Zoeken in deze blog

vrijdag 6 december 2013

Henry van de Velde belicht door 4 hedendaagse kunstenaars


Francis Denys, zelf beeldend kunstenaar en kunsthistoricus, stelt zijn woonkamer open voor vier vrienden-kunstenaars en hun confrontatie met de artistieke erfenis van
Henry Van de Velde (1863 - 1957).


Goele De Bruyn - Sofie Haesaerts - Gert Robijns - Filip Verreyke

gaan de uitdaging aan vanuit hun eigen artistieke praktijk.
 

 'Waterschoenen' liet zich rondleiden door gastheer Francis Denys, die ook u graag op persoonlijke en deskundige wijze de weg toont in de actuele en historische context van deze intieme presentatie.

tot 21 december 2013
elke zaterdag: 14 - 18 uur

187 / een acht zeven
Vuurkruisenlaan 187
1020 BRUSSEL (Laken)


http://francisdenys.blogspot.com


 

 © Filip Verreyke
 
 
Ter inleiding
  
 Aan de hand van aspecten uit de kunstenaarspraktijk van vier hedendaagse kunstenaars gaat de tentoonstelling het belang na van een aantal artistieke en intellectuele démarches van Henry van de Velde. Doorheen zijn hele oeuvre verkondigde Van de Velde theoretische standpunten die op verschillende vlakken revolutionair waren en getuigden van een ver doorgedreven ‘realiteitszin’ (in tegenstelling met een romantische kijk hierop) inzake de positie van het creatieve genie in de samenleving. In het bijzonder in zijn visie op het samengaan of -brengen van verschillende kunstvormen (architectuur, beeldende en toegepaste kunsten), en het leven zelf(!), in het dispositief van het ‘Gesamtkunstwerk’. Met als referentie het veelledige en vele decennia overspannende oeuvre en gedachtengoed van deze Belgische kunstschilder, ontwerper, vormgever, architect, docent en oprichter van twee kunstscholen, wordt ingegaan op strategieën die de vier kunstenaars hanteren in hun praktijk. Met name wordt gekeken naar de manier waarop zij hun rol als visueel kunstenaar vervullen en naar het functioneren van hun werk in een groter geheel. Hierbij wordt niet uitgegaan van een strikt tentoonstellen van hun beeldend werk, maar wordt een documentaire aanpak gehanteerd van de in het opzet relevante aspecten van hun kunstenaarspraktijk, aangevuld met originele artefacten en kunstwerken.
 
 
 
© Goele De Bruyn & Sofie Haesaerts 
 
 
 Henry Van de Velde: een korte situering
 
In de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Jubelpark) loopt nog tot 12 januari 2014 de retrospectieve tentoonstelling 'Henry Van de Velde, Passie - Functie - Schoonheid', naar aanleiding van zijn honderdvijftigste geboortejaar.
Daarnaast zijn er nog talloze tentoonstellingen over het land verspreid.
 
Henry Van de Velde begon zijn carrière als kunstschilder (waarvoor hij ook opgeleid was), maar ontwikkelde zich tot architect, interieurarchitect, ontwerper, pedagoog,...
In eigen land is hij wellicht het meest bekend voor zijn Gentse Boekentoren, een project waarvoor hij pas in 1933 (hij was toen al 70) de opdracht kreeg. Toen had hij al een hele internationale loopbaan achter de rug en tal van stijlperiodes zien passeren, van Art Nouveau tot Modernisme.
 
Aanvankelijk leunde hij als schilder aan bij het pointillisme, werd lid van Les XX, maar liet vanaf 1892 de schilderkunst achter zich ten voordele van design en architectuur.
In 1895 ontwierp hij voor zichzelf en zijn familie de Villa Bloemenwerf in Ukkel, maar trok amper vijf jaar later naar Duitsland, waar hij onder andere de voorloper van het Bauhaus uit de grond stampte.
In de jaren '30 ontwikkelde hij ook het Kröller-Müllermuseum op de Hoge Veluwe in Nederland.
 
  
 
© Art Spotter voor WATERSCHOENEN

Geen opmerkingen: