Zoeken in deze blog

zondag 27 oktober 2019

Johan VAN GELUWE & Dirk VAN SEVEREN bij Galerie van Caelenberg (Aalst)V E R N I S S A G E

Johan Van Geluwe & Dirk Van Severen

bij
galerie van caelenberg
Dendermondsesteenweg 17
9300 AALST

op donderdag 31 oktober 2019
van 18 tot 23 uur


De tentoonstelling loopt tot 14 december 2019

vrijdag: 13 - 18 uur
zaterdag: 10 - 18 uur 


© Johan Van GeluweTHE MUSEUM OF MUSEUMS

"Sinds de jaren zeventig ontwikkelt Johan Van Geluwe een oeuvre dat buiten alle kunstcategorieën valt. Hij roept fictieve instituten in het leven zoals The Museum of Museums (M.O.M.), dat is opgevat als een universele verzameling. Thematisch en historisch bestrijkt dat een veel breder kader dan de westerse hedendaagse kunst. Daarmee wordt verwezen naar de voortdurende vervlechting tussen kunst en de algemene cultuur. Musea vormen een onuitputtelijke bron van mentale verrijking... "

(Uit de website Johan Van Geluwe)


© Dirk Van Severen


"Bestaat er een definitie van een kunstenaar?
Sommigen zullen beweren dat kunstenaars mensen zijn die hun eigen, aparte wereld bouwen. Een enkeling of twee zal poneren dat kunstenaars grenzen verleggen, geestelijk gebieden ontginnen die nog nooit zijn betreden.

Of de definitie sluitend is weet ik niet, maar wat wel zeker is, is dat beide denkpistes tot in het uiterste een toepassing vinden in de Meulebeekse kunstenaar Dirk Van Severen."

(Uit een artikel van Frederic De Meyer in THE ART COUCH)
Geen opmerkingen: