Zoeken in deze blog

maandag 28 april 2014

'Once upon a castle' in het Kasteel van Gaasbeek


De voorbije jaren nam WATERSCHOENEN u meer dan eens mee naar het Kasteel van Gaasbeek voor spraakmakende tentoonstellingen waarin actuele kunst en de historische omgeving van dit 'sprookjeskasteel' met elkaar in dialoog gingen.

We bezochten 'Sleeping Beauties' (2011), 'Sehnsucht' (2012), 'Exquisite Corpses' van Erwin Olaf (2012) en 'Portraits' van Sam Dillemans (2013). 
Met het nieuwe project 'Once upon a castle' wordt de focus verlegd van actuele beeldende kunst naar een totaalspektakel en gaat het kasteelteam voor een theatrale, gevoelige en indringende confrontatie met het kasteel en zijn geschiedenis via drie opmerkelijke bewoners tussen de zestiende en het eerste kwart van de twintigste eeuw.

Zo komt de Graaf van Egmond (1522-1568) weer prominent in beeld, net zoals in 'Exquisite Corpses' van Erwin Olaf.
Natuurlijk kan in de context van dit kasteel niet voorbij gegaan worden aan Marie Peyrat (1840-1923), de laatste markiezin van Gaasbeek, die we al vrij uitvoerig portretteerden naar aanleiding van 'Sleeping Beauties'.
De derde hoofdfiguur, Paul Arconati (1754-1821) verschijnt vanaf 1797 in Gaasbeek.


 Er was eens ... een dreef naar een sprookje
foto © Art Spotter


In het project 'Once upon a castle' worden ze door het Britse kunstenaarscollectief 'WildWorks' tot 9 november 2014 uitvoerig belicht en tot leven gewekt in woord, beeld en muziek, in samenwerking met componist Jeroen D'HOE, mode-ontwerper Tim VAN STEENBERGEN en het hele kasteelteam.

De bezoekers krijgen een traject voorgeschoteld waarin alle zintuigen geprikkeld worden. Vanaf de eerste zaal beginnen we aan een reis doorheen de tijd en dus langs het geheugen van dit kasteel.
Doorheen de zalen ontmoeten we 'acteurs' in verschillende performances, installaties, soundscapes, licht- en schaduwspel, die samen de grenzen tussen geschiedenis en fictie laten vervagen.
De bezoeker wordt constant uitgedaagd om mee in het decorum te stappen, om mee 'acteur' te worden in dit grote, maar intieme spektakel. Binnenkoer en tuin van het kasteel
foto © Art Spotter


Bill Mitchell, sinds 1975 actief als theatermaker, richtte in 2005 'WildWorks' op om zijn eigen manier van 'Landscape Theatre' vorm te geven. Inmiddels heeft de ploeg van 'WildWorks' al heel wat creaties in verschillende landen op haar actief. Het team van Gaasbeek kwam hen op het spoor dankzij hun 'Enchanted Palace' in Kensington Palace.

De nieuwe creatie in Gaasbeek werd (zoals steeds) voorafgegaan door een intense studieperiode. De gebouwen werden verkend, archieven doorploegd, de geschiedenis opgefrist. Pas dan konden tekstschrijvers en decorontwerpers aan de slag om het hernieuwde verhaal in woord en beeld vorm te geven.

Het eindresultaat laat zich voor Waterschoenen niet vertalen in een uitgeschreven wandeling zoals we dat gewoon zijn en bij 'Sleeping Beauties' of 'Sehnsucht' deden. Dat zou de magie van het gebeuren volkomen teniet doen en bovendien is de complexiteit van dit 'belevingstheater' niet zomaar in enkele woorden te vatten.


 Campagnebeeld van 'Once upon a castle'
© Kasteel van Gaasbeek & WildWorks


Voor een beter begrip is een situering van de hoofdpersonages in hun relatie tot het kasteel wel op zijn plaats.
Wie vandaag via de lange dreef vanaf de straat of de parking naar het kasteel wandelt en op het einde om de hoek met het fabuleuze uitzicht beloond wordt, moet beseffen dat vooral het restauratiewerk op het einde van de negentiende eeuw (met dank aan Marie Peyrat) voor zoveel schilderachtigheid gezorgd heeft. Eenmaal onder de poort door, wordt op de binnenkoer de sprookjesachtige omgeving nog meer benadrukt.
De bezoekers voor de tentoonstelling worden trouwens via de tuin 'omgeleid' alvorens ze het kasteel zelf kunnen betreden.

Geef uw ogen alvast de kost en hou nog wat andere zintuigen klaar, met in het achterhoofd deze passage uit het gedicht dat Mercedes Kemp van WildWorks over het kasteel schreef:

...
De herinneringen kleven
aan mijn muren
als een oud parfum.
Voel ze toch,
mijn geëerde gasten.
Gebruik uw ogen,
Gebruik uw oren,
Gebruik uw hart.
Help me op weg
door de architectuur van mijn herinnering.
Want ik ben oud
en soms vergeet ik dingen.

Mercedes Kemp, WildWorks, 2013Tim Van Steenbergen in de Egmondkamer
© Kasteel van Gaasbeek, WildWorks & Tim Van Steenbergen
foto © Art Spotter

De oorsprong van het kasteel gaat terug tot 1240.

Met Lamoraal van Egmond stappen we op 4 oktober 1565 het kasteel binnen, al zou deze edele dienaar van de Spaanse koningen Karel V en Filips II niet zo heel lang van zijn aankoop genieten, vermits hij op 5 juni 1568, samen met zijn vriend en medestander Filips van Horne op bevel van Alva en Filips II op de Brusselse Grote Markt onthoofd werd.
Het verhaal van trouw en verraad, godsdienstoorlog en onderdrukking is (mede door de heropleving tijdens de Romantiek in de negentiende eeuw) voldoende bekend.Het artikel over de tentoonstelling 'Exquisite Corpses', waarnaar hier reeds in het begin verwezen werd, zal u ongetwijfeld nog wel een en ander in herinnering brengen.

Al zijn bezittingen werden aangeslagen en pas in 1586 werd het kasteel teruggegeven aan zijn zoon Filips van Egmond.

...
Een door en door
Deugdelijke
Heer, is hij.
Een man getrouw
Aan zijn koning
En Zijn God.

...
Wreed
is de koning
en ondankbaar.

...
Trouw tot
Het bloedige einde.

Wie was de verrader?
Wie?

Mercedes Kemp, WildWorks, 2013


Vanaf 1615 kende het kasteel nog verschillende eigenaars, werd het geplunderd en in brand gestoken, stond het een tijd te verkommeren, werd het nog later gerestaureerd en kwam tenslotte in handen van de familie Arconati Visconti.


 Tekstpiramide van Paul Arconati
© Kasteel van Gaasbeek & WildWorks
foto © Art Spotter


In 1796 erfde de jongste zoon, Paul ARCONATI het domein (door de Franse Revolutie was de adellijke naam VISCONTI inmiddels gesneuveld, al zou die in 1816 - tijdens het Hollands bewind van Willem I - terug opduiken).
Voor Paul Arconati was het kasteel van Gaasbeek enkel een zomerverblijf, dat hij overigens nogal verwaarloosde. Hij woonde en werkte in Brussel in het Hôtel Arconati (het huidige Rekenhof in de Koningstraat vlakbij het Museum voor Schone Kunsten). Hij werd zelfs burgemeester van Brussel.
Paul Arconati leidde een flamboyant leven, was een vurig bewonderaar van Napoleon (voor wie hij in het kasteelpark een triomboog liet bouwen), was een wereldreiziger die zelfs aan de Noordkaap opdook.
Hij werd echter steeds wereldvreemder, verzamelde en schreef teksten over uiteenlopende onderwerpen van medische aard tot culinaire recepten en stelde een plan voor wereldvrede op. Hij wilde de wereld redden.
Hij wilde kennis doorgeven, richtte een school op om weesjongens te leren schrijven en op te voeden tot taken in de samenleving. Het 'vliegend bed' met de weesjongens van Paul Arconati
© Kasteel van Gaasbeek & Wildworks
foto © Art Spotter


Op de duur was de grens tussen realiteit en waanzin niet steeds duidelijk te trekken.

...
Op het einde
schrijft hij nog slechts
voor de redding
van zijn eigen ziel.

Mercedes Kemp, WildWorks, 2014 


Op muziek van Jeroen D'HOE zweven de gebeden van Paul door de kamers.

...
Come, angels
Of night
Come and
Bring rest.
My soul
Is tired.

...
If I have fallen
I have fallen
Pray for me
...

Mercedes Kemp, WildWorks, 2014
 


De 'wereldtafel'
© Kasteel van Gaasbeek & WildWorks
foto © Art Spotter

 
Bij de dood van Paul Arconati in 1821 erfde zijn neef Guiseppe Arconati Visconti het domein. Nadien kwam het in handen van diens jongste zoon Giammartino en zo komen we uiteindelijk terecht bij Marie PEYRAT, die bij de dood van haar echtgenoot Giammartino (na amper drie jaar huwelijk) in 1876 al zijn bezittingen, inclusief het Kasteel van Gaasbeek, erfde.

Marie Peyrat besteedde een enorm deel van haar geërfde fortuin aan de restauratie van het kasteel. Ze verdeelde haar tijd tussen Parijs en Gaasbeek. Ze was een bijzonder vrijzinnige geest, verzamelde kunst en ondersteunde wetenschappelijk onderzoek.
Samen met haar adviseur en minnaar, de antiquair Raoul Duseigneur kocht ze op grote schaal kunstwerken aan."Les souvenirs s'accrochent aux cimaises"
© Kasteel van Gaasbeek & WildWorks
foto © Art Spotter
 
Op het einde van de negentiende eeuw werd het kasteel in neorenaissancestijl gerestaureerd onder leiding van de Brusselse (interieur) architect Charle-Albert, die werkte volgens de principes van Viollet-le-Duc en dus geen al te zuiver historische reconstructie beoogde, maar een vrije interpretatie volgens de wensen van Marie Peyrat.

In 1913 verliet Marie Peyrat het kasteel. Een jaar later moest ze Parijs ontvluchten en omwille van de eerste wereldoorlog haar heil in Angers zoeken. Raoul Duseigneur stierf in 1916. Na de oorlog keerde Marie niet meer naar Gaasbeek terug. Ze schonk haar collectie middeleeuwse en renaissance kunstwerken aan het Louvre en in 1922 haar kasteel aan de Belgische staat.
Op 3 mei 1923 stierf ze in Parijs.
Ze blijft wel voor eeuwig de laatste Markiezin van Gaasbeek.

Mercedes Kemp van WildWorks omschrijft haar leven heel uitvoerig in poëtische teksten, zoals in het volgende uittreksel.

Marie Peyrat

Een vurige ziel,
Een gulle ziel.
Een raadselachtig,
legendarisch wezen.
Klein,
Met duivelse
Ogen
En fijne
Handen

...

Marie
en Raoul
Zij, een
Intellectueel
Hij,
Een estheet.

...

Mercedes Kemp, WildWorks, 2013


Vlakbij Raoul ligt ze begraven in Rives, onder het grafschrift:

"Deux nous étions,
n' avions qu' un coeur."

een citaat van François Villon.
 

 Marie Peyrat: "Ma vie a été un conte de fée"
© Kasteel van Gaasbeek & WildWorks
foto © Art Spotter


Ruim 90 jaar na de dood van Marie Peyrat beleeft haar sprookjeskasteel eens te meer het gevoel van wedergeboorte (renaissance) dat de markiezin zo dierbaar was.

ONCE UPON A CASTLE is alvast een schitterende manier om de geheimen van dit kasteel te ontsluieren, maar toch mogen sprookjes niet alles prijsgeven. Er moet nog ruimte blijven voor de fantasie  en inbreng van het publiek.

Voor wie het aandurft mee te dromen...Het doodsbed van Marie Peyrat
© Kasteel van Gaasbeek & WildWorks
foto © Art Spotter

 
ONCE UPON A CASTLE

tot 9 november 2014
in het 
Kasteel van Gaasbeek
Kasteelstraat 40
1750 GAASBEEK

dinsdag t.e.m. zondag: 10 - 18 uur (laatste bezoek om 17 uur)
maandag gesloten, open op feestdagen

www.kasteelvangaasbeek.be


© Art Spotter voor WATERSCHOENEN


vrijdag 25 april 2014

ART BRUSSELS: first impressions

Het is natuurlijk niet de bedoeling om ART BRUSSELS samen te vatten in amper 14 foto's.
Dit zijn slechts enkele van de eerste indrukken die we gisteren verzamelden.
Tot en met zondag kunt u terecht in de Heizelpaleizen 1 en 3
ALLE INFO
op


Sofie Muller met een nieuwe sculpturale benadering bij Galerie Geukens & Devil

Ook een typische, 'architecurale' tekening door Sofie Van der Linden

Stand 3D-02RASA vzw verzorgt de KIDS CORNER in de ING Lounge

Juan Paparella op de stand van de Fédération Bruxelles-Wallonië

Stand 3D-46

Paparella stelt van 3 mei tot 22 juni tentoon in Cecilia Jaime Gallery (Gent)
O.a. Jonathan Callan en Sara Bjarland bij Hopstreet Gallery (Brussel)

Stand 3C-34
Alweer Sofie Muller (l), bij Maskara Gallery (Mumbai)

Stand 3B-18
'Missed Chances', een tentoonstellingsproject van

Louise Osieka & Laura Herman

op de stand van de Nationale Loterij

Stand 3B-50
Herinnering aan Biënnale Venetië 2013

Kriss Salmanis bij de Alma Gallery (Riga)

Stand 3A-37O.a. Anne Wenzel, Bart De Clercq en Dennis Tyfus

bij Tatjana Pieters Gallery (Gent)

Stand 3A-34
Hannelore Van Dijck bij Galerie Zink (Berlin)

Stand 1C-35
... in the afterglow of day ...

bij Gladstone Gallery (Brussel)

Stand 1B-16
'PASSION'

bij Galerie Silvia Steinek (Wien)
Ode aan Morandi (?) bij Galerie Paul Andriesse (Amsterdam)
Terug naar de Biënnale van Venetië 2013 met

de Portugese Joana Vasconcelos

bij Horrach Moya Gallery (Palma de Mallorca)
'Défense d'afficher'

bij Meessen-De Clercq (Brussel)


En er is meer, veel meer !


© Art Spotter voor WATERSCHOENEN


POPPOSITIONS 2014: first impressions... FIRST IMPRESSIONS ...

 'The Beauty of Austerity' & 'The End Times'
by Hannes Bernard & Guido GiglioHubert Czerepok 'The Stamps', an ongoing project ... Caroline Van Den Eynden

'Plans for the North I & II'
(mixed media, paintings & sculpture)
Pascal Petrus

'Voyeurism Inc.'

(Neon installatie)

 Benoît Pype

'Sculptures de fond de poche'
 Hana Miletic

'Coïf Mode'
 Dries De Poorter

'24h soundwave'


 Roeland Tweelinckx & Sofie Haesaerts

voor

SECOND ROOM
 En nog veel meer...

Tot 27 april 2014
12 tot 20 uur
(vrijdag tot 00.30 uur)
in voormalig

DEXIA ART CENTER
Schildknaapstraat/Rue de l'Ecuyer 50
1000 BRUSSEL

 


© Art Spotter voor WATERSCHOENEN


woensdag 23 april 2014

POPPOSITIONS 2014: galeries en hybride kunstruimtes in het Dexia Art Center

"Wat is een bank
beroven vergeleken met
een bank oprichten ?"

Bertolt BrechtPOPPOSITIONS is opgevat als een experiment met het concept van een kunstbeurs, als een alternatief voor de standaard white cube setting. POPPOSITIONS is een samenkomst van galeries en hybride kunstruimtes. Door elke editie van locatie te veranderen in Brussel, beoogt POPPOSTIONS een kritische positie in te nemen tijdens Art Brussels, met de focus op een locatiespecifieke werking.Locatie van deze derde editie is het voormalige Dexia Art Center, dat zich in het historisch centrum van Brussel bevindt. Het is gelegen nabij het centraal station, de Muntschouwburg en BOZAR. Dit opmerkelijke gebouw van de gebroeders Vanderborght uit de jaren 1930 bewaarde de kunstcollectie van de voormalige Belgische Dexia bank.
Deze bank ging als eerste van velen ten onder als gevolg van de Europese economische crisis in 2011.


Deelnemende galeries en hybride kunstruimtes


10/12 (BE): Petko Ognyanov (BG) / Abel Nicosdriou Project (BE): Lukas Hoffmann (CH) - Aggtelek (ES) / Abilene Gallery (BE): Leo Hoffsaes & Louis Clais (FR), Raphaël Lecoquierre (FR), Sébastien Bonin (Be), Benjamin Hugard (FR) / Bec Zmiana (PL): Richard Grandmorin (FR), Hubert Czerepok (PL), Marian Misiak (PL) / Buenos Tiempos, Int.: Überknackig, Marnie Slater, Alberto Garcia del Castillo / Cimatics (BE): Felix Luque Sanchez (ES), Dries Depoorter (BE) / D+T Project (BE): Federico Martinez Montoya (MX) / Jeune Création (FR): Benoît Pype (FR), Marion Brusley (FR), Margaret Dearing (FR), Rémi Uchéda (FR) / Les Commissaires Anonymes (FR): Hannes Bernard (SA), Guido Giglio (BP) / Millington Marriott (UK): Erchen Chang, Kitty Clark (UK) / Museo Apparente (IT): Alessandro Sau (IT), Enrico Piras (IT) / Outlandish (BE): Hana Miletić (BE/HR) / PARK (BE): Caroline Van den Eynden (BE), Pascal Petrus (BE) / Raumte (DE): Joachim Beens, Karina Beumer, Karolien Chromiak, Winnie Claessens, Sara Clissen, Valerie de Ghellinck, Kylian van der Have, Alex Herzog, Jonathan Huygens, Pieter Jennes, Liesje De Laet, Karina van Leengoed, Rogier de Maker, Mathias Mu Unbekannt, Maxime Peeters, Yasmin Van der Rauwelaert, Dennis Ramaekers / Rosa Brux (BE): Jeanne Gillard (FR), Nicolas Rivet (FR) / SECONDroom (BE): Roeland Tweelinckx (BE), Kris van Dessel (BE), Thomas Raat (NL), Odilon Pain (FR), Geraldine Gliubislavich (FR), Sofie Hassaerts (BE), Marcus Bering (DE), Marc Van Tichel (BE) / SILS (NL): Robert Bresson (FR), Marte Eknæs (NO), Kym Ward (UK), Jean-Charles de Quillacq (FR) / Stilll Gallery (BE): Egon van Herreweghe (BE), Dominique Somers (BE) / Showroom supported by Actionfields (BE): Timo van Grinsven (NL) / Temple (FR): Nicholas Gottlund (US)


24 tot 27 april 2014

van 12 tot 18 uur

in het voormalig

DEXIA ART CENTER

Schildknaapstraat / Rue de l' Ecuyer 50

1000 BRUSSEL 

dinsdag 22 april 2014

Bent U klaar voor ART BRUSSELS ?
OP VRIJDAG 25, ZATERDAG 26 en ZONDAG 27 APRIL 2014

telkens van 12 tot 20 uur

gaan de hallen 1 & 3 van BRUSSELS EXPO (Heizel) OPEN VOOR
ALLE INFO over de beurs en nevenactiviteiten:

www.artbrussels.com/nl 


Wie zit waar op Art Brussels ?

GRONDPLAN

 

zondag 20 april 2014

Een fotografische lentewandeling in het Middelheimmuseum (Antwerpen)


Het is alweer veel te lang geleden dat 'Waterschoenen' u nog eens meenam naar het

 MIDDELHEIM OPENLUCHTMUSEUM.

Zelf profiteerden we onlangs van het mooie lenteweer (al liet de zon het net toen even afweten) voor een wandeling. Met onderstaande foto's hopen we u warm te maken voor een bezoek.

Net voorbij de hoofdingang staat een beeld van burgemeester Lode Craeybeckx, die 
begin jaren '50 aan de basis van dit museum lag. Vic GENTILS maakte deze assemblage in gebronzeerd ijzer in 1972 naar aanleiding van de 75e verjaardag van Lode Craeybeckx.

 

 Vic Gentils, Burgemeester Lode Craeybeck, 1972, gebronzeerd ijzer

Recht tegenover het toegangshek zie je in de verte een uitnodigende, wijnrode bol, een sculptuur van Corey Mc CORKLE: Yayo (2005)


Corey Mc Corkle, Yayo, 2005

Onderweg komen we langs de enorme constructie 'Firmament III' (2009) van Antony GORMLEY.


Antony Gormley, Firmament III, 2009


Daar heb je de bol van Mc Corkle weer, in het gezelschap van 'De Hond' (1950) door Toni STADLER.


Cory Mc Corkle, Yayo, 2005
Toni Stadler, De Hond, 1950


Kosta Angeli Rodovani blijft aanspreken met 'Dunja IV' (1963)


Kosta Angela Rodovani, Dunja IV, 1963


Vlakbij het Braempaviljoen lijken mensen 'De Hond' (1958) van Alexander CALDER uit te laten.


Alexander Calder, Hond, 1958


Een doorkijkje naar het kasteel aan de straatkant (Middelheimlaan) en links een glimp van 'L' (1968), een geabstraheerde, organische vorm door Augustin CARDENAS.


Augustin Cardenas, 'L', 1968


De Cavalierestraat, een environment dat Alik CAVALIERE in 1972 bouwde voor de 12de Biënnale in Middelheim.


Alik Cavaliere, Cavalierestraat, 1972


De 'Drie Staanden' (1978) van Eugène DODEIGNE blijven me telkens weer bekoren.


Eugène Dodeigne, Drie staanden, 1978


'De worstelaar' (1947-48) van Emilio GRECO rust uit.


Emilio Greco, De worstelaar, 1947-48


'De schalenboom' (1947-54) van Jean (Hans) ARP blijft een klassieker.


Jean (Hans) Arp, Schalenboom, 1947-54


Men loopt natuurlijk niet zomaar voorbij 'Balzac' (1892-97) van Auguste RODIN, de peetvader van de moderne beeldhouwkunst.


Auguste Rodin, Balzac, 1892-97


Lawrence WEINER op de muur van de Orangerie.


Lawrence Weiner


'Misconceivable' (2010) van Erwin WURM, of hoe de Oostenrijkse kunstenaar de beeldhouwkunst op zijn kop zet.


Erwin Wurm, Miconceivable, 2010


Dit is natuurlijk slechts een kleine greep uit het enorme parcours van Middelheim. Zowel Middelheim-Hoog als Middelheim-Laag aan de overkant van de straat wachten op uw bezoek.

Neem een kijkje op de website van het museum voor alle informatie. © Art Spotter voor WATERSCHOENEN