Zoeken in deze blog

donderdag 29 oktober 2015

Sylvie Monden met 'Gewoonlijke dingen' in Den Bouw (Kalken)Sylvie MONDEN (°171) had al een studie Germaanse Talen en Kunstgeschiedenis achter de rug toen ze zich vanaf 2001 in eerste instantie voor fotografie en later voor tekenkunst en vrije grafiek ging bijscholen. Met die grafische opleiding is ze overigens nog steeds bezig.

Dat ze inmiddels op een eigen artistiek en technisch onderbouwd discours kan bogen, bewijst ze met haar tentoonstelling 'Gewoonlijke dingen' bij Galerie/Estaminet In den Bouw.

'Gewoonlijke (sic) dingen' staat in deze geenszins voor 'banaal', al zijn haar onderwerpen nog zo 'gewoon' uit haar onmiddellijke omgeving geplukt.


Sylvie Monden @ In den Bouw


De grote collectie 'grafische kussens' (op papier) waarmee ze de rechterwand van de eerste kamer bekleedt, behoort tot haar meest recente werk en getuigt van een lineaire en kleurrijke precisie waar je niet naast kunt kijken. Het lijkt allemaal zo 'simpel', zo vanzelfsprekend, maar vereist zonder twijfel een technische bagage en absolute zin voor  het waarnemen en vastleggen van de realiteit.© Sylvie Monden


Waarnemingstekenen is voor Sylvie MONDEN het uitgangspunt van haar werk. In de tweede kamer zien we op de tussenmuur een grafische weergave van haar werktafel die meteen fungeert als uitkijktoren van waaruit ze de wereld rondom zich ervaart en vastlegt. Gekoppeld aan haar onuitputtelijke drang om al dat waarneembare te verzamelen en in strakke structuren of patronen te gieten, creëert ze een overzichtelijke en tot in de puntjes verzorgde wereld.

U zal met grote ogen kijken naar haar reeds vermelde 'kussenwand' met zijn ontzettende kleur- en motiefvariatie binnen eenzelfde basisstramien.

Maar het valt me ook op hoe ze in haar kleine werken ruimte weet te scheppen.
Een simpel raam vormt het uitgangspunt voor uitgebreide studie en ontrafeling die kan leiden tot abstracte benaderingen, zonder evenwel het waargenomen uitgangspunt uit het oog te verliezen.

Ze creëert rasters als samenvloeiende fijne zwarte lijntjes, maar ook als gigantische 'handdoekmotieven'.

Deze tentoonstelling is zeker de reis naar Kalken waard en bovendien staat er in de kelder van Estaminet In den Bouw allerlei lekkers op u te wachten... (dat laatste geheel terzijde, maar niet onbelangrijk).


© Sylvie Monden


Sylvie MONDEN

'GEWOONLIJKE DINGEN'

tot 15 november 2015
In den Bouw
Zomerstraat 85
9270 KALKEN

vrijdag vanaf 19 uur
zaterdag vanaf 14 uur
zondag vanaf 11 uur


Onder de titel 'Gewoonlijke dingen' stelde ze in het voorjaar ook tentoon in het RHoK Woluwe (Sint-Pieters-Woluwe), waar ze vrije grafiek volgt met Rik De Boe als docent.


© Art Spotter voor WATERSCHOENEN

dinsdag 27 oktober 2015

Karel Breugelmans: Constructies 1990 - 2015 in Netwerk (Aalst)Karel BREUGELMANS neemt op 'innemende' wijze de hoogste twee verdiepingen (+2 / +3) van Kunstencentrum NETWERK voor zijn rekening met een serie schilderijen en sculpturen.

De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met Galerie Transit uit Mechelen, die gelijktijdig het werk 'Constructie XXIV' in de galerie toont en tevens een beperkte reeks gouaches en tekeningen van de kunstenaar presenteert.

Het gehele project kadert in het verschijnen van een monografie, die terugblikt op het oeuvre van de kunstenaar tijdens de voorbije twintig jaar.

Het werk van Breugelmans beweegt zich al die tijd 'tussen architectuur, beeldende kunst, reguliere arbeid en utopie'.
'Karel Breugelmans: Constructies 1990 - 2015'

een monografie met een schat aan beeldmateriaal
en teksten van Bart De Baere (voorwoord), Luk Lambrecht en Christoph Tannert

ter inzage en te koop in Netwerk en Galerie TransitKarel Breugelmans, Z.T., 1993, oil on canvas, 121 x 141 cm


De gebouwen die Karel Breugelmans in zijn schilderijen vanuit het niets opbouwt zijn bijzonder ingewikkeld, maar streng gestructureerd, al tonen ze zich meestal als een soort doolhof, waar de grote leegte heerst. In combinatie met de hangende sculpturen van gekoppelde kubussen winnen ze nog aan 'verwarrende' kracht. Trappen, eindeloze gangen, stellingen, duistere ruimtes waar de menselijke aanwezigheid totaal onbestaande is. Het lijkt erop dat alle gebouwen of constructies in een onafgewerkte staat achtergelaten zijn. De ingenieurs zijn allang verdwenen naar andere oorden en de arbeiders hebben de werven verlaten bij gebrek aan instructies of motivatie. Het hele bouwproces leidt tot niets.

Funderingspalen hangen in het ijle, historische connotaties vertalen zich in zwevende zuilen. De 'machines à habiter' die Le Corbusier en andere internationale hoogbouwers roemrucht verdedigden, zullen nooit bewoond worden.

De menselijke afwezigheid wordt pas echt duidelijk wanneer je helemaal boven op +3 dat schilderij vindt waar achtergebleven arbeiders schijnbaar doelloos rondscharrelen, lange schaduwen achterlatend in een late avondzon.
In de lange zaal op +3 heersen houten constructies als gesloten huizen die zich als in een bergdorp tegen elkaar aanschurken. Hun buitentrappen leiden enkel naar dakterrassen terwijl het veilige cocon van de binnenruimte onbereikbaar blijft.

Ik moet hier onvermijdelijk denken aan de enigszins vergelijkbare betonnen kubussen van Denis Pondruel.

Deze kamer biedt aan één kant uitzicht op het kleurrijke gebouw aan de overkant van de Dender waar binnen kort alle stadsdiensten een plaats moeten krijgen.Karel Breugelmans, Z.T., 1991, gouache on planpaper glued on
plywood, 122 x 122 cm


MEER INFO over KAREL BREUGELMANS in NETWERK:Trappen van Netwerk versus trappen van Karel Breugelmans
Kunstencentrum Netwerk, een gebouw tussen industriële
 geschiedenis, artistieke utopie & realiteitTot 15 november 2015

in
NETWERK Kunstencentrum
Houtkaai z/n
9300 AALST© Art Spotter voor WATERSCHOENEN

zaterdag 24 oktober 2015

Op zoek naar Stijn Ank in NETWERK AALSTIn het kader van de tentoonstellingsprojecten die tot 15 november 2015 in NETWERK lopen, gaan we allereerst op zoek naar een klein, verborgen hoekje van het Kunstencentrum voor de bijdrage van 

Stijn ANK


"Kunst is anderen laten voelen wat wij zelf voelen, hen bevrijden van zichzelf door hun onze eigen persoonlijkheid aan te bieden voor hun bijzondere bevrijding", schrijft Fernando Pessoa op 1 december 1931 in zijn 'Boek der rusteloosheid'.

Zelf ziet hij (vanuit zijn literair standpunt) slechts "twee grote vormen van kunst - de ene richt zich tot onze diepe ziel, de andere tot onze oplettende ziel. De eerste is de poëzie, de tweede de roman".

In het sculpturale werk van Stijn ANK en zeker in de presentatie die hij momenteel in Netwerk laat zien, herken ik perfect de combinatie van deze poëtische en verhalende benadering.


Stijn Ank, Unvoid, 2015, HD Video, 58' (Still)


In februari 2010 werd ik in de groepstentoonstelling 'Chipka' (ook in Netwerk) voor het eerst geconfronteerd met de verstilde maar tegelijk expansieve, kleurgevoelige gietvormen van Stijn Ank. Het was meteen een niet te onderschatten stap in de kunstervaring zoals Pessoa die omschreef en een aanleiding voor verdere opvolging.

Zo verscheen ondermeer het artikel 'Stijn Ank, koorddanser tussen architectuur en sculptuur', vonden we hem terug in de tentoonstelling 'Ename Actueel Sediment', presenteerden we zijn 'Young Artist Edition voor de Vrienden van het S.M.A.K.' en volgden we diezelfde 'Vrienden op atelierbezoek in Astene'.

Sindsdien dook hij op o.a. op in Basel, Berlijn en Luxemburg.

Met dit nieuwe project in NETWERK gunt hij ons een blik op de interne keuken van zijn sculpturale activiteit. De 'verborgen' ruimte die hij daarvoor binnen de immense omgeving van het kunstencentrum gebruikt, werkt optimaal. Ik interpreteer deze 'onooglijke' ruimte als een soort (industriële) kapel waarin het 'schrijn' van zijn presentatie onze geconcentreerde aandacht opeist

Voor de tentoonstelling 'Interval' in het S.M.A.K. (2012) realiseerde Stijn Ank het werk in situ. De bezoeker kreeg het uiteindelijke resultaat van het gietwerk in een gesloten vorm pas te zien nadat de mal verwijderd was. De videoregistratie van dat project geeft wel een beeld van de ontstaansgeschiedenis.

In het huidige project gebeurde dat gietwerk in het atelier met als mal een kast met glazen deur en als waarnemer een camera, waardoor je nu als toeschouwer van begin tot einde bij de ontstaansgeschiedenis betrokken wordt: van 'niets' naar 'iets' in een video van 58 minuten.
Stijn Ank, Unvoid, 2015, HD Video, 58 ' (Still)


'UNVOID' of hoe worden schijnbaar banale bewegingen met gietmaterialen (massa + kleur) omgezet in tastbaar artistiek resultaat?

Stijn ANK profileert zich als een Jackson Pollock wiens werkmethode in dit geval leidt naar resultaten die de geest van Mark Rothko benaderen. Stijn Ank blijft als uitvoerend kunstenaar echter buiten beeld.

UNVOID is een bijdrage omtrent het creatieproces van een kunstwerk. Het project vertrekt van de vragen:

 'Wat gebeurt er tussentijds - tussen de tijd waarin er bijna niets is, en de tijd waarin iets ontstaat? Wat gebeurt er in de tijd tussen de conceptie van een idee, voordat de idee op zich bestaat, en de daadwerkelijke verwezenlijking van die idee? Welke zijn de verborgen processen tijdens het creatieproces? Wat is het creatieproces?


Blijft deze creatie voor eeuwig slechts één zijde van het uiteindelijke resultaat tonen zodat het mysterie toch grotendeels bewaard wordt of maakt ook hier de mal plaats voor de inhoud?

*


In een volgende bijdrage nemen we u mee naar Karel BREUGELMANS op +2 en +3 van het Kunstencentrum Netwerk.


© Art Spotter voor WATERSCHOENEN

woensdag 21 oktober 2015

Herinneringsavond Thomas Blondeau in Watou
“Geluk en schoonheid is een goed tankstation, geen vakantiebestemming.”

Thomas Blondeau (1978-2013)

Gisteren, 20 oktober was het twee jaar geleden dat Thomas Blondeau, schrijver, dichter, journalist en columnist overleed. Zijn aforismen, door Hanne Bervoets gedoopt tot ‘Blondismen’, zijn een weerspiegeling van zijn gevoel voor humor, zijn spitsvondigheid en zijn opmerkelijk stilistisch vermogen. In het persbericht als reactie op zijn dood omschreef zijn uitgever (De Bezige Bij) hem als “een bijzonder getalenteerde auteur, die een grote belofte voor de toekomst was.”

‘Literatuur laat zien dat niets, maar werkelijk niets, zo eenvoudig is als het soms kan lijken, een hoopgevende gedachte. En dat je niet alleen bent. Dat natuurlijk ook.”
                                                                        

Thomas Blondeau, De Standaard, interview, 2013Op zaterdag 24 oktober bezorgt Stichting IJsberg vzw u met IJSBERG #2 graag een warme literaire herinneringsavond ter ere van deze veel te vroeg gestorven auteur. De kamers van het Festivalhuis in Watou worden gevuld met woord en beeld van Thomas en vanaf 19u30 is iedereen er welkom voor een boeiend avondprogramma.
Heel wat van zijn (schrijvers)vrienden brengen samen een eresaluut. Jelle Van Riet komt deze avond in goed banen leiden en loodst de aanwezigen langsheen het moois met en van onder andere  Jef Staes, Liesbet Waegemans, Roderik Six, Iris Koppe, Joost Baars, Lotte Brown, Stine Sampers, Ramsey Nasr en Ellen Deckwitz. Frederik Willem Daem creëert in situ een herinneringsinstallatie en gaat hiervoor op zoek naar verhalen en anekdotes rond Thomas. Iedereen die hem een herinnering komt vertellen, krijgt er een handgeschreven kortverhaal voor terug. G A U S S zorgt  voor de muziek en na afloop van dit warme avondprogramma kan u mee klinken op Thomas.

De toegang voor deze avond is gratis maar inschrijven (via liesbet.daeninck@vzwkunst.be)
is gewenst.dinsdag 20 oktober 2015

ETCETERA III - Performances & Video @ S.M.A.K. (Gent)                    

ETCETERA III
Performances & amp; Video
op 24 oktober 2015 om 19 uur
S.M.A.K. inkomhal

met Afterparty @ HISK


ALLEN DAARHEEN !vrijdag 16 oktober 2015

DRAWING - The Bottom Line - in het S.M.A.K. (Gent)Met de tentoonstelling 'Drawing - THE BOTTOM LINE' trekt het S.M.A.K. niet zomaar een blik tekenkunst open, maar serveert een gevarieerd menu met tekeningen in de meest uiteenlopende benaderingen, technieken en uitvoeringen.

'THE BOTTOM LINE' verwijst in deze context naar het tekenen als belangrijkste basis (de essentie) van de beeldende kunst, maar legt tegelijk de nadruk op het autonome karakter van deze discipline.

'START WITH A LINE AND SEE WHAT HAPPENS...'

Het kan letterlijk en figuurlijk alle kanten op. Dat maakt deze tentoonstelling met werk werk van 53 kunstenaars meer dan duidelijk.


DRAWING - THE BOTTOM LINE @ S.M.A.K.


Philippe Van Cauteren, artistiek directeur en Martin Germann, senior curator zorgden samen voor de selectie. Zij drukken hun benadering als volgt uit:

"Het verband tussen de werken is dat ze ofwel in essentie uit tekenen zijn gegroeid, ofwel de regels en de geschiedenis van tekenen op een veelzeggende manier weerspiegelen."

Als campagnegeld voor deze tentoonstelling fungeert een werk van Michaël BORREMANS: 'The House of Opportunity (The Chance of a Lifetime)' (2003) uit de collectie van het S.M.A.K..
Het is meteen ook het openingswerk van dit overzicht, al hebt u boven de balie ongetwijfeld ook de monumentale, geometrische 'touwtekening' van Julian GÖTHE opgemerkt.


Michaël Borremans, The House of Opportunity 
(The Chance of a Lifetime), 2003


Meteen daarna duikt Marc BAUER op met allereerst een enorme muurtekening die elementen uit zijn eigen familiegeschiedenis confronteert met de huidige vluchtelingencrisis. Even verder is zijn tekening van de tempel in Palmyra in het zicht van de recente vernietiging al even doordringend.


Marc Bauer, Muurtekening op basis van zijn serie 'A Viso Aperto'
(Rechts op de foto: Philippe Van Cauteren & Martin Germann)


Deze tentoonstelling bezorgt u een haast onvoorstelbare opeenvolging van uiteenlopende kunstwerken. We plukken hier en daar wat namen en indrukken en sturen u straks het 'sprookjesbos' in met een hoog verwachtingspatroon.

In de linkervleugel staan we zo meteen voor het wandelproject 'The Green Line' dat Francis ALŸS in 2004 op de demarcatielijn tussen Joods en Palestijns Jeruzalem uitvoerde, een lekkend blik groene verf in de hand: symboliek, poëzie en politieke geladenheid in één actie die hier ook in 'real time' (de video) getoond wordt.
(Start with a line and see what happens... is hier zeker op zijn plaats.)


Francis Alÿs, The Green Line, videoregistratie


Let in deze zaal ook op de keramische lijntekening van Thomas SCHÜTTE, een vrouwenhoofd dat u ongetwijfeld aan de lijnvoering van Matisse doet denken.

Van een totaal andere orde zijn de twee grote tekeningen van soldaten door de Algerijnse kunstenaar Adel ABDESSEMED.

Letterlijk centraal in de tentoonstelling ligt de kamer gewijd aan de wereld van Elly STRIK, opgebouwd rond het grote werk 'Freuds Sofa' en badend in een bevreemdende sfeer.
Elly Strik vertegenwoordigt met haar werk de essentie van het menselijk bestaan en fungeert dan ook als metafoor voor de 'bottom line' van de beeldende kunst.


Elly Strik, Freuds Sofa 


We ontdekken vitrinetafels met tekenverhalen van Raymond PETTIBON en komen daarna in een typische enscenering van Mark MANDERS terecht. 'Silent Studio' is een momentopname van het kunstenaarsatelier waar de ideeën van de kunstenaar als het ware 'bevroren' liggen. De installatie maakt deel uit van zijn ongoing project 'Zelfportret als gebouw'.

Is Thierry DE CORDIER een God in het diepst van zijn gedachten? De twee grote, geschreven tekeningen zijn alvast een mix van zegswijzen met het woord Dieu in de hoofdrol.

Mocht Michaël BORREMANS de tentoonstelling openen met een wat ouder werk, dan duikt hij hier ook op met een zeer recente schetsenreeks: Sculptural Installation for Abandoned Airport.


Thierry De Cordier, 'Dieu' (detail van tweeluik)


Edith DEKYNDT 'tekent' met het zoute water van de Dode Zee in haar video 'Dead Sea Drawings'.

Noteer in elk geval de installatie 'Der Souffleur des Ichts', waarmee we Ante TIMMERMANS reeds tijdens KRASJ 2014 in Ninove aan het werk zagen.


Maar natuurlijk is er meer, veel meer te zien en te beleven. Op regelmatige tijdstippen zullen kunstenaars (Ante Timmermans en anderen) ter plekke figureren in hun performances. Hou hiervoor de website van de museum in de gaten.

Nog enkele namen uit de selectie: Thomas BOGAERT, Manon DE BOER, Johan DE WILDE, Matt MULLICAN, Bart STOLLE, Erik VAN LIESHOUT, Anne-Mie VAN KERCKHOVEN,...

Voor een volledig overzicht kunt u de catalogus downloaden op de website van het S.M.A.K.

*
Parallel met de tentoonstelling The Bottom Line belicht het CC STROMBEEK tot 13 december 2015 in A line is a line is a line actuele vormen van tekenkunst en toont daarbij zowel jong talent als gevestigde waarden (o.a. Lore Vanelslande, Bart Lodewijks en Kasper Bosmans naast Joseph Beuys, Georges Vantongerloo en Gerhard Richter).

*
In Gent loopt bovendien tot 1 november 2015 (Brabantdam 22 - zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur) de tentoonstelling LINE UP - een selectie hedendaagse Belgische tekenkunst, met o.a. Sara Bomans, Stefan Serneels, Lotte Van Den Audenaeren, Jonas Van Steenkiste, Sara Van Woerden,...

*

Drawing
THE BOTTOM LINE

tot 31 januari 2016

in
S.M.A.K.
Jan Hoetplein 1
9000 GENT

dinsdag tot zondag: 10 - 18 uur© Art Spotter voor WATERSCHOENEN
woensdag 14 oktober 2015

10 TIPS VAN WATERSCHOENENPARIJS

Jeroen FRATEUR

in
Officielle Art Fair
met Galerie Olivier Robert 
van 21 tot 25 oktober 2015

Cité de la Mode et du Design
Les Docks - Paris

www.officielleartfair.com


© Jeroen Frateur

*

MACHELEN - aan - de - LEIE

Mario DE BRABANDERE

'Works on Paper'

voorstelling van Boek en opening tentoonstelling
op 25 oktober 2015 om 11 uur

Tentoonstelling tot 20 december 2015
in
Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2 - 8
Machelen - aan - de - Leie© Mario De Brabandere

*

RONSE

Colin WAEGHE & Yves BEAUMONT

in
LIGHT CUBE ART GALLERY
Sint-Martensstraat 12
9600 RONSE

van 18 oktober tot 22 november 2015© Colin Waeghe


© Yves Beaumont

*

LIER

Sven 'T JOLLE

in
VOORKAMER
H. Geeststraat 7
2500 LIER

van 10 oktober tot 22 november 2015


© Sven 'T Jolle

*

BERLARE

Lieve D'HONDT
met tekeningen

in
CC Stroming
Dorp 101
9290 BERLARE

van 11 oktober tot 5 december 2015

www.berlare.be/cc-stroming.html

© Lieve D'hondt

*

HARELBEKE

Tom JOORIS & Henk DELABIE

in
KUNSTENHUIS
Marktstraat 29
8530 HARELBEKE

van 22 oktober tot 22 november 2015© Tom Jooris


© Henk Delabie

*

ANTWERPEN

Els VOS

'PASSAGE'

in 
Galerie Het Vijfde Huis
Reyndersstraat 5
2000 ANTWERPENEls Vos @ Het Vijfde Huis


*

ANTWERPEN

Nel AERTS© Nel Aerts


*

GENT

Cecilia JAIME & Luc ROGIEST

in
CECILIA JAIME GALLERY
Kraanlei 55
9000 GENT

van 3 tot 31 oktober 2015© Cecilia Jaime & Luc Rogiest

*

LA LOUVIERE

André BALTHAZAR
'Encyclopédiste en roue libre'

in
CENTRE DAILY - BUL & Co
rue de la Loi, 14
7100 LA LOUVIERE

van 19 september tot 13 december 2015
@ Daily Bul & Co

*

Art Spotter voor WATERSCHOENEN