Zoeken in deze blog

zondag 31 oktober 2021

ANTOINE WIERTZ & R.H. QUAYTMAN @ WIELS: een confrontatie (Brussel)

 

In 1999 en een deel van 2000 bracht ik een bezoek aan circa 5O Belgische musea en instellingen met een kunstcollectie van 1850 tot heden. Ook het Museum Wiertz maakte deel uit van die 50.

Nu de Brits-Amerikaanse kunstenaar R. H. Quaytman in WIELS haar fascinatie voor Antoine WIERTZ in beeld brengt, leek de tijd rijp om mijn ervaring van 20 jaar geleden te delen.


"Vandaag zijn het oeuvre en het exuberante museum-sanctuarium van Wiertz weliswaar in de vergetelheid geraakt, maar niettemin vormen ze het vertrekpunt van Quaytmans onderzoek naar de mogelijkheden van schilderkunst in de context van fotografie, gezien doorheen het oeuvre van Wiertz dat een overvloed aan suggestieve mannelijke lichamen weergeeft maar daarnaast ook een oprechte empathie vertoont met de situatie van de vrouw."

Wiels.orgMUSEUM ANTOINE WIERTZ
Vautierstraat 62
1040 BRUSSEL


Na mijn bezoek begin 2000 schreef ik onderstaande tekst...

Wanneer we als uitgangspunt van onze museumwandelingen gekozen hebben voor de 'kunst van 1850 tot heden' in Belgische musea, moeten we strikt genomen ook Antoine WIERTZ (1806 - 1865) in zijn eigen museum bezoeken.
In het kader van de vaststelling dat na 1850 de moderne kunst (met de komst van het realisme vanuit Frankrijk) stilaan haar intrede deed, kunnen we het meeste werk van Wiertz echter alleen maar behandelen om te zeggen hoe het niet moet.

Toen Wiertz in 1865 stief, begon het realisme ook in ons land door te dringen en werd het startschot gegeven voor een moderne kunst als reactie op het academisme en de hoogdravende romantiek. at Wiertz een romanticus was, is wel duidelijk. Dat enige hoogdravendheid hem niet vreemd was, is nog voorzichtig uitgedrukt.

Antoine WIERTZ werd op 22 februari 1806 in Dinant geboren. België bestond nog niet. Onze streken stonden onder Franse invloed. In 1!14 werd besloten tot de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I. In 1820 kon Wiertz, dank zij de tussenkomst van zijn beschermheer Paul de Maibe en met een studiebeurs van koning Willem I, naar de academie in Antwerpen
. Daar werd hij een groot bewonderaar van Rubens (met onder andere de 'Kruisafneming' in de kathedraal) en groeide al snel de idee om deze grote meester na te volgen en (volgens zijn eigen woorden als vijtienjarige) 'te overtreffen' ! De gedachte om een 'groot' schilder te worden liet hem niet meer los.

In 1829 kwam hij voor het eerst in Parijs. Daar zette hij zijn devies 'Portretten voor de soep, schilderijen voor de roem' reeds deels in de praktijk om. Hij schilderde portretten om den brode, maar bestudeerde ondertussen de door hem bewonderde Meester  in het Louvre. Reeds in 1827 had hij in diverse schetsen de aanzet gegeven tot zijn latere gigantische werken.

De Belgische revolutie van 1830 ging blijkbaar aan hem voorbij. In 1832 won hij de 'Prijs van Rome’, wat hem tienduizend frank opleverde en een studieverblijf in Rome. Daar werkte hij van 1834 tot 1837.

Hij realiseerde er in 1835-1836 zijn eerste grote historiestuk 'De Grieken en Trojanen vechten om het lijk van Patrokles'. Dat leverde hem daar in Rome snel de nodige roem op, zodat hij besloot het werk naar Antwerpen over te brengen. Daar werd hij eveneens met lof overladen. 
Parijs, waar hij zijn 'Patrokles' in 1839 eindelijk op het 'Salon' kon voorstellen, moest hem nu de definitieve erkenning van zijn genie opleveren. Maar de kritiek woog zwaarder dan de lof en Wiertz nam afscheid van Parijs als centrum van de kunst, maar kreeg nu pas goed de smaak van 'grote' kunstwerken te pakken.

In 1840 - 1841 realiseerde hij in Luik zijn reusachtige (11,53 x 7,93 m) schilderij 'Opstand der Engelen'. Na de tentoonstelling in Brussel (1842) verdween het enorme doek weer naar Luik, om uiteindelijk naar zijn eigen musuem terug te keren.


Antoine Wiertz, Patrokles, 1836


In 1850 slaagde Wiertz erin om met de Belgische staat een contract af te sluiten voor de bouw van een atellier met woonhuis. In ruil voor zijn huidig en toekomstig werk bouwde de staat het reusachtige atelier met bijgebouwen, het huidige Wiertzmuseum. Reeds in 1851 kwam Wiertz er wonen en werken. Kort na zijn dood in 1865 werd het als museum opengesteld.

Het museum maakt, net als het Museum Constantin Meunier, deel uit van de Koninklijke Musea in Brussel. De bewaking wordt  dan ook verzorgd door personeelsleden van het grote museum. Hier vinden ze wellicht enige rus en ontvangen de (schaarse) bezoekers met een gewaardeerde vriendelijkheid.

Toe Wiertz hier kwam wonen, kreeg hij in het nabijgelegen park een dierentuin als overbuur. Later werd daar het 'wetenschapspark' gevestigd, waarvan de gerestaureerde Solvay-bibliotheek een restant is. Links van dat park staat nu het glazen huis van het Europees Parlement. Aan de bovenkant van het Wiertz-museum vinden we het Museum voor Natuurwetenschappen met de befaamde iguadons van Bernissart. 

Via het hek en de buitentrap komen we het heiligdom van de meester binnen. In de gang links hangt een bordje met de foto van een flink uit de kluiten gewassen hond met de vermelding 'Hier waak ik / Je monte la garde'. U bent alvast gewaarschuwd. Boven diezelfde deur hangt het schilderij 'De conciërge', die slapend boven zijn krant hangt.
Tegenover de deur zie je het schilderij 'Portret des kunstenaars op rijpen ouderdom'. In deze titel worden we meteen geconfronteerd met het bepaald archaische karakter van de Nederlandstalige titels op alle schilderijen. Maar uiteindelijk pas dit taalgebruik wonderwel bij dit soort werk. Er wachten on nog wel enkele taalkundige pareltjes uit het midden van negentiende eeuw.


Antoine Wiertz, La belle Rosine, 1847


De echte concierge zit in het volgende kamertje links van de gang, is duidelijk wakker en geeft ons meteen een omschrijving van wat we mogen verwachten.
We gaan eert het grote atelier verkennen.

Helemaal links hangt (schuin vanwege de enorme grootte in dit toch al hoge atelier) het reeds genoemde schilderij 'Opstand der engelen' (1840 - 1841). Wiertz zag dit werk als een waardige tegenhanger voor de 'Kruisafneming' van Rubens in de Antwerpse kathedraal.
Rechts van dit gigantische werk staat een kleiner schilderij op een ezel. Blijkbaar is hier restauratiewerk aan de gang. In het Frans heet het werk 'La jeune sorcière'.
Een latere versie van de 'Patrokles' uit zijn Romeinse periode hangt aan de andere kant. Even verder vinden we ook 'Quasimodo' en Esmeralda' (1839).

In 'De rozenknop' (1864) worden we herinnerd aan één van zijn bekendste werken, 'La belle Rosine' (1847), waarvoor je naar het Museum voor Moderne Kunst in de Regentschapsstraat moet.

Het bronzen dodenmasker van de kunstenaar houdt hier de wacht en toont meteen de weg naar zijn beeldhouwwerken. Delen uit 'De vier tijdperken van de mensheid' bevolken het midden van de zaal.

Boven de deur naar de gang heeft 'De leeuw van Waterloo' een plaats gekregen. In die gang worden we geconfronteerd met de door Wiertz geschreven tekst 'Bruxelles capital, Paris province', uiteraard een gevolg van de slechte appreciatie die hem in Parijs te beurt gevallen was.

Er zijn nu nog drie kleine kamertjes, gevuld met het kleinere werk. Hier ontdekken we een aantal pareltjes van een kunstenaar die zich wellicht blind staarde op het grote werk, terwijl hij in het kleine zijn talent veel meer tot uiting liet komen.

De eerste kamer bevat een hele reeks portretten, naast olieverfschetsen en kleinere schilderijen. We vermelden hier zeker de 'Jonge Romeinse' (1834), een werk dat pas in 1979 uit een private collectie verworven werd. Links onderaan heeft de kunstenaar zelf vermeld: 'Etude d'après nature de femme - faite à Rome - A. Wiertz'. Bekijk ook 'De moeder van de kunstenaar', veel warmer dan zijn andere portretten.

Antoine Wiertz, La liseuse de romans, 1853


In de tweede kamer hangen links en rechts van de deuropening de geklede en naakte versie van 'De spiegel van Satan' (1856).  Verder is er ook 'De romanlezeres' (1853), waarin Wiertz het heeft over de invloed van 'slechte' literatuur (in dit geval Alexandre Dumas) als uiting van het morele verval in zijn tijd.
Let ook op 'De verhaaste begrafenis' (1854), uit een tijd waarin epidemieën (bvb. cholera) ook in Brussel nog voor de dood van heel wat mensen zorgden. Op aanwijzingen van de kunstenaar moest dit schilderij door een klein gaatje in de wand bekeken worden om het effect te vergroten.
Bekijk hier ook de zeer mooie, minucule landschappen.

In de laatste kamer wacht ons de onvermijdelijke vitrinekast met voorwerpen van de kunstenaar. Let naast de penselen en andere persoonlijke stukken zeker op het kleine schilderij van de tuin. Enkele prachtige, kleine pastels vervolledigen ons bezoek.

Toen Wiertz in 1865 stierf, moest hij eigenlijk nog beginnen aan het grote werk dat hem onsterfelijk zou maken. Door zijn contract met de Belgische staat had hij de laatste vijftien jaar alvast op een bevoorrechte plaats gewoond en gewerkt. 
© Art Spotter / Waterschoenenwoensdag 27 oktober 2021

4 X SAMEN / 4 X ANDERS in DE PASTORIE (Ressegem)


In het Huis van de Beeldende Kunsten bevinden zich heel wat kamers, met talloze  disciplines en ontelbare beoefenaars. Galeriehouders, curatoren, recensenten, kunstenaars en verzamelaars ontmoeten elkaar op tentoonstellingen, beurzen of andere gelegenheden.

Intussen bloeit de kunst ook onverminderd in de periferie, in kleine evenementen, met kunstenaars die misschien niet zo bekend zijn, maar niettemin vanuit het hart en met een onmiskenbare vakkennis hun artistieke droom verwezenlijken.

Zopas had ik de gelegenheid niet minder dan vier dames te ontmoeten die gedurende twee weekends als volleerde tentoonstellingsbouwers de Pastorie van Ressegem omgetoverd hebben tot hun artistieke Tuin van Eden.

Kunst (in verschillende disciplines) is hun gezamenlijke passie en de Academie van Zottegem hun ontmoetingsplek.

Elk van hen kan terugvallen op een rijke beroeps- en levenservaring, waaruit ze ook nu nog ideeën putten voor hun artistieke realisaties. 
'4 - vier - quatre - four - quattro - fir -fjouwer - fyra - fjorir - 4'

Met '4' veroveren ze op hun manier de wereld. Iedereen mag komen kijken, welke taal ze ook spreken: Nederlands, Duits, Frans, Engels, Italiaans, Deens, Zweeds, Fries, Ijslands,...

De taal van kunst is universeel !

Aan de kwaliteit van het getoonde zal het in geen geval liggen, want deze dames kunnen naast een stevige technische kennis van hun vakgebied bogen op een schitterende beeldvorming en uitgepuurde afwerking.

De Pastorie van Ressegem is voor mij een beetje thuiskomen. De voorbije jaren kwam ik er al voor initiatieven van 'ARTURE' en 'WALS'. De oorspronkelijke functie van het gebouw is natuurlijk allang verleden tijd, maar de geest van 'De Pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt' dwaalt hier nog steeds een beetje rond.

De kunstenaars hebben geopteerd voor presentatie in afzonderlijke kamers. Dat blijkt in deze een goede keuze.

Komend weekend kunt u nog gaan kijken en dat zou wel eens een goed idee kunnen zijn...

Wij nemen u alvast mee op een verkennende wandeling doorheen de kamers, zodat u een idee krijgt van wat u mag verwachten.
Maar er is natuurlijk veel meer te zien... !


In de grote woonkamer ontvangt Carine HANTSON ons in haar wereld waarin de mens en het menselijk lichaam centraal staan. Schilderijen, keramiek, porselein... ze beheerst het allemaal met een vanzelfsprekende subtiliteit en technische vaardigheid. Het menselijk lichaam bekijkt ze zowel uitwendig als inwendig. Haar sculpturale 'organen' of lichaamsdelen vormen absoluut geen rariteitenkabinet, maar een gevoelig beeld van een kwetsbare wereld.

Ook historisch besef houdt haar wakker: teksten van Leonardo da Vinci, de plafondschilderingen van Michelangelo, oude medische gereedschappen, ...

In de schilderijen lijken haar figuren te 'zweven' in schijnbaar dromerige omgevingen, maar tegelijk stralen ze ook een zekere alertheid of bewustzijn uit. Neem nu de oogopslag van dit kind op de schouw.


© Carine Hantson


© Carine Hantson


Fabienne DUBOIS nodigt ons eerst uit in de kleine kamer op het gelijkvloers, waar ze zowel haar keramische experimenten met gerecycleerde vazen toont als haar zelf gemaakte exemplaren (in handopbouw of gedraaid). Technische beheersing en durf om 'buiten de lijntjes te kleuren' gaan hand in hand. De ingrepen op oude vazen (uit de kringloopwinkel) zorgen door het bakproces voor schitterende resultaten in de interactie tussen de bestaande onderlagen en de nieuw aangebrachte glazuren.

Op de eerste verdieping ontplooit ze een meer sculpturale activiteit, waarin ze haar keramische vormen ontwikkelt vanuit haar passie voor de natuur. In twee kamers neemt ze ons mee voor een (ook letterlijke) 'walk in the park'.


© Fabienne Dubois


© Fabienne Dubois


De grafische wereld van Linda BOARDMAN in de twee kamers aan de overkant doet me meteen bij het binnenkomen bewonderend stilstaan. Hier heerst de strakke, zwarte lijn in een schijnbaar eenvoudige, maar o zo efficiënte presentatie. Slechts hier en daar hangt een werk aan de muur, maar de plankenvloer doet dienst als centraal podium voor de sterk gestileerde houtdrukken. Je gaat als bezoeker ongewild met grote omzichtigheid door de kamer wandelen.
Gestileerde figuren, vormen die symbool staan voor kracht (cirkel) of orde (vierkant), roosters,... zijn slechts enkele elementen die de beeldende wereld van Linda Boardman zo uniek maken.

 Ook lang na de grote Frans Masereel blijft deze techniek voor ongekende mogelijkheden zorgen. En dit zijn nog maar de kleine houtsneden van Linda Boardman...


© Linda Boardman


© Linda Boardman


Anne VAN WAYENBERG heeft zich op de zolderverdieping teruggetrokken met haar driedimensionale werken waarvoor ze liever niet het woord sculptuur gebruikt. Misschien mogen we het 'ruimtelijke collages' noemen, vermits ze met verschillende onderdelen en materialen nieuwe gehelen creëert.
Als creatief therapeut was ze een carrière lang actief in de psychiatrische zorgverlening. Ooit studeerde ze keramiek bij Carmen Dionyse, maar ze bleef zich steeds verder vervolmaken.
In haar werk spelen thema's als verlies, dood, verlangen, schoonheid, verval,...
Maar misschien blijft optimisme wel de belangrijkste drijfveer. Op het venstertje van de zolder, met uitzicht op de kerk en het kerkhof heeft ze de eenvoudige boodschap 'JE VEUX VIVRE' geschreven.


© Anne Van Wayenberg
Empty, 2021


© Anne Van Wayenberg
Het einde van wat over is... is puur, 2020


En nu is het aan u beste lezer... op weg naar...

De Pastorie
Sint-Mauritsplain 9
9551 RESSEGEM (HERZELE)

nog te bezoeken op 
zaterdag 30 en zondag 31 oktober 2021
telkens van 14 tot 19 uur


© Art Spotter / Waterschoenen
zaterdag 23 oktober 2021

TIPS van WATERSCHOENEN


Aalst

DISKUS

© Arthur Dufoor© Arthur Dufoor

***

Gent

Rufus Gallery


Image: courtesy of the artist 'reaching for the sun' 2021, wool, acrylic threads and textile.

In deze tentoonstelling absorbeert Svirplyté het alledaagse leven en construeert er imaginaire, soms ongemakkelijke verhalen mee op kleurrijke wandtapijten. Deze verzonnen wereld is een manier om aan de realiteit te ontsnappen en om te gaan met angsten — het is escapisme als bron van hoop.

Svirplyté put in Galerie Rufus uit haar eigen histories en verbindt religie met bijgeloof, fobieën, demonen, zonnen en fantasiewezens. Met naald en draad en een eigenzinnige glimlach, dat spreekt.

Indré Svirplyté (Litouwen, °1992) behaalde in 2015 haar Bachelor in Beeldende Kunsten aan de Vilnius Academy of Arts, gevolgd door een Master in Ilustratie aan de LUCA, School of Arts Gent. Svirplyté maakt daarnaast installaties en speelt met multimediale kunst, wars van gangbare formaten. Recent spitst deze getalenteerde illustrator zich toe op de creatie van kunsttapijten met een sleutelrol voor fantastische, sarcastische, onrustbarende, groteske en cartooneske tekeningen. In de antropomorfe beeldtaal floreren steevast slinkse uitdrukkingen en schalkse taferelen met een fleurige knipoog.

De expo loopt van 16 oktober tot en met zondag 14 november 2021. 
Open op zaterdag en zondag van 14.00u tot 18.00u. Op andere dagen op afspraak welkom via hello@rufus.gallery


***

Antwerpen

KRISTEL VAN BALLAER 

GEORGE MEERTENS 

'THE NAKED EXISTENCE' 


expo 16.10 - 14.11.2021


ART GALLERY DE WAEL 15
LEOPOLD DE WAELSTRAAT 15 / 2000 ANTWERPEN
open Fri - Sat - Sun > 14h00 - 18h00
or by appointment
Watou

PAVILLION / Contemporary Artgallery***

Hulst (NL)

ART HULST

Servi van Grinsven


Servi van Grinsven

***

SECONDroom POSTED

Het POSTCARD PROJECT loopt nog steeds verder...

BESTELLEN à 7 Euro per kaart
((50 genummerde en getekende exemplaren) 
via


Joëlle Dubois

Benjamin Francis

Jonas Vansteenkiste

Jolijn Baeckelandt

Idris Sevenans

Stefano Calligaro

Lotte Van den Audenaeren

Antoine Duchenet

Hilde Borgermans

Erik Haemers

***

BEERNEM

Psychiatrisch Centrum
Sint Amandus

"Angels don't have wings", 
Reniere&Depla, 
93/70 cm, 
acryl on canvas, 
2021

***

BRUSSEL

Schönfeld Gallery

Eliza PEPERMANS

Dinner is served

11/11 - 19/12/2021

Rivoli Building

***

HARELBEKE

Kunstenhuis

Groepsshow
FUCK YOU !
gaat door tot 14/11/2021


Met o.a.

Karl Mechnig


Nicolas Vander Biest


D.D. Trans


Klaus Verscheure

***

IZEGEMdonderdag 21 oktober 2021

VOETBAL IS (GEEN) OORLOG ... ACTUELER DAN OOIT...

 

*NOG ENKELE EXEMPLAREN BESCHIKBAAR*

SLECHTS 7 € 

(inclusief verzending)


BESTELLEN viaGustaaf Vander Biest
'Voetbal is (geen) oorlog'
A6, 50 exemplaren 
genummerd en getekend door
de kunstenaar


Een initiatief van


© ART SPOTTER / WATERSCHOENEN


dinsdag 19 oktober 2021

Greet BILLET met 'THE OPPOSITE OF ANYTHING' bij Galerie EL (Welle)

 

We begeven ons niet voor het eerst in het artistieke laboratorium van Greet BILLET (°1973) en stellen telkens weer vast hoe haar experimenten met kleur en licht in een geest van wetenschappelijk onderzoek baden.

(We brachten in Waterschoenen reeds eerder verslag uit van haar projecten:  3/10/2015, 14/9/2012 & 6/6/2021 - galerie-el.be)


Bij haar solotentoonstelling 'THE OPPOSITE OF ANYTHING' in Galerie EL komt de toeschouwer niet zomaar terecht in een gewone galeriepresentatie, maar wel degelijk in een museale opstelling met 'slechts' twee werken, die allebei dezelfde titel hanteren, maar hun 'spiegelende' mogelijkheden op verschillende manieren uitspelen.

Het kleine werk in plexi met spiegel en vilt (in een dubbele functie) kijkt vanaf de wand uit op de centrale installatie met twee grote ronde spiegels (de ene liggend en de andere hellend), die zowat de hele middenruimte van de kamer in beslag nemen en de wisselwerking tussen de vloer en het plafond weergeven. De spiegelende oppervlakken tonen een beeld van de tegenoverliggende werkelijkheid, een waarneming die zich uiteraard aanpast aan de plaats die de toeschouwer inneemt. 


Greet Billet
The opposite of anything, 2021
Plexi + fabric + mirror, Ed. 1/3
42 x 30 x 5 cm

De wandbox in plexi bevat een spiegel en een 'flexibele' voorzet in vilt die het spiegeleffect grotendeels aan het zicht onttrekt. De spiegelfunctie wordt overgenomen door de plexi voorkant en de zijdelingse inkijk, wat tot andere resultaten leidt.

Spiegels zijn geen onontgonnen gebied in de kunst. Denk maar aan Jan Van Eyck en zijn 'Portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw' ((1434) of René Magritte met 'La reproduction interdite' (1937). 

Tot daar de vaststellingen van een toeschouwer, maar Geert Billet bekijkt het onderwerp vanuit haar onderzoek.


De tekst van Galerie EL zorgt voor een extra benadering, ontleend aan de door de kunstenaar gehanteerde onderzoekstechniek.Greet Billet
The opposite of anything (deel van installatie)
2021
2 Mirrors, diam. 2 meter
"Voor haar solo tentoonstelling 'THE OPPOSITE OF ANYTHING' onderzocht Greet Billet (1973, Brussel) de vraag in hoeverre je iets immateriëel en ongrijpbaar als licht op een zo zuiver mogelijke manier, dus zonder tussenkomst van iets of iemand, kunt ‘vangen’. Billet is bekend van haar in situ installaties waarin ze onderzoekt hoe licht zich vertaalt van een digitale naar een analoge context en omgekeerd. Ze ontdekte dat het gebruik van een spiegel en gekleurde folies in een geneutraliseerde ruimte een lichteffect creëert dat door niets anders dan de lege ruimte zelf wordt gegenereerd en overal herhaald kan worden. ‘Door deze efemere gebeurtenis ziet de bezoeker hoe licht als het tegenovergestelde van iets eruit ziet’, aldus Billet.

Licht als artistiek medium

Voor haar doctoraat aan de KU Leuven (2019) ('Licht als artistiek medium') onderzocht Billet de betekenis van licht als artistiek medium. Ze deed daarvoor onderzoek naar de verhouding tussen analoge en digitale kleurweergave, tussen de objectieve en kwantificeerbare diitale realiteit van een monochroom en de waarneming en interpretatie ervan. Ze kwam daarbij tot de conclusie dat het structureel onmogelijk is om licht als zodanig te 'vangen' omdat het altijd iets of iemand nodig heeft om te worden waargenomen. En dat 'iets' is een context die de objectieve ervaring ervan relativeert. En waarneming kan niet anders dan subjectief zijn. Tevens ontdekte ze dat het 'gecapteerde' licht in zijn digitale vorm onleesbaar en ontastbaar blijft voor de mens. Deze constatering belemmerde haar niet om verder te gaan met haar onderzoek naar de objectiviteit van licht.

Ontpersoonlijking en het 'herhaalbare protocol'

Geïnspireerd door het boek 'Wat spiegels betreft' (1991) van Umberto Eco ontdekte Billet dat spiegels objecten en hun omgeving niet interpreteren maar weergeven zoals ze zijn. Ze zorgen voor 'ontpersoonlijking'. In haar zoektocht naar de beeldende representatie van licht besloot Billet daarom de spiegel, dankzij haar waarheidsgetrouwe weergave van het licht, de kleur en zijn omgeving, als 'constante' te gebruiken van het 'herhaalbare protocol'.

Billet
"Het 'herhaalbare protocol' is het principe van de herhaalbaarheid van een handeling of materiaalkeuze die ik noodzakelijk acht om hetzelfde werk op een andere plek, met andere materialen en met ander licht, te kunnen tonen. Iedere situatie levert een ander resultaat op dat bijdraagt aan mijn onderzoek naar een waarheidsgetrouwe weergaven van het licht."


GREET BILLET

'THE OPPOSITE OF ANYTHING'

tot 24 oktober 2021
(enkel nog komend weekend)
zaterdag - zondag
15 - 18 uur

in
galerie EL
drieselken 40
9473 welle


donderdag 14 oktober 2021

'FUCK YOU'... een groepsexpo in KUNSTENHUIS HARELBEKE


KUNSTENHUIS
HARELBEKE


Elodie Antoine (°1978 BE)
Jacques Charlier (°1939 BE)
Leo Copers (°1947 BE)
Marcin Dudek (°1979 PL) 
 Maria José Gallardo (°1978 ES)
Kendell Geers (°1968 SA)
Stanislas Lahaut (°1979 BE)
Masbedo (°1973 / °1971 IT)
Karl Mechnig (°1959 BE)
Erwin Olaf (°1959 NL)
Polly Pollet (°1993 BE)
DD Trans (°1963 BE)
Nicolas Vander Biest (°1974 BE / MEX)
Klaus Verscheure (°1968 BE) 
Naar aanleiding van dit project schreef kunstenaar en curator Klaus VERSCHEURE onderstaande tekst waarin oorsprong en concept van de tentoonstelling en haar 'provocerende' titel uitvoerig gedocumenteerd worden.

"FUCK YOU is de naam van een groepsshow in het Kunstenhuis in Harelbeke, een 
kleine stad in West-Vlaanderen, naast Kortrijk. De naam van de tentoonstelling moet niet alleen provocerend werken, wat hij ook wel mag/moét doen, maar moét meteen sprekend zijn voor de inhoud van de show. En neen, deze tentoonstelling wordt geen staalboek uit de wereld van de pornografie, maar wel een staalboek van het gevoel dat in het hoofd van veel kunstenaars leeft: ‘Fuck you’ !

Tegen het einde van het vreemde, door covid-19 beheerste jaar 2020 was het ‘fuck- you-gevoel’ bij heel veel mensen merkbaar. Een soort anarchistische weerstand en opstand tegen situaties die je gevoelsleven gaan beheersen. 

Coronamaatregelen zorgden voor een beknotting in heel ons laten en doen, zelfs in de mate dat het ons ‘zelf’ begon over te nemen. Er bleek amper nog ruimte om over andere dingen na te denken. Hierdoor werd de ene persoon lamgeslagen en verviel die in een apatisch ondergaan, terwijl anderen een soort borrelende vulkaan werden die elk moment kon en wou uitbarsten. 

De kunstenaars die in FUCK YOU getoond worden, beantwoorden aan 
deze laatste beschrijving. Het zijn allen individuen die zich niet laten ‘knechten’ door 
regels en clichés. Het zijn ‘opstandigen’ die eigenzinnig hun oeuvre creëren en een 
eigen pad bewandelen. 

De FUCK YOU van de titel is gericht aan absurde maatregelen, aan compleet doorgedraaide politici, aan extremisten van alle slag, aan de wereld die vindt dat 
kunstenaars de hofnarren moeten zijn die zorgen voor een lach en voor schoonheid. 

Aan de zoveelste initiatiefnemer die vanuit een genereuze ingeving aan charity wil 
doen en dan maar terugvalt op kunstenaars die ongetwijfeld met graagte weer eens 
een werk moeten schenken in naam van liefdadigheid en kunst met de hoofdletter K

FUCK YOU staat voor colère en verzet, voor alles waar deze artiesten kwaad om 
worden en hun middenvinger naar opsteken, geen prentjes om het plaatje, maar 
prentjes als protestbord. Schuttingtaal in het vocabularium van hedendaagse kunst 
en eigentijdse kunstenaars. 

FUCK YOU roept luid, maar zal niet schreeuwen. Dit is geen kreet uit frustratie, maar ironie van de individueelste individuen: de kunstenaars

FUCK YOU is politiek, punk en radicaal! 

Maar de tentoonstelling is veel meer dan dat: het is ook een trip die je leert kijken met open blik, die je toont hoe schoonheid anders kan verpakt worden, die gedachten kan verbeelden en je inzichten kan meegeven. De titel kan en mag dan wel enigszins tegen de schenen schoppen, de inhoud van de show staat wel voor onwrikbare ‘monumenten’ in de hedendaagse kunstscène. De kunstenaars die in deze tentoonstelling te zien zijn, weten perfect waarom ze op deze manier aan hun oeuvre bouwen, ze delen geen klappen uit om het effect, maar slaan omdat er een reden toe is, omdat deze taal hun taal geworden is en bovendien één die ze beheersen als geen ander. Het is een taal waarin ze niet onderworpen zijn aan conventies die de buitenwereld oplegt, of aan regels die als gangbaar begrepen worden. De show toont een groep van individuen waarvan het vocabularium en de grammatica elkaar bij momenten overlapt. 

FUCK YOU is een tentoonstelling zonder compromissen. Kunst die voor niemand het hoofd buigt, niet voor macht, niet voor machthebbers en niet voor de allermachtigsten. 

En toch is FUCK YOU geen exclusieve club die leesvoer biedt dat door niemand 
begrepen wordt. Net zoals de blik van de deelnemende kunstenaars 360° bestrijkt, zo staat de deur van de tentoonstelling ook voor iedere bezoeker open. Grenzeloos, maar met een mening. En, als deze jas jou niet past: f*ck you!"

(Klaus Verscheure - curator)

Bovenstaande tekst wilden we u dus geenszins onthouden. Hij schetst in niet mis te verstane bewoordingen waarom deze tentoonstelling precies nu tot stand gekomen is. Maar aangezien het in BEELDENDE KUNST toch vooral over het BEELD gaat dat KUNSTENAARS gecreëerd hebben, nemen we U zo dadelijk mee voor een wandeling doorheen de tentoonstelling, waarin zowat 60 werken van 15 kunstenaars om aandacht vragen.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat u zelf op weg gaat naar Harelbeke... 

In de verschillende kamers werden dialogen tussen kunstwerken onderling en in relatie met de omgeving tot stand gebracht, kunstwerken in diverse technieken zoals installatie, fotografie, schilderkunst, textiel, video, mixed media, tekenen, sculptuur, zeefdruk, brons, neon, performance,...

De enige ontbrekende factor is de toeschouwer die door zijn of haar blik en interpretatie het geheel voor zichzelf tot leven wekt. Sommige beelden zullen verleiden, andere zullen afschrikken en nog andere voor verwarring zorgen. 

Wandelt u even mee ?

De tentoonstelling voelt voor mij wel een beetje als thuiskomen, vermits het grootste deel van de kunstenaars geen onbekenden zijn en reeds vroeger hun opwachting maakten in WATERSCHOENEN. Bijgevolg kon ik me als start van het 15de werkjaar geen betere tentoonstelling bedenken.


Stanislas Lahaut
Untitled (S.M.W.G.F), 2021
installatie

Meteen bij het binnenkomen via de achterdeur (in de weliswaar majestueuze middengang) staan we oog in oog met een 'gevangen driemaster' (S.M.W.G.F) van Stanislas LAHAUT, die ons later in het parcours nog verder zal verrassen met zijn conceptuele ingrepen. In 2012 vernoemde ik hem voor het eerst in deze blog (in de toenmalige Galerie Fortlaan 17). In 2015 begroette hij me bij Dauwens & Beernaert Gallery in Brussel met de dubbelzijdige neon FUCK YOU / WELCOME en zag ik in de 'directiekamer' een eerdere versie van zijn 'schip'. In datzelfde jaar mocht ik hem als 'The Listener' in Watou (zie link hierna bij Elodie Antoine) ontmoeten ("I like to listen to somebody - Listening can be such a simple act").De eerste kamer meteen links wordt gedeeld door Elodie ANTOINE en Nicolas VANDER BIEST. Verschillende disciplines en indrukken gaan hier een gewaagd huwelijk aan.
Elodie Antoine verraste en ontroerde me in 2015 met haar bijdrage in WATOU, een speldenkussen onder een glazen stolp, een werk dat me de volgende reactie ontlokte:

"De bijdrage van Elodie Antoine brengt me in gedachten terug naar mijn jeugd. Hoe dikwijls heb ik mijn vader (als meester-kleermaker) niet met een soortgelijk speldenkussen op de arm zien 'dansen' rond de heren die hun maatpak kwamen passen.
De 'Bracelet porte épingles' ziet er enerzijds gewoon uit, maar krijgt onder die glazen stolp tegelijk een andere status. Het kussen doet denken aan een hersenoppervlak waarin talloze spelden geprikt zijn."


Elodie Antoine, Robe 1 & 2

In de huidige opstelling schetst ze de verbanden tussen vrouwelijkheid en moederschap, op de grens tussen subtiliteit en realiteit, met oog voor detail, artistieke en ambachtelijke afwerking, gevoed door een nostalgische input. 

Nicolas Vander Biest (Belgisch kunstenaar die woont en werkt in Mexico City / was reeds meermaals te gast in 'Waterschoenen', o.a. 12 april 2020 - 11 september 2020 - 4 oktober 2018 - e.a. ) verkent niet alleen bepaalde jeugdherinneringen en visuele indrukken via zijn 'Banier', maar laat de toeschouwer ook nadenken over begrippen als mooi en lelijk, taal en object, schilderkunst en 'textbased art' met zijn tweeluik  'Vaas'.


Nicolas Vander Biest
Banier, 2021
'Zag U het al eer, het kostte meer'

Deze kamer is meteen het schoolvoorbeeld van een voortreffelijke accrochage in een verre van neutrale ruimte. Maar laat dat nu net de sterkte van deze tentoonstelling zijn: het decor wordt perfect ingecalculeerd.

Via de middengang met twee sublieme zelfportretten van Erwin OLAF (Anger & Tamed, gemaakt na de aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs) begeven we ons naar de voorkamer. (Erwin Olaf reeds in Waterschoenen: 13 juni 2012 - 3 juli 2018 - 27 maart 2019).

De voorkamer was zonder twijfel de meest luxueuze kamer van het huis (de 'beste kamer'). Een schilderij op de schouw en een groot projectiescherm links in de hoek... meer is niet nodig om onze kijk op oude en nieuwe kunst tegen elkaar af te wegen.

Masbedo, Fragile, 2016, video HD, 7' 46"
Nicolas Vander Biest, Flemish Master, 2019, acryl en inkjetprint op canvas


Nicolas Vander Biest laat zijn geschilderde tekst dialogeren tegen de achtergrond van Pieter Paul Rubens en stelt: THE CHANCE IS SMALL THAT I WILL BECOME A FLEMISH MASTER IF I KEEP ON PAINTING YELLOW LETTERS. De boodschap wordt benadrukt door een barokke gouden omlijsting.

MASBEDO staat voor de samenwerking tussen Nicolò MASSAZZA en Iacopo BEDOGNI die zich sinds 1999 richten op videokunst en installaties. In 'FRAGILE' wandelt een man met een pauw door het Museo Reale Galleria Sabauda in Turijn. De onzekerheid en onhandigheid van de pauw in deze voor hem onnatuurlijke omgeving wordt getemperd door de zorg van de man. 

De zorgzame benadering van de kunst wordt in de gang verdergezet door Elodie Antoine met twee poëtische sculpturen en contrasteert flink met de video-installatie van Marcin DUDEK aan de overkant. Hier heerst lawaai en vernieling op verschillende schermen... een afrekening met zijn verleden als hooligan in Krakau ?


Maria José Gallardo,
Voodoo Man & Voodoo Woman
enamel op doek


Op naar de eerste verdieping, maar niet zonder eerst rechts van de trap de kleine Voodoo Man & Voodoo Woman van Maria José GALLARDO te groeten. Straks krijgt u nog meer werk van haar te zien.

Halverwege de trap staat Polly POLLET al naar ons te zwaaien met haar 'Study of a Hand'. Blauwe balpen is haar voornaamste werkinstrument en dat beheerst ze tot in de puntjes. In de vitrinetafel gaan esthetische kracht en middelvingers hand in hand. Op weg naar de zolder presenteert ze ons straks nog een schitterend portret: 'Hidden Truth'.


Polly Pollet, Hidden Truth, 2020
balpen op hout


Op de eerste verdieping sta je meteen oog in oog met twee grote videoschermen van Klaus VERSCHEURE

In ADAM&EVE / EVE&ADAM kleden een man en een vrouw zich rustig en in stilte uit om nadien in hetzelfde ritme elkaars kleren aan te trekken. Het ritueel wordt telkens herhaald. Zo simpel als de handeling lijkt, zozeer zet het me als toeschouwer aan het denken. Hier worden vragen opgeworpen over 'gender', identiteit en (on)gelijkheid, maar evenzeer over vertrouwen en samenwerking.

Klaus VERSCHEURE is beeldend kunstenaar, maakt videopresentaties en installaties.
Hij is ook actief als filmregisseur en toont zich hier met verve als curator. We zien hem straks nog terug als afsluiter van het tentoonstellingsparcours.


Klaus Verscheure, Adan&Eve / Eve&Adam, 2017, 4K video
Maria José Gallardo, Malta (1 van 5), enamel op doek


Jacques CHARLIER, die vorige maand nog aan bod kwam in Waterschoenen (Hybrid Paintings bij Galerie Sofie Van den Bussche in Brussel), heeft ook hier een kamer voor zijn eigen-zinnige schilderkunst. 

Ik laat me hier vooral verleiden door zijn 'Peinture Léthargique' (mede omwille van de perfecte harmonie met de omgeving), maar net zo goed door 'How thoughts are made' of 'Museum'. Charlier beheerst alle mogelijke stijlen en past die dan ook in de perfectie toe.


Jacques Charlier
Peinture Léthargique, 2019, olie op doek


In de middengang toont Karl MECHNIG aan één kant drie tekeningen en aan de andere kant twee al even typische schilderijen.

Karl MECHNIG blijft zich in zijn werk verbazen over de 'condition humaine'. Hij tekent en schildert de menselijke 'gekte' of 'comedie' met een mengeling van onbevangenheid en begrip. Woord en beeld vullen elkaar aan in die ongeëvenaarde 'situatieschetsen' die hij op papier of doek realiseert.

Hij dook reeds meermaals op in Waterschoenen: 4 februari 2020 - 16 oktober 2012 - 19 april 2015 - e.a. 


Karl Mechnig, tekening, 2020, 
potlood op papier


D.D. TRANS 'vult' hier een kamer met slechts enkele ingrepen. De zwarte 'Cirkel' is een 'monumentale, poëtische installatie', gemaakt met de meest minimale middelen. U moet het materiaal maar eens goed gaan bekijken.

Naar aanleiding van zijn bijdage in 'Desire for a dream' vorig jaar in Aalst noteerde ik het volgende:

"D.D. TRANS is het pseudoniem van Frank Tuytschaever. Met 'banale' materialen en voorwerpen creëert hij een artistieke taal die betekenissen op scherp stelt in meestal kleinschalige, driedimensionale combinaties. Zijn artiestennaam ontleende hij aan een inmiddels ter ziele gegaan transportbedrijf.
Sinds 2014 is hij bezig aan een tweede artistieke carrière, nadat bij in 2005 een rustperiode inbouwde. Zijn benadering is dezelfde gebleven of zoals hij het zelf uitdrukt: "Inspiratie haal ik uit doe-het zelf-winkels of uit de Suprabazaar". Situeer hem gerust in de denkwereld van René Heyvaert."


D.D. Trans, Cirkel, 2021, installatie


Van een totaal andere aard is het werk van Kendell GEERS, die het thema van de tentoonstelling zowel in schilderijen als via video onderzoekt. Hij hanteert een beeld(ver)vorming die enerzijds op scherp stelt, maar tegelijk ook sublimeert. Met die schijnbaar tegengestelde aanpak weet hij de aandacht van de toeschouwer te vangen. In zijn schilderijen lopen taal en beeld dikwijls een gezamenlijk parcours. 

Begin 2013 zagen we hem als centrale kunstenaar opduiken in de groepstentoonstelling 'Sex, Money & Power' van het inmiddels opgedoekte 'Maison Particulière' (Brussel), waarin hij feilloos de onderliggende structuren van het thema blootlegde.

Maria José GALLARDO wist beneden reeds onze blik te vangen met haar kleine 'Voodoo Man' en 'Voodoo woman', maar verdiept zich nu verder in het thema 'Vanitas', met alle ingrediënten vandien.

Een trapje lager (letterlijk) houden Stanislas LAHAUT en Nicolas VANDER BIEST elkaar gezelschap met werk waarin geschreven taal een hoofdrol speelt: textbased art.

Voel u alvast welkom, met dank aan Stanislas Lahaut, die er meteen aan toevoegt: "I'm not afraid of repeating myself'.


Stanislas Lahaut, Untitled (Welcome), brons 


Ga nog even mee over de Atlantische oceaan, naar het dak van een flatgebouw in Mexico City, waar Nicolas Vander Biest in 2020 zijn interventie 'RWONG' realiseerde.
'RWONG' is RIGHT.


Nicolas Vander Biest, RWONG, 2020, verf op textiel + video


Mogen we u tot slot nog even meenemen naar de zolder ?

De duistere ruimte wordt nog donkerder met de werken van Leo COPERS, die al ruim 50 jaar bouwt aan een oeuvre dat op zijn minst merkwaardig en tegendraads te noemen is.
Al heel lang geleden wist hij water en vuur te verenigen. In 2012 bouwde hij, in het Citadelpark (Gent) een Museumkerkhof (TRACK).

De zwarte kappen, oorspronkelijk ontleend aan de Ku-Klux-Klan, doken al vroeg op in zijn werk maar bleven ook later als verwijzing naar terrorisme terugkeren.

De grote map 'Yrnomlice' in de vitrinetafel verwijst naar de gelijknamige performance in 1970. De tekst (in bloed op perkament) is volkomen lukraak samengesteld en mist elke betekenis.

Noteer hier ook nog 'ROUGE' van Erwin OLAF.


Eindigen doen we in de kleine zolderruimte met de bezieler van het project, Klaus VERSCHEURE, die ons een welgemeend FUCK YOU wenst.

Klaus Verscheure, Fuck You, 2021, 14 X gouache op papierEn nu naar Harelbeke...


10 oktober tot 14 november 2021

in

KUNSTENHUIS HARELBEKE
MARKTSTRAAT 100
8530 HARELBEKE

vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 18 uur
© Klaus Verscheure & Art Spotter / Waterschoenen