Zoeken in deze blog

maandag 5 oktober 2020

Meggy RUSTAMOVA met ‘HORAIZON’ bij de Vrienden van het S.M.A.K.


Op 13 augustus 2020 kondigde ik U hier de tentoonstelling, het boek en de editie aan die Meggy RUSTAMOVA, in samenwerking met Posture Editions en de Vrienden van het S.M.A.K. inmiddels op 19 september aan het publiek voorstelde.

WATERSCHOENEN was er bij en mocht vaststellen dat de drie elementen van dit project perfect in elkaar passen.

In november 2010 stond ik voor het eerst oog in oog met Meggy Rustamova en haar moeder in de iconische video 'M.A.M.' (My Assyrian Mother)(2009-2010). Die 'ontmoeting' installeerde zich op mijn netvlies. 


Meggy Rustamova 
M.A.M. (My Assyrian Mother) 
video, 2009-20010
(Presentatie in de tentoonstelling Prijs van Asse 2010)

Tijdens de daaropvolgende jaren bleef ik haar in de mate van het mogelijke volgen. De links naar artikels en vermeldingen in Waterschoenen staan in het artikel van 13 augustus 2020.

Het is dan ook een bijzonder aangenaam weerzien met de kunstenares (in 't echt) en haar moeder Julietta (in de video 'Babel' uit 2019).

Tien jaar geleden zochten moeder en dochter in 'M.A.M.' letterlijk naar hun plaats binnen het beeldscherm. Vandaag kijkt de moeder in 'Babel' terug op de taal van haar afkomst, het Assyrisch, een taal die zoals andere Aramese talen met uitsterven bedreigd is.
Pogingen om eenvoudige woorden uit het dagelijks taalgebruik op te roepen, lijken aanvankelijk stroef te verlopen, maar vallen uiteindelijk samen met herinneringen uit een inmiddels ver verleden. Ooit verworven taal leidt na tientallen jaren tot herontdekking.
Het belang van taal, identiteit, herkomst en persoonlijke herinnering worden hier sterk benadrukt in functie van de band met een rijke cultuur die helemaal in de vergetelheid dreigt te geraken.

TAAL is een middel tot contact binnen een gemeenschap, maar taal kan ook leiden tot verwarring. Een universele taal is een utopie. De Babylonische spraakverwarring blijft overeind.


Meggy Rustamova, 'Babel', 2019
Video, 7'40", OV Assyrisch, ST Engels


De tentoonstellingsruimte van de 'Vrienden' is binnen haar beperkte schaal een tegelijk intieme en grootse ruimte, waarin we zowel naar als over de horizon van Meggy Rustamova kunnen meekijken.

Met de titel 'HORAIZON' verwijst de kunstenares naar de fonetische uitspraak van het Engelstalige woord 'horizon', de grenslijn waarop het aardoppervlak en de hemel elkaar lijken te raken.

Horizon, grens, lijn, contour,... zijn omschrijvingen voor punten waarop afzonderlijke delen elkaar raken. Dat impliceert ook de mogelijkheid tot overschrijding. Dat is dan ook wat Meggy Rustamova met veel overtuiging doet.

'Horaizon' is de neerslag van deels echte en deels imaginaire reizen, een zoektocht naar vrijheid en tegelijk naar houvast.


Meggy Rustamova, Observations, 2015
Fotoprint op textiel, muurtekst
S.M.A.K. collectie


Naast visuele taal hanteert de kunstenares ook geschreven taal en die laatste komt in bovenstaand werk duidelijk aan bod. 

De drie gigantische prints uit 'Observations' zijn gemaakt op basis van foto's, genomen vanuit het vliegtuig op weg van Brussel naar New York (2007).
Overschrijding van grenzen is hier duidelijk aan de orde en keert ook terug in de poëtische tekst op de muur.
Ik pluk er enkele kleine passages uit:

"I remember my plane arrived when it was still dark."
...
"The places you flee must be dangerous."
...
"I'm on holiday.
I'm in exile.
I'm on holiday."
...

Telkens weer zijn er die 'grenzen', overgangen die vragen om overschreden te worden of neigen tot nostalgie.. Dat kan in Florida zijn (Key West) met 'Ninety miles to Cuba' of 'Headlights' (2020), in Ijsland waar in de lente de zon amper onder gaat en bijgevolg de grens tussen dag en nacht vervaagt (Horaizon - Sun Aureola), Arizona met de schijnbaar vreemde 'Rock formation'(2020)...

***

Meggy RUSTAMOVA (°1985, Tbilisi / Georgië) kwam, toen ze acht jaar was, met haar moeder in België terecht. Haar opleidingsniveau is, beginnend bij de Brusselse Kunsthumaniora (woordkunst-drama), bepaald indrukwekkend en tekenend voor haar veelzijdige artistieke honger: KASK Gent, Universität der Künste (Berlin) , HISK (Gent). Sindsdien legde ze een internationaal residentie- en tentoonstellingsparcours af.

***

"Posture Editie N° 36 is de eerste monografie van de kunstenaar. Ze ontvouwt zich als een verhaal dat een vertaling is van beelden, videowerk en essays van de hand van Rustamova zelf. Het boek biedt inzicht in Rustamova’s welsprekende en gevarieerde oeuvre van de afgelopen tien jaar."

In het boek staan de werken alfabetisch volgens titel. Daardoor valt de hiërarchie van de beelden weg. Door de specifieke bladspiegel worden nieuwe beeldrelaties opgebouwd en presenteert het boek zich tegelijk als een soort 'storyboard' voor film. Diezelfde opbouw keert overigens ook terug in de EDITIE '621.371 miles at Bird’s Eye View'.


Boek 38 €

***

EDITIE
Meggy Rustamova | 1000 km in Vogelvlucht — 
621.371 miles at Bird’s Eye View
15 + 2 a.p.8 foto’s en tekst, 
40 x 56 cm inkjet print op fotopapier, 
ingelijst met museumglas
Prijs: €900,00 | €800,00 (leden)


© Meggy Rustamova


'HORAIZON'
van
Meggy RUSTAMOVA

van 19.09.2020 tot 17.01.2021
bij
Vrienden van het S.M.A.K.
Jan Hoetplein
9000 GENT

Gratis en vrije toegang
(rechts in de grote hall van het S.M.A.K.)
dinsdag tot vrijdag: 9.30 - 17.30 uur
zaterdag en zondag: 10 - 18 uur


Op de website van S.M.A.K. / Vrienden van het S.M.A.K. krijgt U een extra voorsmaakje van deze tentoonstelling.Na Uw bezoek aan 'HORAIZON' van Meggy RUSTAMOVA kunt U natuurlijk ook nog terecht in de verschillende tentoonstellingen van het S.M.A.K. zelf.

© Art Spotter / Waterschoenen


 

Geen opmerkingen: