Zoeken in deze blog

vrijdag 31 mei 2019

Marcel BERLANGER en Jan DE NYS met 'ICONEN & CLICHÉS' bij Galerie EL (Welle)Bij Galerie EL in Welle bundelen Marcel BERLANGER (°1965) en Jan DE NYS (°1949) de artistieke krachten onder de titel 'ICONEN & CLICHÉS'. Daarin tonen ze werk dat uiterlijk grote verschillen vertoont, maar waar bij nader inzicht een gemeenschappelijke benadering van het BEELD de uiteindelijke resultaten bepaalt. 
Het is overigens niet hun eerste presentatie samen. In september/oktober 2018 waren ze ook al te gast in Bruthaus gallery (Waregem). Maar de heren kennen elkaar veel langer. Van 1992 tot einde 2010 was Jan De Nys de bezieler van galerie IN SITU (Aalst), waar hij o.a. heel nauw met kunstenaar Marcel Berlanger samenwerkte. De laatste tentoonstelling daar toonde trouwens werk van Berlanger ('Monster Plant') 
'Waterschoenen' bracht toen verslag uit. 

Na de sluiting van zijn galerie zette Jan De Nys zijn activiteiten als onafhankelijk curator en als medewerker hedendaagse kunst bij de stad Aalst verder. In de zomer van 2010 had hij de grote tentoonstelling 'FAKE' georganiseerd en in 2011 volgde nog de mooie mix tussen moderne en hedendaagse kunst met 'DE SAEDELEER REVISITED'

In juni 2008 brachten we met 'Waterschoenen' een bezoek aan Jan DE NYS , de kunstenaar die galeriehouder geworden was.

In december 2017 kwam de kunstenaar Jan De Nys weer aan de oppervlakte met een eerste tentoonstelling in de Aalsterse Academie voor beeldende kunsten onder de titel: There are artists that don't realise they are artists.

Le nouveau De Nys était arrivé...

De beide heren noemen hun tentoonstelling niet zomaar 'Iconen & Clichés'. Ze putten elk op hun manier uit fotografische bronnen en realiseren via een spel van copy paste en interpretatie hun eigen artistieke insteek. Ze eigenen zich beelden toe ('appropriation art') en passen die op geheel eigen wijze toe in verschillende combinaties.

De geschilderde wereld van Marcel Berlanger focust veeleer op éénduidigheid of 'eenvoudige' confrontaties, terwijl Jan De Nys in zijn fotocollages meer ambiguïteit nastreeft. De eerste verdedigt zijn discours met uitgesproken schilderkunstige middelen, terwijl de tweede zich met zijn fotografische composities moeiteloos in evenwicht houdt op de grens tussen kunst en kitsch. 

Schilderkunst versus fotografie, al noemt Jan De Nys zichzelf geen fotograaf maar een 'beeldenmaker' en durf ik de schilderijen van Marcel Berlanger ook wel als tekeningen met verf op glasvezel bestempelen. Door de specifieke keuze van de drager en de 'droge' methode van schilderen bereikt hij al jaren aparte effecten.

Jan De Nys is sinds zijn eerste presentatie in december 2017 overigens reeds stevig geëvolueerd van veeleer strakke naar meer speelse, verhalende composities. Zijn verlangen naar Utopia, zoals hij ons dat jaren geleden beschreef (juni 2008) is nog steeds levend, zoals ondermeer de titel van onderstaand werk getuigt.

En bij Galerie EL is er uiteraard meer te zien...Jan De Nys, Verlangen naar Utopia, 2019, inkjet


Marcel Berlanger, Kate & Kate Mousse, 2019
acrylique et huile sur fibre de verre
sur chassis aluminiumGalerie EL 
Drieselken 40
9473 WELLE

tot 16 juni 2019
vrijdag, zaterdag en zondag
15 tot 18 uur
© Art Spotter / Waterschoenen

woensdag 29 mei 2019

'STRONG WOMEN'... collage

Gustaaf Vander Biest
'Strong women'
collage© Art Spotter / Waterschoenenvrijdag 24 mei 2019

WALS-03 in de Pastorie (Ressegem): Vincent DE RODER, Frederic GEURTS & John VAN OERSMet

_wals03_

is de vereniging 
_wals_ 
aan de derde tentoonstelling toe 
in 
'De Pastorie' 
Mauritsplein
Ressegem
(deelgemeente van Herzele)

'Waterschoenen' nam U eerder reeds mee naar _wals01_ en _wals02_ . 

Door omstandigheden konden we pas afgelopen zondag naar de huidige tentoonstelling.

Zelf rest U enkel nog het weekend van 25 en 26 mei (14 - 18 uur) 
om te gaan kijken. 
De finissage op zondag zorgt vast nog wel voor een extra dimensie.


Ook nu weer zijn drie kunstenaars vertegenwoordigd:


Vincent DE RODER

Frederic GEURTS

John VAN OERSFrederic Geurts, Hazard, 2019


Vincent DE RODER is in Waterschoenen wellicht al meer vernoemd in zijn hoedanigheid als oprichter van en inspirerende kracht achter LOODS 12 in Wetteren, waar artistieke experimenten niet geschuwd worden. Toch is ook zijn activiteit als abstract schilder sterk onderbouwd. Vorig jaar mochten we hem nog met een uitstekende presentatie verwelkomen in KRASJ 04 (Ninove). 
De doordachte presentatie in samenspraak met de omgeving zorgde daar voor enkele hoogtepunten. Ook in de huidige tentoonstelling krijgen we een paar mooie voorbeelden van deze dialoog.

In zijn schilderijen gaat De Roder tot op het bot, zonder daarbij de compositie, de lijnvoering en kleur uit het oog te verliezen. Op die manier creëert hij een schijnbare eenvoud met een mix van 'artistieke' (olieverf) en 'industriële' (lakverf) middelen.

Evenwicht en gelaagdheid, precisie en kwetsbaarheid, kleur en vorm gaan hand in hand. Vincent De Roder, In the north going east, 2019
olieverf/lakverf, 60 x 40 cm


*

John VAN OERS wist in 2014 onze zintuigen op scherp te zetten met een kamerbrede installatie tijdens 'Van Stof tot Asse'. Een jaar later dook hij op in Galerie EL.
Zijn discours speelt zich nog steeds af op het snijpunt van architectuur en sculptuur. De beelden die hij creëert bewegen zich tussen 'down to earth' in gegoten vormen en flinterdunne draadsculpturen. Hij ontmantelt architecturale elementen om ze in een nieuwe orde te groeperen en bouwt minuscule objecten, meestal met architecturale referenties.

Op weg naar de verdieping stuit ik vlak bij het hek op zijn 'Whistle', een (als dusdanig onbruikbaar) fluitje in metaaldraad. Is het een 'bel' om als bezoeker binnen te komen, of is het veeleer een noodsignaal voor het geval je opgesloten geraakt (de draad is alvast lang genoeg) of... ?

Op de hoogste verdieping presenteert hij met 'The Foundry' (zie foto verder) een boeiende installatie van gegoten vormen en op de zolder daarnaast houdt hij met de constant draaiende, minimale installatie 'Zero' onze aandacht gevangen. 

Door het raam in de zijgevel zie je de kerk en de grote toren van Frederic GEURTS. Die toren is een illustratie van hoe hij zijn werk in de openbare ruimte integreert of er mee confronteert: een toren die naar de hemel groeit, in samenspraak met of als uitdager van de kerktoren vlakbij, een toren met bovenaan een wit vierkant, dat kan staan voor absolute leegte of een kans tot eigen invulling? Die Gedanken sind frei..  ! En welke van de twee torens is de meest solide?John Van Oers, Whistle, 2019Een eenvoudige, maar bijzonder efficiënte dialoog...

Vincent De Roder, Z.T., 2019
lakverf/olieverf, 70 x 50 cm


Frederic GEURTS en John VAN OERS tonen hier in een kamer op de verdieping hoezeer hun werken verwant zijn. Hun 'F&J Wall' telt talloze kleine werkjes door elkaar. Het is overigens niet hun eerste samenwerking. Vorig jaar toonden ze tijdens KRASJ 04 (Ninove) een groot gezamenlijk project.

Monumentaal in al zijn kleinheid staat dit ontwerp 'White square' voor de grote toren op het grasveld. Ook Frederic Geurts beweegt zich op de grens tussen architectuur en sculptuur, maar bij hem ligt de uiteindelijke focus meer op het echt monumentale in relatie tot de buitenwereld, terwijl John Van Oers zich vooral lijkt te concentreren op het ontmantelen en herschikken van architecturale elementen. Wanneer ik de eerste als poëtisch ingenieur-architect zou omschrijven, lijkt de tweede mij veeleer een al even poëtische archeoloog.Frederic Geurts, White square, 2019


John Van Oers, The Foundry, 2018-2019


Snel nog naar Ressegem tijdens het weekend van 25 en 26 mei 2019. De gegevens vindt U boven in dit artikel.© Art Spotter / Waterschoenen

dinsdag 21 mei 2019

DE ULTIEME TENTOONSTELLING... 'BIJ' ... galerie c. de vos (Aalst)In september/oktober 2018 vierde Catharina De Vos de 25ste verjaardag van haar galerie.

Als kunstliefhebber bezocht ik reeds vroeg de talrijke tentoonstellingen en vanaf 2008 volgde ik met 'Waterschoenen' een heel groot deel van de activiteiten.

Maar na 9 juni 2019 zet galerie c. de vos er een punt achter. 
Eindigen doet ze echter in schoonheid met een tentoonstelling die duidelijk in de lijn ligt van de artistieke kijk die ze heel lang gevolgd heeft.Een doorkijk die velen zullen missen


'BIJ' 
heet de tentoonstelling en die lettercombinatie bevat de beginletters van 
Bert Van Rossem, Ignace De Vos en Jean De Gryse,

drie kunstenaars die de abstractie elk op hun manier gestalte geven.© Ignace De Vos


De schilderkunst van Ignace de vos heeft voeling met de werkelijkheid, weliswaar zijn werkelijkheid.
Hij is beeldend kunstenaar, maar ook een gepassioneerd verzamelaar van bijvoorbeeld gitaren of Afrikaanse kunst. De gitaren zagen we reeds vroeger in zijn schilderijen opduiken, maar net zo goed trekt hij zich terug in een schijnbaar aan het niets ontleende artistieke wereld, waar enkel kleur en vorm hem toelaten een (on)zekere orde in de chaos te creëren.

Dat ene kleine schilderij met de kleurrijke cirkels meteen links bij de voordeur lijkt die chaos nog het meest te bedwingen. In de andere werken gebruikt hij een structuur van (meestal) driehoeken om de onderliggende 'realiteit' onder controle te krijgen. Toch blijven zijn schilderijen ook getuigen van een ontzettende speelsheid.

Ignace De Vos dook reeds eerder op in 'WATERSCHOENEN' met onder andere de tentoonstelling 'KIJKEN TOT HET DONKER WORDT' in 2011, of met 'GELEENDE VORMEN/GEONDEN KLEUREN' in 2014 in deze galerie.
© P. B. Van Rossem


Met zijn tegelijk strakke en speelse, tot in de puntjes verzorgde werken weet P.B. VAN ROSSEM telkens weer te verbazen en de toeschouwer tot een intens kijkgedrag aan te zetten. Fijzinnige constructies, dit keer enkel in twee dimensies, in olieverf of collage, staan garant voor een picturaal en cerebraal feest.

Naar aanleiding van een tentoonstelling 'In den Bouw' (Waterschoenen 10 juni 2015) schreven we onder andere het volgende:

"Bert Van Rossem knipt en plakt, tekent en schildert, meet en past, snijdt en zaagt, recycleert en assembleert, kleurt, schaaft, ... met het geduld van een monnik in een scriptorium en steeds in een zoektocht naar een evenwichtige compositie. 

De arbeidsintensiteit waarmee elk werk gemaakt is, trilt zichtbaar na.
Van Rossem opereert vanuit het standpunt van de 'Uomo Universale'. Ook jazz, wereldmuziek en klassieke muziek zijn voor hem bekende en geliefde terreinen.

Toch laat hij de inhoudelijke achtergronden van zijn oeuvre aan de interpretatie van de toeschouwer over. 'Zonder titel' heten zijn werken dan ook, maar ze brengen je wel in talloze werelden."

In de huidige tentoonstelling is P.B. Van Rossem zonder twijfel de meest 'maniëristische', weliswaar in de positieve betekenis van stilistische precisie© Jean De Gryse


De fijnzinnige, nu eens ingetogen, dan weer scherp gestelde schilderijen van Jean DE GRYSE getuigen van een abstractie pur sang, met de creatie van structuren in rastervorm en geordende herhaling van eenvoudige elementen, meestal in kleur, maar ook in een simpele wisselwerking van zwart en wit.

Zijn ontwerpen vinden ongetwijfeld voor een deel hun oorsprong in de textielwereld, waar De Gryse jarenlang actief was, maar zijn na al die jaren uitgegroeid tot een op zich staand artistiek medium.

Zijn grids en repetitieve elementen suggereren een zoektocht naar orde. Anders dan bij Ignace De Vos houdt hij de onderliggende chaos verborgen achter meer gesloten structuren.Hierna de gegevens voor uw bezoek...Beeldende kunst zal ongetwijfeld een belangrijke rol blijven spelen in het leven van deze afscheidnemende galeriehoudster.

Ruim 25 jaar ten dienste van de actuele kunst en de kunstenaars, dat gaat niet zomaar verdwijnen.© Art Spotter / Waterschoenenvrijdag 17 mei 2019

PAS D'HISTOIRE SANS HISTOIRES


Gustaaf Vander Biest / Art Spotter
PAS D'HISTOIRES SANS HISTOIRES
collage© Artspotter / Waterschoenen

maandag 13 mei 2019

EEN ZACHTE LANDING
Gustaaf Vander Biest / Art Spotter
'EEN ZACHTE LANDING'
collage
2019


© Art Spotter / Waterschoenendonderdag 9 mei 2019

MORE LIES AHEAD

Gustaaf Vander Biest / Art Spotter
'MORE LIES AHEAD'
collage
2019


© Art Spotter / Waterschoenenmaandag 6 mei 2019

THERE WILL BE NO CRYING... by endroitdenicolas / Nicolas Vander Biest

Nicolas Vander Biest / Endroitdenicolas
'There will be no crying in the artworld'
Embroidery, theatre curtain, frame
60 x 66 cm, 2018
© Art Spotter / Waterschoenen


donderdag 2 mei 2019

ARTLEAD... Uw bron voor grafisch werk en edities
Toen Thomas CARON in 2014 als curator bij het S.M.A.K. wegging met de bedoeling eigen activiteiten te ontplooien, was dat een gedurfde stap.

Het zou nog twee jaar duren vooraleer zijn geesteskind 
echt van start ging. 

Bij het S.M.A.K. was hij betrokken bij talrijke tentoonstellingsprojecten die we in WATERSCHOENEN uitvoerig beschreven: Mark Manders (2008), Ed Templeton (2010), Tegenlicht (2010), Michael Sailstorfer (2011), Stijn Ank 'Interval' (2012), Joachim Koester (2012), Tove Storch (2013), en Javier Téllez (2013).

Het uitgangspunt en de doelstelling van het project waren duidelijk, maar de voorbereiding en de uitwerking vroegen wel de nodige organisatorische inbreng.

Tijdens zijn beroepsactiviteiten in het S.M.A.K. stelde hij vast dat sommige edities (grafiek) die door de Vrienden van het S.M.A.K. uitgebracht werden soms heel lang op kopers bleven wachten. Zo was er bijvoorbeeld werk van Mark Manders dat hij uiteindelijk zelf aan vrienden en kennissen aanraadde.
Ook in andere musea en instellingen waren gelijkaardige toestanden aan de orde.
Print, Work on paper
56 x 37 cm / 22.05 x 14.57 inch 
Edition of 30 copies, signed and numbered by the artistDe aanzet tot wat in maart 2016 een online platform met vooral grafische kunstedities zou worden, was gegeven. 

Edities als democratische opstap naar een kunstverzameling zijn zeker niet nieuw, maar Thomas Caron bouwde met artlead op relatief korte tijd een netwerk uit in samenwerking met gerenommeerde galeries, musea en kunstruimtes zoals het S.M.A.K., Museum Dhondt-Dhaenens (MDD), Museum M Leuven in eigen land, maar ook tal van buitenlandse initiatieven zoals Whitechapel (Londen), naast galeries, uitgeverijen,...
Print, Photograph, Work on paper
65 x 45 cm / 25.59 x 17.72 inch 
Edition of 15 copies, signed and numbered by the artist


artlead


* duikt, naast 'online', ook op tijdens grote beurzen zoals Art Brussels of Art Rotterdam.

* richt zich duidelijk op een internationaal publiek

* wil niet alleen een forum zijn voor de verkoop van kunstedities, maar ook een informatieverstrekker over hedendaagse kunst.

* verzorgt ook 'art in public' projecten.

Print, Work on paper
17,9 x 23,4 cm / 7.05 x 9.21 inch 
This is an open edition 
mission

"We democratize art - because we believe discovering, learning about, and collecting art shouldn't depend on who you know, where you live or how much money you make. Art is for everyone! To lead and guide you in the art world, we set up an online platform and a series of art in public space projects."


De website biedt alle informatie over de kunstenaars, de kunstwerken, de partners,... en uiteraard krijgt U alle werken meteen in beeld.


Print
45 x 60 cm / 17.72 x 23.62 inch 
Edition of 30 copies, signed and numbered by the artist


© Art Spotter / Waterschoenen