Zoeken in deze blog

maandag 31 augustus 2015

Atelierbezoek bij Hedwig Brouckaert in New York en GentTwee jaar geleden waren we er bij toen Hedwig BROUCKAERT (°1973) bij Galerie Jan Dhaese nieuw werk presenteerde. Het was een interessante tentoonstelling die een nieuwe evolutie liet zien, met oog voor materialen en onderwerpen die reeds eerder aan bod kwamen. Enerzijds waren er de zorgvuldig opgebouwde lagen, als een soort omgekeerd archeologisch onderzoek. Daarnaast was er de ontsnapping uit het platte vlak via 'zwevende' sculpturale elementen.

Vanaf volgende zondag (september - oktober 2015) staat ze daar opnieuw met een tentoonstelling die in het verlengde van die vorige ligt.

In maart 2014 vertegenwoordigde Galerie Jan Dhaese haar met een 'one woman show' op VOLTA in New York.

De bespreking van 4 oktober 2013 in WATERSCHOENEN begon met de volgende vaststelling:

'Tijd speelt een belangrijke rol in het werk van Hedwig Brouckaert: de tijd die nodig is om een werk te realiseren, de tijd als lineair gegeven en daarmee verbonden het tijdsbeeld dat aan de basis van haar werk ligt, de tijd als factor in de menselijke vergankelijkheid,...'

Maar ook in het artikel 'VERTIGO' probeerden we u in enkele zinnen de methode van deze kunstenares te schetsen.

In het New Yorkse atelier: werk van Hedwig Brouckaert met op de
voorgrond de piano en partituren van Tom Cipullo


Hedwig BROUCKAERT woont en werkt hoofdzakelijk in New York, maar heeft ook nog een thuisbasis met atelier in het Gentse Begijnhof (Lange Violettenstraat).

In de lente van dit jaar bezochten we haar in New York en een paar weken geleden zagen we elkaar terug in haar Gentse atelier tijdens de volle voorbereiding van haar tentoonstelling die op zondag 6 september geopend wordt.
De voorbije maanden was ze ook nog vertegenwoordigd in de tentoonstelling 'Walk the Line VI' bij Galerie Martin Kudlek in Keulen.


New York
Carbon als basismateriaal in de methode Brouckaert


Werken in opbouw die we in New York zagen groeien, hadden intussen mee de reis naar Gent gemaakt, voor een aantal van de enorm grote bladen met sculpturale toevoegingen heus geen kwarwei zonder risico. Maar de kunst van Hedwig Brouckaert kent geen grenzen.

De bespreking van haar nieuwe tentoonstelling volgt later in WATERSCHOENEN. Toch kunnen we straks een aantal krijtlijnen schetsen bij het werk dat we nu toch al een hele tijd volgen.

Maar laat ons eerst even terugkeren naar New York, waar leven en kunst een eenheid vormen in Huize Brouckaert.
Ze woont er, samen met dochter Lois en echtgenoot Tom CIPULLO (pianist - componist - professor) op Long Island, met Manhattan aan de overkant van de East River.

Centraal staat de vleugelpiano met talloze partituren, omringd door de werken van Hedwig in diverse staten van afwerking, een atelier vol materialen en ideeën die de artistieke alertheid op peil houden.De sfeer van het oude Begijnhof in Gent


Muziek en beeldende kunsten zijn in het New Yorkse atelier bondgenoten, ook in thematische raakvlakken. Zo voltooide Tom Cipullo recent een kameropera: 'After Life' (2015). In een libretto van David Mason ontmoeten Pablo Picasso en Gertrude Stein elkaar opnieuw en discussiëren over de kunst en het leven.

Wanneer ik in het Gentse atelier de grote werken uit New York terugzie, ontdek ik beetje bij beetje de subtiele evolutie binnen de bewuste 'traagheid' waarmee de kunstenares haar oeuvre opbouwt. Nieuwe elementen zijn mondjesmaat toegevoegd, andere zijn verdwenen onder nieuwe lagen.
De sculpturale objecten die twee jaar geleden in veel gevallen een eigen leven gingen leiden, groeien hier a.h.w. uit de bodem van woeste levenslandschappen die ze met haar doordruk- en tekentechnieken als basis genereert. Met kleine magneten worden sculpturale elementen op hun plaats gehouden.


Hedwig Brouckaert: de werkkamer van haar vader


Oorspronkelijk volgde ze een opleiding in de beeldhouwkunst en ook in het HISK (1996-1999) bleef ze die discipline trouw. In 2005 maakte ze echter de overstap naar tekenen. Simpele middelen als tijdschriften en carbon werden haar handelsmerk. Maar nu is er sinds enige tijd dus weer die drang naar de derde dimensie. Bovendien worden de getekende en doorgedrukte basislagen steeds complexer.

We noemden het een vorm van omgekeerde archeologie, die ver staat van de eenkleurige 'krullenrasters' die ze vroeger met carbon in het zwart maakte, al leverde die manier van werken ook telkens een negatief in het carbon op. Zie bijvoorbeeld haar bijdragen in 'VERTIGO' of 'HET KUNSTWERK EEN GEBRUIKSAANWIJZING'.


Hedwig Brouckaert


Hedwig Brouckaert verzamelt, tekent, krast, vergroot, print, ... om dan weer verder te tekenen, krassen, plakken,... en steeds verder te bouwen via nieuwe lijnen en verbindingen op zoek naar orde in de chaos.

Maar ze neemt voortdurend de tijd om stil te staan bij nieuwe beelden die op hun beurt voor nieuwe inspiratie kunnen zorgen, zoals die oude Japanse postkaarten van haar schoonvader of de licht-foto die ze nam in de werkkamer van haar vader kort na zijn onverwacht overlijden eerder dit jaar.


Hedwig Brouckaert - detail


Tijdens de vernissage op zondag 6 september kunt u Hedwig Brouckaert persoonlijk begroeten in Galerie Jan Dhaese. Een dag later vertrekt ze weer naar huis in New York.

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15B
9000 GENT

INFO


Art Spotter voor WATERSCHOENEN


vrijdag 28 augustus 2015

KUNST & ZWALM 2015
KUNST & ZWALM 2015

In 1997 organiseerde de vzw BOEM met oprichter en bezieler  Patrick MERCKAERT de allereerste editie van KUNST & ZWALM, een kunstbiënnale die in de volgende jaren zou uitgroeien tot een initiatief met werken van nationale en internationale kunstenaars.
De vzw nodigde hen uit om een werk te maken of interventies uit te voeren in het landschap en bij de bewoners van de Zwalmstreek.

Keer op keer werden verrassende en indringende edities neergezet.
Toen Patrick Merckaert begin 2011 overleed, ontstond er een grote leegte in de organisatie.
De tentoonstelling van 2011 ging door volgens het beproefde concept. We waren er overigens met WATERSCHOENEN bij: Editie 2011 in WATERSCHOENEN .Uit de editie 2011: David Blandy, Soul of Zwalm, installatie

In 2013 kwam er echter geen nieuwe Kunst & Zwalm en ving ik hier en daar de boodschap over het definitieve einde op. Maar kijk, na een grondige herbronning heeft de vzw BOEM onder impuls van voorzitter Eric Bracke en met de enthousiaste medewerking van een hele groep een nieuwe editie op poten gezet.KUNST & ZWALM 2015 is een feit en gaat uitgerekend morgen van start. Rekening houdend met de gewijzigde situatie inzake subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap (de geldkraan ging dicht) kiest de vzw BOEM resoluut voor 'back to basics'.
Dat weerspiegelt zich dan ook in de ondertitel van deze editie:

KUNST & ZWALM 2015
in transitie

De organisatoren drukken het als volgt uit:

"Terug naar waar het allemaal begon... We vroegen vaste waarden uit de streek om hun medewerking, samen met een aantal jonge kunstenaars.


Marieke DRIEGHE werd aangesteld als curator van de lowbudget tentoonstelling, waarbij vijftien kunstenaars hun werk integreren in de omgeving. Start- en eindpunt is Huize Drieghe-Bracke in de Machelgemstraat 60 in Roborst, waar het evenement op zaterdag 29 augustus 2015 wordt geopend.

Kunst & Zwalm in transitie is gedurende drie weekends te bezoeken (t.e.m. zondag 13 september 2015)."

Natuurlijk laten we u graag zelf op ontdekkingstocht gaan. Toch lichten we hier al een tipje van de sluier op. Enkele kunstenaars lieten ons even achter de schermen kijken. 
Ideeën worden geboren in het hoofd van de kunstenaars. Sommigen realiseren dat dan meteen in situ, terwijl anderen een en ander in hun atelier uitwerken om het nadien op de uiteindelijke plek te installeren.


Klaas VAN DER LINDENKlaas Van der Linden toverde tijdens de voorbije weken de betonnen gevel van deze loods om tot een kleurrijk verhaal onder de titel 'Vanitas'.
Van lege muur over geschilderde schets naar compleet gekleurde versie: een artistieke heksentoer waar deze 'actionpainter' met graffiti-roots allang zijn hand niet meer voor omdraait.
In 2007 zag ik de toen nog piepjonge kunstenaar voor het eerst aan het werk. Toen al etaleerde hij een mix van uitgekiende techniek en verbeelding. In 2010 dook hij in WATERSCHOENEN op n.a.v. een tentoonstelling in Quartier A te Aalst. en een maand later in Villa De Olmen te Wieze.

Maar sindsdien heeft hij natuurlijk niet stilgezeten en met deze Kunst & Zwalm keert hij nog eens terug naar zijn geboortestreek.


Klaas Van der Linden

Klaas Van der Linden


Trees DE MITS & Michiel PAUWELS


De bijdrage van Trees DE MITS toont zich in de vorm van een constructie met façade, geïsoleerd uit een foto die ze nam tijdens een residentie in IJsland in 2009.
Het huis bevond zich midden de overweldigende lavavelden van IJsland. De lavavelden zijn weggeknipt en het beeld komt in een nieuw landschap terecht.
Daardoor wordt een soort 'window on nature' gecreëerd met als doel een hommage te brengen aan de prachtige natuur die Zwalm nog rijk is.

Trees De Mits werkt voor dit project uitdrukkelijk samen met haar zoon Michiel PAUWELS. Het is een samen denken hoe de constructie het best werkt op de locatie en het best beantwoordt aan het concept. Ook in de uitvoering zette de samenwerking zich verder.

De keuze voor de locatie is uiteraard geen toeval: een verkeersvrij wegje schuin tegenover de Boembekemolen waar Natuurpunt een ponton installeerde om wandelaars en fietsers even te laten genieten van de groene omgeving aan het water. Op dat ponton werd het 'huis' verankerd.

"Hopelijk kunnen de bezoekers van Kunst & Zwalm tijdens het volgen van de route een rustpunt vinden in dit stukje ongerepte natuur." 
(Trees De Mits)Ponton van Natuurpunt langs het Mijnwerkerspad
in de buurt van de Boembekemolen (locatie voor de 
constructie van Trees De Mits & Michiel Pauwels


Detailopname van de constructie op het 
ponton (Trees De Mits & Michiel Pauwels)


Gevelconstructie langs het pad
(Trees De Mits & Michiel Pauwels)

Inge DECUYPERE


Inge DECUYPERE, die ons vorig jaar in de (voorlopige) slottentoonstelling van BAVART (Gent) nog meenam in 'De kunst om gelukkig te zijn' en ons in maart 2015 al even aangenaam verraste met haar subtiele 'wandconstructies' in Villa De Olmen (Wieze), duikt in Kunst & Zwalm op met twee projecten.

Via onderstaande preview mochten we al even de sfeer opsnuiven. Deze werken zijn ontstaan in het atelier, maar wel speciaal voor bestaande plekken in het parcours van K&Z geconcipieerd.

Het eerste is gebaseerd op de elementen 'spelen' en 'toeval'. Het tweede, hier nog in het atelier, zal ook op de uiteindelijke locatie een rode wand in het geheel betrekken.Inge Decuypere

Inge DecuypereTot daar enkele tips. Nu bent u aan de beurt om alles zelf te ontdekken...


Deelnemende kunstenaars van de editie 2015: Thijs Van der Linden, Alex Michels, Noël Drieghe, Wout Lievens, Griet Drieghe, Bert Drieghe, Marc Cloet, Michael Vandorpe, Thibaut Dhaeyer, Inge Decuypere, Patrick Merckaert, Trees De Mits, Johan Tahon, Ilse Verschaeve en Klaas Van der Linden. (onderstreepte namen kwamen reeds eerder aan bod in WATERSCHOENEN)
Voor meer info over kunstenaars, programma en een blik op het archief 1997 - 2011 ...
klik op:

INFO

Het parcours van zowat 7,5 kilometer brengt u van het beginpunt met Alex Michels en Noël Drieghe langs Johan Tahon in de Kerk van Rozebeke, Patrick Merckaert in de Boembeekmolen (hij woonde in de Boembeekstraat en richtte de vzw BOEM op), Trees De Mits & Michiel Pauwels langs het Mijnwerkerspad, ... en alle andere deelnemers.


Combineren met de tentoonstelling 'ENAME ACTUEEL . RITUALIA' in de dorpskern van Ename (Oudenaarde), op een boogscheut van Zwalm, is een aanrader. Bespreking in Waterschoenen volgt op 3 september.
info: www.pam-ename.be


Art Spotter voor WATERSCHOENEN

maandag 24 augustus 2015

TIPS van WATERSCHOENENCC DE VERVERIJ - Ronse


Kunstenares Ada Van Hoorebeke (Berlijn/Brussel) start op de site van de Ververij in samenwerking met het cultuurcentrum, een langlopend kunstproject met eerstdaags, interactieve experimentele workshops met Batikstoffen.  Volwassenen zijn welkom elke maandag- en donderdagnamiddag! Aanmelden kan via jan.leconte@ronse.be  of cultuur@ronse.be In bijlage vindt u een folder.
Deze eerste handelingen van het project zullen te zien zijn in toonmomenten/performances op de opening op donderdag 27 augustus 20u in CC De Ververij onder de naam “MOTREGEN”. 
Iedereen is dus welkom om samen met Ada te experimenten met textiel op een voormalige textielsite te Ronse, Wolvestraat 37!
Spread the News..

-

Op donderdag 27 augustus opent eveneens de groepstentoonstelling MANUFACTUM in samenwerking met Made by Oya (vzw Rocsa Gent) die unieke community/co creatie art projecten zal tonen met medewerking van kunstenaars Daniella Dossi (It), Shane Waltener (GB), Kristof Van Gestel, Naomi Kerkhove, Ada Van Hoorebeke en anderen. 

-

Deze tentoonstellingen zullen uitmonden in het 2-jaarlijks Textielfestival op zaterdag en zondag 26 en 27 september waarbij verschillende kunstenaars performances zullen organiseren die verband zullen houden met textiel.  Een lezing met oa Isabelle De Baets, een kindertheater Wollebol, Nest voor babies en peuters, .. zullen eveneens doorgaan in het cultuurcentrum.  Het textielfestival is een organisatie in samenwerking met TIO3 en toerisme ronse die ook hun programma’s aan het publiek zullen tonen.  


Meer info op 


*

van 22 augustus 2015 tot en met 20 september 2015

't ZIEN
Muntstraat 10
2800 MECHELEN

zaterdag en zondag: 14 - 18 uur


Dieter Van Caneghem

Dieter Van Caneghem (°1990) een jonge fotograaf die de stad, industrie en natuur rondom ons fotografeert op een registrerende, schijnbaar objectieve wijze. Echter door de manier waarop hij zijn onderwerp in beeld brengt, laat hij ons een visueel andere, haast surreële wereld zien. Zijn beelden van de ons omringende architectuur laten ons met verbazing kijken en doen ons vragen stellen: Wat is dit? Waar is het? Hoe kan dit?... kortom ze brengen ons in een staat van verwarring.*

De Stationsstraat

voorkamers nr 39, 41, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57

een project in Ninove van Voorkamer i.s.m. Netwerk en Stad Ninove


ZA 12.09 — ZO 13.09 2015
ZA 19.09 — ZO 20.09 2015
ZA 26.09 — ZO 27.09 2015Opening ZA 12.09.2015 19:00
ticket: € 2
openingstijden: 13:00 > 18:00
startpunt > Erik’s garage, Vestbarm 50, Ninove
meer info > www.voorkamer.be
Voorkamer vzw (Lier) bouwt i.s.m. Netwerk een actueel kunstenparcours in ‘voorkamers’ van woningen in de Stationsstraat van Ninove, geïnitieerd en opgezet door de bewoners zelf. Veertien beeldende kunstenaars creëren nieuw werk of integreren bestaand werk in deze anders private kamers.

Jens Brand / Koba De Meuter / Reinhard Doubrawa / Rein Dufait / Paul Gees / Frederic Geurts / Bart Maris / Emmanuelle Quertain / Sarah & Charles / Patricia Smith / Hanelore Van Dijck / Stephen Verstraete / Kris Vleeschouwer / Wim Wauman


De bewoners van de Stationsstraat hebben jarenlang actie gevoerd ter vrijwaring van de herenhuizen in hun straat. Nu willen ze dit stukje stedelijk erfgoed tijdelijk ontsluiten voor kunstenaars en bezoekers. Gedurende drie weekends stellen ze de ‘voorkamer’, de mooiste kamer van de woning, open voor het publiek en zetten ze tegelijkertijd Ninove op de kaart als plek voor actuele kunsten in de (semi-)publieke ruimte.*

Stefaan Vermuyten, 'Minimal Comics'


www.antwerpart.be

*

En ook deze nog...


Maaike Leyn bij Galerie S&H De Buck in Gent van 4 tot 26 september 2015Maaike Leyn, We all dance a mysterious tune


www.maaikeleyn.com

*
Land van Garage ENKEL op zondag 20 september 2015 in Sint-Amandsberg met tientallen kunstenaars, waaronder Steven Baelen, Michaël Borremans, Dirk Braeckman, Honoré d'O,... Dirk Zoete.

www.landvangarage.be

*

Zomereditie Limited Editions

bij de

VRIENDEN VAN HET SMAK
Talrijke koopjes nog tot 31 augustus 2015*

Light Cube Art Gallery - Ronse
*


Gilles Van Schuylenbergh 
in het atelier van 14 tot 31 augustus 2015
*

Inge DECUYPERE & Isa D'HONDT

'After-paintings  -  Paintings'


Inge Decuypere & Isa Dhondt


in BLANCO - Gent

van 18 tot 27 september 2015


*

Secret Kitchen @ Nylonfabriek, Sint-Niklaas

presenteert Conrad WILLEMS


Conrad Willems

donderdag 17 september om 19.30 uur
tot 22 oktober 2015


http://rickyoudermans.wix.com/secretkitchen*

Bert De Geyter

'A View with a Room'Bert De Geyter


in Cecilia Jaime Gallery, Gent

4 - 26 september 2015

www.ceciliajaime.com

*

Art on Paper
in
BOZAR
11 - 13 september 2015

met o.a. Line Boogaerts, Wesley Meuris, ...

www.artonpaper.be

*

Galerie EL, Welle

Greet Billet - Dirk Verhaegen - John Van OersDirk Verhaegen, Vijfde van acht (38% op 62%), 2015


13/9 - 11/10/2015

www.galerie-el.be

*

Loods 12, Wetteren

Mario De Brabandere

30/8 - 27/9/2015


Mario De Brabandere

www.loods12.be

*

Els Van den Meersch

'Speaking in tongues'


Els Vanden Meersch


bij Annie Gentils Gallery, Antwerpen

3/9 - 10/10/2015

www.anniegentilsgallery.com


*

vrijdag 21 augustus 2015

BEAUFORT 2015 gaat nog even door...
Vanaf zondag 23 augustus presenteert Mariana Castillo Deball in samenwerking met Innovando la Tradición voor Beaufort een omvangrijk project binnen de muren van Mu.ZEE.  Barro y Fuego is een verzameling van 100 keramieken uit de Mexicaanse staat Oaxaca, een staat bekend voor zijn handwerk als keramieken. Innovando la Tradición is een creatief platform waar ambachtslieden, ontwerpers en kunstenaars hun vaardigheden, kennis en verhalen kunnen delen om zo de keramische tradities van Oaxaca te herdenken en te eren.
Naar aanleiding van deze presentatie zullen op de openingsdag, zondag 23 augustus, ook twee activiteiten plaatsvinden: een rondleiding en een boekpresentatie & lezing over het project. Beide activiteiten zullen geleid worden door Eric Mindling, auteur van het boek Barro y Fuego.

Op de website van BEAUFORT lees je hier meer over.


Mariana Castillo Deball in samenwerking met 
Innovando la Tradición, Barro y Fuego, 2015


Maar er zijn ook nog talrijke andere activiteiten op diverse locaties.

*

Einde juni bracht WATERSCHOENEN u reeds een artikel over de ku(n)stmanifestatie BEAUFORT 2015Stilleven in de duinen

A Dog Republic, Laboratory, 2015
Staal, polycarbonaat, digitale print, archief A Dog Republic,
Courtesy Yona Friedman & A Dog RepublicArt Spotter voor WATERSCHOENEN

woensdag 19 augustus 2015

PIRANA met erotische cartoons op canvas in Den Bouw (Kalken)Toen onlangs de uitnodiging van 'In den Bouw' in mijn mailbox viel, ging mijn blik meteen naar de muur voor mijn werktafel. Waar is die cartoon van PIRANA gebleven die hier al jaren een plaatsje vond?
Enfin, het beeld en de tekst staan me nog duidelijk voor ogen: twee typische Pirana-mannetjes staan op een perron. Zegt die ene "Die Delvaux heeft ons dik bij ons dingskes. Ik rij al 20 jaar met de trein en nog nooit een blote vrouw gezien!".

Vorige zaterdag mocht ik dus naar Kalken voor de 'op canvas geschilderde erotische cartoons' van PIRANA.

Spijtig genoeg lieten de weergoden het afweten, temeer daar die dag ook een caravan met koffiebar in de tuin stond en de omliggende weiden voorzien waren voor vliegeraars.


Pirana @ In den Bouw


Volgens ingewijden ter plekke hebben (weer)goden het niet zo begrepen op blote meisjes. Vandaar misschien.
Wij doken alvast de wereld van deze ervaren cartoonist in. Al bijna 50 jaar laat PIRANA zijn tekeningen op de wereld los.
In de kleine galerie van 'In den Bouw' was het droog en warmer, mede dankzij het onderwerp. Blote meisjes in tekeningen, schilderijen, stripboeken,...

Welkom in de kleurrijke wereld van Leon Van De Velde (°1947), alias PIRANA.
Net als de gelijknamige vis (met 'h') zet de cartoonist flink zijn tanden in zijn onderwerpen. Hij gaat tot op het bot.


Pirana, Nee... mijn vrouw heeft geen kabouter nodig


Deze presentatie is een geconcentreerde uitgave van de tentoonstelling die hij vorig jaar hield onder de titel 'Tienduizend erotische werken' (een 'lichte' overdrijving van het aantal).

U maakt hier kennis met Mevrouw Dallemans, de folterkamer en tientallen schijnbaar naïeve taferelen, die allemaal perfect 'Pirana' zijn.
Hij neemt u mee naar Burkina Faso, Oeganda of Kenia in zijn geliefde Afrikaans continent, bezorgt u een initiatie in de 'Zwarte Liefde' en trakteert u op heel veel blote meisjes.

Maar u krijgt hier ook een antwoord op tal van prangende vragen zoals... Was de snor van Hitler vals?, Are you lonesome tonight? Zou je Cirque du Soleil willen bellen?, In één keer of met herkansing?

Andere (wereld)problemen worden door Pirana sprekend in beeld gebracht: Onverwachte stoute kokosnoot, Alle dagen moslim zijn da's nie zo simpel hoor, ... en dan is er ook nog die vergeetachtige Bulgaarse kogelstootster of een Stilleven met appels en man. Bijna vergat ik nog 'Naaktmodellen in Mechelse academie krijgen opslag'.Piran, Blaffende honden bijten niet


Bij Pirana zijn mannen meestal de sigaar... of 'Denk je dat De Wever niet moet afwassen misschien?' en 'Het is weer tijd om te stofzuigen en het gras te maaien, schat!'.

Dat alles wordt overgoten met die typische humor van Pirana: onverbloemd, recht voor de raap, absurd, zonder taboes.

Op een klein bordje staat de volgende mededeling:

SOMMIGE WERKEN ZIJN TE KOOP

DE TEKENAAR TE HUUR VOOR ALLE OPDRACHTEN

Tijd om u eens goed te laten gaan. Tijdens mijn bezoek hoorde ik gegniffel, gegrijns en gelach. Voor elk wat wils, met dank aan PIRANA.


Pirana, Blote meisjes


PIRANA

tot 6 september 2015

vrijdag vanaf 19 uur
zaterdag vanaf 14 uur
zondag vanaf 11 uur

In den Bouw
Zomerstraat 85
9270 KALKENArt Spotter voor WATERSCHOENEN