Zoeken in deze blog

zondag 25 november 2007

Klimaatstudiereis naarTenerife

We zijn nu enkele dagen weer thuis na een veertiendaagse studiereis naar Tenerife. Als leden van het BVBK (Belgische Vereniging ter Bestudering van het Klimaat) zakten wij af naar het zuiden van dit Canarisch eiland om er, op proefondervindelijke en wetenschappelijk onderbouwde basis, de dagelijkse weersomstandigheden uitvoerig te bestuderen. De uiteindelijke resultaten zullen later op het internationaal congres van onze vereniging (in het voorjaar van 2008, waarschijnlijk op La Gomera) voorgesteld worden.
In afwachting geven wij hier, ten behoeve van de geïnteresseerde leken en van onze collaga-vorsers, een eerste verslag van onze bevindingen.
Uit de allereerste vaststellingen bleek al meteen een gevoelige opwarming van de aarde ten opzichte van de door ons verlaten plek op het thuisfront. De verdere dagelijkse metingen leverden ons een een gemiddelde dagtemperatuur van 25 à 28°C, terwijl we de avonden ingingen met zowat 22 à 23 °C. Nachtelijke metingen leverden nog steeds zowat 19°C op.
Er mag dus gesteld worden dat de zuidwaartse verplaatsing van de betrokken subjecten (wij dus) recht evenredig was met de temperatuurswinst ten opzichte van de door ons verlaten plek in een hoger gelegen gebied op het noordelijk halfrond.
De doelstellingen van onze vereniging (BVBK) gaan uiteraard verder dan de zuiver empirische vaststelling en omzetting in het cijfermateriaal der temperaturen.
Er werd ook uitvoerig onderzoek verricht naar de invloed van het klimaat op de psychische en gevoelstoestand van de betrokken subjecten (wij alweer, maar in uitbreiding ook de modale toerist die zich naar dit oord begeeft teneinde zich bloot te stellen aan zonne- en andere factoren).
Vastgesteld mocht worden dat de bijna constante zonaanwezigheid rechtstreeks heeft geleid tot een grotere geluksbeleving en een verhoging van de energie op diverse vlakken van de menselijke activiteit. De uitbundige verwerking van de opgenomen energie in allerlei activiteiten, zowel buiten als binnen, had daarenboven een onmiddellijk waarneembare invloed op het slaappatroon van de betrokken subjecten (voor de leken onder u: we sliepen veel beter en langer!). Dat resulteerde dan weer in een verhoogde activiteit tijdens de volgende dag, wat zich dan opnieuw vertaalde in een nog betere nachtrust.
De invloeden van de bovenvermelde factoren op de correlatie tussen de plaatselijke economische activiteiten en de betrokken subjecten, was bovendien hoogst opmerkelijk, wat zich duidelijk vertaalde in het bestedingspatroon van de subjecten (wij alweer) , wat dan uiteraard een directe invloed had op de economische resultaten van de plaatselijke nijveraars en tegelijk een vanzelfsprekende "boost" gaf aan het reeds hoge "welbevinden" van alle betrokken partijen.
De laatste dag van ons onderzoek werd gekenmerkt door een plotse, matinale regenbui, gevolgd door een mooie zonnige dag, terwijl de avond zich aandiende met al even plotse regen, waarna de elementen terugkeerden tot de orde van de dag.
De terugkeer naar onze thuisbasis was een geleidelijke overgang naar een stevig wolkendek, waaronder op het thuisfront nog steeds dezelfde grijsheid heerste als bij ons vertrek.
De voorlopige conclusies zijn duidelijk: VERDER ONDERZOEK TER PLAATSE DRINGT ZICH OP. Van zodra de fondsen van onze vereniging het toelaten zullen wij ons wetenschappelijk onderzoek in het betrokken gebied met onverminderde ijver verderzetten.
Wij houden u op de hoogte van de verdere resultaten...