepareerde en dikwijls met landschappen en andere motieven beschilderde panelen van diverse afmetingen, soms op bestaande schilderijen, brengt hij Pi als kleurcode aan. Zo ontstaat naast een onvermijdelijke herkenbaarheid tevens een vorm van non-figuratie die op zoek lijkt naar zichzelf: de stelling van de eindeloos typende apen houdt in dat, “indien men er maar lang genoeg de tijd voor neemt, een aap die in willekeurige volgorde letters intikt op een schrijfmachine, een kopie van het volledig werk van William Shakespeare kan produceren. De statistische kans dat dat gebeurt is uitermate klein, maar niet nul.”
JDW heeft het altijd al graag gehad over de kunstgrepen die nodig zijn om tot een beeld te komen en hoe rede en gevoel daarbij een tijdelijk verbond sluiten. Met andere woorden: het eenvoudig toekennen van een bepaalde kleur aan de cijfers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 0 kan door het eindeloos naast elkaar bestaan van die 10 kleuren tegen een bepaalde achtergrond, een even eindeloze reeks poëtische gelijkenissen opleveren die ‘doen denken aan’ maar nooit echt ‘zijn’ (hoewel de statistische kans daartoe uitermate klein is maar niet nul). Het is net als in zijn eerder werk een poging om zijn kunstgrepen zo universeel mogelijk te maken, een attitude, meteen de reden waarom hij gevonden of gekochte aan hun lot overgelaten werken bij deze reeks betrekt.

*Zijn tekeningen kan je beschouwen als het werk van een 'menselijke printer' (de mens schiep de computer naar zijn beeld): ze zijn opgebouwd als schilderijen, een arbeidsintensief proces: laag na laag met horizontale en verticale lijnen en daartussen verweven een vorm, een gedaante. Het is alsof hij het doek waarop hij met zijn potloden schildert, tekent. Meestal werkt hij op hetzelfde formaat: A4 (omdat hij zijn tekeningen zo universeel mogelijk wil laten zijn; iedereen gebruikt dagelijks A4) of in dezelfde verhoudingen A6 en A2. Zijn thema's zijn heel divers en verschillend, hij laat ze soms los om ze maanden later weer op te pikken.
Johan De Wilde tekent feitelijk 'tijd' op schaal 1/1: hij tekent de lijnen terwijl zijn en eenieders tijd voorbijglijdt, tevens de reden waarom hij vrijwel elke tekening de titel History + een nummer toekent. Een ironische bedenking bij de gevleugelde woorden 'vita brevis, ars longa’.Geen opmerkingen: