Zoeken in deze blog

vrijdag 31 januari 2020

YVES BEAUMONT bij Schoonjans & Vandenbussche (Brussel)Tien jaar geleden (21 januari 2010) mocht ik u in WATERSCHOENEN kennis laten maken met het werk van Yves BEAUMONT (°1970), naar aanleiding van een tentoonstelling bij Galerie Jan Dhaese in Gent.

Ik noteeerde onder andere het volgende:

"Toen de kunstenaars in het midden van de 19de eeuw hun ateliers verlieten om hun schildersezel in het landschap neer te zetten, wilden ze het academisme achter zich laten om de echte natuurlijke omgeving in zich op te nemen en meteen weer te geven.

Noem Yves Beaumont gerust een 'landschapsschilder' met de nadruk op de beide onderdelen van het woord. Hij benadert het landschap of delen ervan als een schilder die er naar streeft het waargenomene in een nieuwe artistieke realiteit om te zetten."

Twee jaar later waren we er in Gent opnieuw bij voor 'Landscapes & Dialogues'

We volgden hem ook nog in enkele groepstentoonstellingen, waaronder 'Generatiegenoten met Karel Dierickx' (In den Bouw - Kalken, 31 mei 2012).
© Yves Beaumont
Landscape, Beach view, Versluierd landschap, 
Provencaals licht en Reflection
acrylics on canvas / 40x50, 50x70, 24x30, 30x24, 30x24 cm
2015, 2015-2016, 2018, 2018, 2019


Met de huidige tentoonstelling 'Escapes 2009 - 2019' maakt S&V Gallery een stand van zaken op van het landschappelijk onderzoek dat Yves BEAUMONT het voorbije decennium voerde.


Als landschapsschilder kent hij wel degelijk zijn klassiekers, maar hij zorgt voor een persoonlijke, actuele interpretatie van het onderwerp. Het landschap, het bos, maar ook het strand en de zee (Beaumont woont en werkt in Oostende) zijn onuitputtelijke bronnen.© Yves Beaumont
Het laatste licht, acrylics on canvas, 3 x 24x30 cm, 2016


Zijn voormalige leraar Karel Dierickx omschreef zijn werk als volgt.

“In zijn werk komt op tactiele wijze het zintuiglijk, gevoelig waarnemen zeer aan de orde: de vormgeving is er één van vermoedens, het koloriet is ingehouden en bedachtzaam aangebracht in een poging de werkelijkheid, “zijn” werkelijkheid, te overstijgen.” 


© Yves Beaumont
Invierno, oil on canvas, 120x100 cm, 2011-2012

Tot 22 februari 2020
donderdag, vrijdag, zaterdag 14.00 - 18.00

bij

Schoonjans&Vandenbussche Gallery

Rivoli #25,
Waterloosesteenweg 690
1180 Brussel


Geen opmerkingen: