Zoeken in deze blog

maandag 31 oktober 2016

Lezing over 'HET LAM GODS' in 't gesproken dagblad (Wetteren)
’t Gesproken Dagblad 
nodigt uit


Op zondag 6 november vertelt Prof. Danny Praet (Ugent) ons waar de
afbeeldingen op het beroemde altaarstuk HET LAM GODS naar verwijzen.
Er is namelijk meer te zien op het meesterwerk van de gebroeders Van
Eyck dan alleen maar Bijbelse symboliek. 


Aanvang 11 uur.  
Als u zeker wil zijn van een plaats, reserveer dan via het mailadres:t gesproken dagblad
Spoorweglaan 136
9230 Wetteren

Open vanaf 16u15, zondag vanaf 11 uur, woensdag geslotendonderdag 27 oktober 2016

UTOPIA & ANDERE UTOPIEËN in 't Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst

Onder de titel 

'UTOPIA en andere utopieën' 

loopt tot 11 december 2016 een tentoonstelling in het Stedelijk Museum 't Gasthuys van Aalst.Aanleiding is het feit dat precies 500 jaar geleden (1516) de allereerste druk van 'UTOPIA', het boek van THOMAS MORE, verscheen. Ook in Leuven (waar die allereerste druk van de persen rolde) zijn er in dit verband verschillende activiteiten. 

Aalst heeft uiteraard een heel eigen reden in de figuur van 'onze' DIRK MARTENS, de allereerste drukker van dit 'mythische' werk over een 'utopische' samenleving.Utopie is een literaire en filosofische term die men kan omschrijven als onmogelijke werkelijkheid, een ideale wereld die echter niet bereikt kan worden. Het tegengestelde van een utopie is een dystopie of anti-utopie. Het woord utopie werd voor het eerst gebruikt in het boek Utopia van Sir Thomas More.


Utopie - Wikipedia

Deze tentoonstelling is opgebouwd in twee delen, verdeeld over twee aparte zalen.
De eerste zaal biedt een beeld van 'Utopia & andere utopieën' in een documentair overzicht van een 30-tal utopieën en dystopieën, uit alle tijdsperiodes en locaties.

Het uitgangspunt is uiteraard het boek 'UTOPIA'.

THOMAS MORE’s UTOPIA


Utopia (De Optimo Rei publicae Statu deque Nova Insula Utopia) verscheen eind 1516 te Leuven op de persen van Dirk Martens. Het boek werd geschreven in 1515/1516 te Londen door de latere lord chancellor More. Het bestaat uit twee delen: eerst is er een gesprek tussen Pieter Gillis (1486-1533, stadsgriffier van Antwerpen), Raphael Hythlodaeus (een fictief karakter) en Thomas More zelf. En dan volgt het relaas van het bezoek aan Utopia. Wereldreiziger Raphaël Hythlodaeus (deze naam betekent zoveel als ‘verkoper van nonsens’) vertelt van een eiland dat hij bezocht, waar een ‘rationeel en billijk ingerichte samenleving’ bestond. Uiteraard is het Thomas More zelf die hier, op onrechtstreekse manier een kritiek op de bestaande samenleving in Engeland geeft. Letterlijk betekent ‘utopia’ dan ook ‘geen plaats’.

De tweede zaal is het terrein van Dirk Martens, de eerste drukker van Thomas More’s Utopia. Hier krijgt de bezoeker een uitgebreid overzicht van leven & werk van de Aalsterse drukker. Enerzijds een gigantische, gedetailleerde tijdstabel met leven & werk van Martens, in nationaal & internationaal kader; anderzijds overzicht van originele Martensdrukken in stadsbezit, samen met een portrettengalerij van Martens’ humanistische vriendenkring.
Ambrosius Holbein,  afbeelding van Utopia

De eerste zaal is als het ware omgebouwd tot een soort doolhof met grote tentoonstellingsborden waarop, naast 'Utopia' (meteen bij het binnenkomen rechts), verschillende andere utopische werken of werelden aan bod komen. Want doorheen de menselijke geschiedenis zijn wel meer verhalen of denkbeelden gecreëerd waarin utopische plekken of ideeën beschreven werden.

Het vroegste, hier behandelde onderwerp is HET AARDSE PARADIJS.

'Hét archetypische beeld in de middeleeuwen van de ‘ideale wereld’ was de Tuin van Eden, het Aards Paradijs. In het oud Perzisch is ‘pairidaèza’ de naam van het koninklijk park waar kostbare planten en dieren worden gehouden. De Grieken nemen deze term over (‘paradeisos’) voor de koninklijke Perzische tuin, en ook in het Hebreeuws  betekent ‘pardès’ een uitzonderlijke of koninklijke tuin.'
'Deze ideale plek wordt beschreven in de Bijbel, en toont de wereld voor de Zondeval.  Adam en Eva leven er in Gods nabijheid en in volledige harmonie met de natuur. Er is geen wisseling der seizoenen, geen vergankelijkheid, geen dood. Arbeiden is niet nodig; de mens leeft er in volstrekte onschuld, zonder begeerte of hartstocht.' 
Maar ook het al even mythische ATLANTIS of de 'Ideale Staat' van PLATO wordt uitgebreid belicht.

PLATO, Politeia  (De Staat of De Republiek), ca. 380 v.Chr.
'Plato (Athene ca. 427 v.Chr. – Athene 347 v.Chr.) was één der belangrijkste en invloedrijkste filosofen uit de wereldgeschiedenis. Hij was leerling van Socrates en leermeester van Aristoteles, en tevens oprichter van de Atheense Academie, zowat de voorloper van de latere universiteiten. In verschillende neergeschreven dialogen werkte hij zijn ideeënleer uit, wat zowat de basis is van het filosofisch idealisme.'
'Eén van de belangrijkste werken uit de Oudheid omtrent een ideale wereld is Plato’s ‘De Staat’ of ‘Politeia’. In een aantal dialogen met oa Socrates schetst Plato een (in zijn ogen) ideale samenleving, waarbij rechtvaardigheid een kernbegrip is, en filosofen als regeerders aangesteld zijn. Plato heeft zeker een eerder autoritaire opvatting over staatszaken, terwijl zijn economische ideeën, zonder rijkdom noch armoede, eerder het communistische ideaal voorspiegelen.'


U ontdekt verder onder andere...
AUGUSTINUS VAN HIPPO, De Civita Dei  (Over de Stad van God), 413-426
François RABELAIS, De abdij van Thélème in La vie de Gargantua et de Pantagruel, 1532
Francis BACON, Nova Atlantis / New Atlantis, 1627
Jean-Jacques ROUSSEAU, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes - Vertoog over de ongelijkheid der mensen, 1754;  Du contract social, ou principes du droit politique  -  Het maatschappelijk (sociaal) contract, of Beginselen der staatsinrichting, 1762
ARCHITECTUUR ALS MIDDEL TOT HET CREEREN VAN EEN BETERE WERELD met o.a. Etienne-Louis Boullée  (1728–1799) en Claude Nicolas Ledoux (1736–1806), maar ook la Ville Radieuse van  Le Corbusier of het oeuvre van Luc Deleu….
Adolf en Pieter Daens met het DAENSISME kunnen in deze context niet ontbreken.

Aldous HUXLEY, Brave New World, 1932
Louis Paul BOON, Vergeten straat, 1946
George ORWELL, 1984 (Nineteen Eigty-Four), 1949
...Detail Utopia-zaal in 't Gasthuys - Aalst


De tweede tentoonstellingszaal is zoals reeds vermeld, het terrein van Dirk MARTENS en zijn vrienden, waaronder als meest bekende figuren ongetwijfeld Pieter Coecke van Aelst, Erasmus en Thomas More. Maar ook tal van andere vrienden worden hier op gelijke voet voorgesteld.
Tegen de achterwand van dat vriendenbord ontrolt zich het leven en werk van Dirk Martens op een reusachtige tijdsband.
Neem daarbij nog talrijke boeken uit het bezit van het stedelijk museum Aalst en u krijgt een omvattend beeld van deze belangrijke stadsgenoot.

Om nog wat beter voorbereid naar de tentoonstelling te trekken, kunt u misschien ook de volgende LINKS raadplegen*

Uiteraard zouden hier onder de noemer UTOPIE best nog een aantal andere voorbeelden aan bod kunnen komen. Neem nu 'NEW BABYLON' van voormalig Cobra-kunstenaar Constant Nieuwenhuys. 

Een aardige uitloper is misschien ook de tentoonstelling 'Rik Wouters en het huiselijk utopia', die nog tot 26 februari 2017 in het Antwerpse Modemuseum loopt. Uitgangspunt van die tentoonstelling is de thematiek van het huiselijk geluk bij de schilder Rik Wouters, de intieme sfeer van geborgenheid tussen hem en zijn vrouw Nel.


De tijdslijn over Dirk Martens in 't Gasthuys - Aalst


U kunt hier hier ook letterlijk uw eigen utopische ideeën achterlaten. 
Maar dat laat ik u graag ter plekke ontdekken...

Tot zondag 11 december 2016
in 't Gasthuys
Stedelijk Museum
Vismarkt 13
9300 AALST

dinsdag tot vrijdag: 10 tot 17 uur
zaterdag en zondag: 14 tot 18 uur


© Art Spotter voor WATERSCHOENEN


maandag 24 oktober 2016

MADE IN JAPAN in CC Strombeek
De tentoonstelling 'Made in Japan' grijpt terug naar een periode in de kunstgeschiedenis die begon eind jaren ‘50. Op dat moment ontstond er in Japan een sterke avant-gardebeweging vergelijkbaar met die in Europa en de VS. De avant-garde in Japan was sterk gelieerd aan het oorlogstrauma en de daaropvolgende bezetting door de VS. Het was een periode van ingrijpende culturele en sociale veranderingen: Japan werd ontwapend, het keizerrijk werd opgeheven en tegen het einde van de jaren ’50 kende Japan een ongekende economische groei, Japan werd een economische grootmacht.


Om aan die veranderingen uitdrukking te geven, ontstonden er vanaf de jaren ‘50 groepen die braken met de traditie en de kant kozen van vrijheid en experiment. Zij zetten zich af tegen canonieke vormen van kunst en forceerden hun vrijheid t.o.v. het bestaande systeem. Hun kunst was innoverend en iconoclastisch. 

Sterke parallellen dus met de avant-gardes in Europa en de VS die ruime aandacht genoten tijdens de voorbije tentoonstellingen van Museumcultuur Strombeek/Gent.© CC Strombeek - Made in JapanTot 8 november 2016
in CC Strombeek

Meer info via onderstaande link 


donderdag 20 oktober 2016

OPEN ATELIERS - NUCLEO (Gent)NUCLEO
open ateliers #11OPEN ATELIERS #11, zondag 23 oktober 2016


Voor deze 11e editie van NUCLEO’s Open Ateliers zetten ruim 150 kunstenaars hun atelier open, op 7 locaties in Gent. Informatie over de kunstenaars en de gebouwen is gebundeld in een praktische folder met een plattegrond, verkrijgbaar op alle locaties.
De ateliers zijn geopend van 10 tot 18 uur. In het infopunt in de Veeartsenijschool zijn fietsen beschikbaar zodat u de andere locaties in het centrum makkelijk kunt bereiken. Eveneens rijdt er de hele dag een shuttlebusje tussen de Veeartsenijschool en Villa de Wal in Wondelgem. Op 3 locaties is er een bar voorzien (Begijnhof – Veeartsenijschool – Lindenlei).
Bijzonder aan deze editie is dat we voor elk gebouw een 'verkenner' hebben gevraagd om op voorhand de ateliers te bezoeken, en daarvan verslag te doen tijdens de Open Ateliers.
We beginnen om 10 uur in het Begijnhof met de Irakese kunstenaar Haider Jabbar, die de 3 gebouwen in het Begijnhof bezocht. Illustrator en muzikante Sarah Yu Zeebroek neemt het publiek mee door de Leopoldskazerne om 11 uur. Om 14 uur vertelt theatermaakster Pascale Platel in Villa De Wal een verhaal over de Villa en haar bewoners. Kunstreporter Hilde Van Canneyt brengt verslag uit in de Predikherenlei om 15 uur en An Pierlé bezingt de Lindenlei om 16 uur. Criticus Wouter Hillaert analyseert de Paddenhoek om 17 uur en ten slotte brengt Laura van met het team van experimenteel kunstencentrum Croxhapox om 18 uur een presentatie in de Veeartsenijschool.
Aansluitend is er in de Veeartsenijschool een feestelijk slotmoment voor publiek en de kunstenaars uit de verschillende gebouwen. Er is chili sin/con carne en de bar is open.
Allen welkom!


 eric vande Pitte1 BEGIJNHOF - CONVENT HUYSHOVE: Jonas Baeckeland - Dolores Bouckaert - Luanda Casella -Maarten De Saeger - Jeffrey Dujardin -Tessa Groenewoud - Philip Henderickx - Bert Huyghe - Haider Jabbar - Bart Jaques - Pirò Pallaghy - Elisabeth Van Dam - Jeroen Van der Fraenen - Johannes Verschaeve INFIRMERIE: Art Cinema OFFoff - Hallveig Ágústsdóttir - Hugo Azcuy Castillo - Wim de Maat - Steven Messiaen - Sjoerd en Merlyn Paridaen - Jonas Vanderbeke - Nicoline van Stapele BEGGA CONVENT: Saar De Buysere - Ann Decaestecker - Frank Depoorter - Thijs Desmet - Stéphanie Leblon - Elise Lepage - Gunther Moriau -William Phlips - Lore Rabaut - eric vande Pitte - Leen Van Tichelen - Hannelore Van Dijck - Stephanie Van de Velde

© Isa D'hondt


2 LEOPOLDSKAZERNE: Linda Carrara - Katelijne De Corte - Isa D'hondt - Jan Delestinne - Sarah Desme - Lieven Leurs - Jo Michiels - Free Pectoor - Frits Standaert - Brantt - Els Viaene - Katrin Bosmans / Kristof Lemmens

3 VILLA DE WAL: Silvia Defrance - Elke Desutter - Fen De Winter - Abdul-Vahit Duman - Ritsart Gobyn - Bert Joostens - Chiara Lammens - Vicky Lema - Thomas Peeters - Ruben Vandeghinste - Ruth van Haren Noman

4 PREDIKHERENLEI: Chris Goennawein - Francis Bekaert - Alice De Mont - Geert Opsomer - Corry Vandermassen / Jolijn Baeckelandt - Elly Van Eeghem / Rona Kennedy / Maarten Van den Bossche

5 LINDENLEI: Mira Albrecht - Ben Benaouisse - Jean-marie Bytebier - Pieter De Clercq - FASE ATELIER - Leo Gabin - Cecilia Jaime - Valery Konevin - Lieven Lefere - Elien Ronse - Simon Van Parys - Arnaud Vanrafelghem - Kristof Van Heeschvelde - Bart Vansteenkiste - Kobe Wens - Felix Fasolt - Olivier Goethals - Niels Ketelers / Marjolein Labeeû - Sofie Van Bossele / Stephanie Gildemyn / Eva Neirynck / Ine Smet / Veerle Tytgat - Zwart Wild: Tim Bruggeman / Lore Smolders / Renée Pevernagie / Dominiek Colpaert / Pieter Rosseel / Bart Spitaels -PROJECTRUIMTE: Guy Slabbinck

6 PADDENHOEK: Carlos Alfonso - Carlos Caballero - Willem Cole - Mario De Brabandere -  Anneleen De Causmaecker - Koen Deschuyter - Jelle Martens - Emma Mortier - Klaas Van der Linden - Evelyn Vanoverbeke - Emma Van Roey - Maxime Brigou / Tine Deboelpaep / Eva Dobbels / Lena Dobbels / Jasse Lelong

7 VEEARTSENIJSCHOOL: Leyla Aydoslu - Eddy De Buf - Samira El Khadraoui - Liesbeth Henderickx - Naomi Kerkhove - Marie-Fleur Lefebvre - Klaas Op De Beeck - Juanan Soria - Arnaud Tandt - Louisa Vanderhaegen - Eva Vermeiren - Sofie Van Aelbroeck - Ruud Rudy Van Moorleghem - Hilde Van Wambeke - Robbert Van Wynendaele - Conrad Willems - VLOER O: BOUGIE / Nathan De Corte / Gerben Gysels / Mentormentor / Thierry Mortier / Meindert Peirens / Joris Thys / Topo Copy / Hilde Van Canneyt / Régine Van den BrouckeZondag 23 oktober 2016: 10 tot 18 uur


 Slot met bar en eten: 18 - 22 uur (Veeartsenijschool)Alle informatie over de Open Ateliers, de kunstenaars en de gebouwen kan je tijdens je bezoek ook vinden met de app Pieter Paul. Je kan deze kunstgids downloaden via Google Play en de App Store. Kom voorbereid en download hem nu al!


info@nucleo.be | +32 (0)9 329 50 52
NUCLEO vzw, Lange Violettestraat 231, 9000 Gent

maandag 17 oktober 2016

Sarah Westphal in Nederland & Duitsland
Dutch Design Week, Eindhoven (NL)


Lecture 'The Pliable Moment. The Making of Social and Artistic Fabric'
© Sarah Westphal, Stubenfänger (Fliege)Prof. Lut Pil will discuss the concept of 'the pliable moment' in the work of visual artist Sarah Westphal. Prof. Anja Veirman en Tiécoura N’Daou will present the research project ‘Mudcloth and the Making of Social and Artistic Fabric’.27 Oct. 7.30 - 10.30 pm
LINKS to Sarah Westphal on WATERSCHOENEN:
SARAH WESTPHAL SOLO EXHIBITION
Solo exhibition 'Zwei Räume für sich allein, Maria von Gneisenau und Schloss Molsdorf'
Curated by Silke Opitz
Kunsthalle Erfurt - Schloss Molsdorf (DE)
23 Oct. - 11 Dec. 2016

donderdag 6 oktober 2016

Flaneren met Gustaaf Vander Biest... nog tot 15 oktober 2016 in galerie c. de vos (Aalst)
Wandelen door de 'notities van een flaneur' met aquarellen en collages van Gustaaf VANDER BIEST kan nog tot 15 oktober 2016 in galerie c. de vos te Aalst.Gustaaf Vander Biest, Via Garibaldi - Venezia, aquarel


Lees de BESPREKING voor uw bezoek. 

Dan hebt u meteen ook de adresgegevens en openingsuren.


Gustaaf Vander Biest, La vida en rosa, collage© Art Spotter voor WATERSCHOENEN


maandag 3 oktober 2016

CENTRE DE LA GRAVURE ... (La Louvière) nodigt uit.3 activiteiten voor de prijs van 1 in

CENTRE DE LA GRAVURE

met o.a. 'Shakespeare à la folie' en '25 jaar Prix de la gravure'

***

Bonjour à tous, petite info…… Au plaisir de vous rencontrer

Dimanche le prochain , le 9 octobre à 11h

Au Centre de la Gravure à La Louvière , 10 rue des amours

Découvrez la démarche et les techniques des artistes du Prix de la Gravure, présents dans l'exposition "Que sont-ils devenus?".

Ils vous présenteront, en duo, en trio, leurs œuvres et leur parcours Ils seront tous là pour vous. http://www.centredelagravure.be/fr/events/15694-facons-de-faire-facons-de-voir

Kikie Crêvecoeur et Thierry Lenoir
En 2016

9 octobre – Kikie Crêvecoeur et Thierry Lenoir.

6 novembre – Marie-France Bonmariage, Sylvie Canonne, Eric Delayen.
11 décembre - Lukasz Kurzatkowski et Thomas AmerlynckEn 

En 2017

12 février – Chris Delville, Isabelle Happart, Anne-Françoise Quoitin
12 mars – Jean-Pierre Scouflaire et Michel Kotschoubey
2 avril – Lionel Lesire, Anne Leloup et Phillippe De Kemmeter
14 mai – Bruno Hellenbosch, Frédéric Penelle, Isabelle Pauly et Christelle Simonard
11 juin – Sylvain Bureau, Annabelle Milon, Frédéric Langhedries et Kevin Britte

Prix de la séance : entrée au musée + 5 €.


Réservation obligatoire 
par téléphone 
064/27 87 21 
ou par mail
edu@centredelagravure.be