Zoeken in deze blog

donderdag 2 juli 2020

Marinda VANDENHEEDE & Luc DE MAN bij Galerie van Caelenberg (Aalst)Tegen de achtergrond van de nog steeds woekerende, wereldwijde coronacrisis is de nieuwe tentoonstelling bij Galerie Van Caelenberg in Aalst een weliswaar bescheiden statement, maar niettemin eentje dat naar de kern van de zaak gaat. 

Terwijl beeldhouwer Luc DE MAN streeft naar een verzoening tussen de ongebreidelde menselijke overmoed en de ontembare kracht van de natuur, gaat Marinda VANDENHEEDE in haar objecten, schilderijen en tekeningen uit van de positieve krachten in de mens en de onschuldige puurheid van de gebruikte materialen. 

In deze coronatijden dringt een afgelijnd parcours door de tentoonstelling zich op en kan een bezoek enkel na afspraak, maar dat geeft u dan ook de mogelijkheid om alles in de nodige rust te bekijken.


TOT 14 AUGUSTUS 2020
ENKEL NA AFSPRAAK
0475 73 07 77
galerievancaelenberg@outlook.com

Galerie van Caelenberg
Dendermondsesteenweg 17
9300 AALSTLuc De Man & Marinda Vandenheede


Met de meest prozaïsche, sobere materialen en middelen creëert Marinda VANDENHEEDE een intense beeldende poëzie, die uiting geeft aan haar wereld- en levensvisie.
Soms bewandelt ze een omgekeerde weg door symbolisch beladen voorwerpen, zoals bijvoorbeeld kruisbeelden of iconen te ontdoen van hun initiële betekenis en ze door herwerking een nieuwe waarde toe te kennen. Houten kruisbeelden worden een vliegtuig of een minimalistische wandsculptuur. Iconen worden afgeschraapt zodat de drager als basis voor sobere schilderijen kunnen dienen.


© Marinda Vandenheede


Aanvankelijk afgestudeerd als grafisch vormgever, koos ze een extra opleiding in ergotherapie, waarna ze vijftien jaar werkte met mindervalide personen. Om haar cliënten een maximale kans op reïntegratie in het normale economische circuit te bieden, focuste ze telkens weer op hun bestaande vaardigheden en competenties, met andere woorden vanuit een positieve aandacht.
Vanuit diezelfde visie benadert ze ook haar artistieke activiteiten.

Banale gebruiksvoorwerpen, gevonden en/of door anderen afgedankte objecten krijgen een plaats, naast klassieke technieken als tekenen en schilderen, nu eens met zin voor realistische weergave (zoals in de boom tegenover het vliegtuigje), dan weer met streng afgemeten geometrische vormen tegen een achtergrond van taal of nog met een uitgepuurde zin voor minimalisme.


'Toi et moi'
© Marinda Vandenheede


'Elk werk dat ik maak is een uitnodiging om even stil te staan'.

Zo omschrijft Marinda Vandenheede de bedoeling van haar kunst. Bij haar is stilstaan geen achteruitgang, zoals dat in de Westerse maatschappij al veel te lang gepropageerd wordt. Stilstaan is tot rust komen, genieten van de eenvoud der dingen.

Wie als toeschouwer met die instelling naar deze tentoonstelling kijkt, zal snel overtuigd zijn dat 'Less' wel degelijk 'More' is.

Voorafgaand kennismaken kan via onderstaande LINKS:

https://www.instagram.com/marinda.vandenheede/?hl=nl

https://sites.google.com/view/marindavandenheede/homepage


***

Luc DE MAN mochten we reeds eerder in deze galerie ontmoeten (Zie vermelding in Waterschoenen 17 april 2019).


Hij exploreert sculpturale begrippen als binnenruimte en buitenruimte. Binnen het basisgegeven van een kubus ontplooit zich zijn hele denkwereld als beeldhouwer.


© Luc De Man

Luc De Man werkt met klassieke materialen zoals metaal, steen, hout,... om in de afwerking en de vorm pure perfectie na te streven. Door spiegeleffecten en uitsnijdingen laat hij zowel de omgeving als de binnenruimte meespelen in de sculpturale beleving.

De perfecte kubus staat bij De Man symbool voor de menselijke poging om de oerkrachten van de natuur (de interne bolvormen) in toom te houden, een onuitputtelijke vorm van inspiratie voor de kunstenaar en een bron vol verrassende ontdekkingen voor de aandachtige toeschouwer.
© Luc De Man

Ontdek Luc De Man vooraf via deze kanalen:

www.lucdeman.be


https://www.instagram.com/luc_de_man_cubes/


INFO GALERIE:

https://galerievancaelenberg.com

https://www.facebook.com/galerievancaelenberg/

***


© Art Spotter / WaterschoenenGeen opmerkingen: