Zoeken in deze blog

maandag 28 januari 2019

Frank VAN HIEL 'Touching the Void' in Galerie DE ZIENER (Asse)Bij galerie 'De Ziener' houdt Frank VAN HIEL tot 10 maart 2019 een tentoonstelling van zijn recent werk onder de titel 

'TOUCHING THE VOID'
(de leegte aanrakend)
De rode  draad van deze tentoonstelling is het actief laten voelen van de leegte, in dialoog met de vorm en de kleur. Deze leegte is menselijk ; ze is dus niet absoluut maar ze biedt steeds enig houvast. Het statische vlak leidt naar een poëtische driedimensionale diepte, met een wisselwerking tussen de vorm en de leegte in de drager.

Aan elke creatie gaat een doorgedreven denkproces vooraf. Zo vermijdt Van Hiel dat hij tijdens het maken van een werk nog oplossingen moet zoeken of dat het toeval zou tussenkomen. De ene mogelijkheid wordt nauwgezet afgewogen tegenover de andere, alles wordt herleid tot het strikt noodzakelijke. Van Hiel kiest er bewust voor de schriftuur en de sporen van zijn zoektocht slechts beperkt bloot te geven.

Hij heeft het strakke keurslijf van de geometrische abstractie afgeworpen door allerlei vernieuwende en eigenzinnige ingrepen. De vormen wijken vaak af van de geometrische figuren, subtiele toetsen worden aangebracht en uiteenlopende materialen worden gecombineerd.Zonder titel, 2018
lak, olieverf en houtskool op paneel
62X41 cmVan Hiel respecteert volledig het karakter van de drager. Hierop past hij uitsluitend enkele weloverwogen, minimale ingrepen toe.

Het metalen wandobject is gecreëerd door uitsnijdingen in de drager, zodat een lijn of een vorm overblijft. Een dergelijk werk bestaat uit het metaal, de vorm en de schaduw.

Bij werken met een houten drager is de ondergrond gebroken wit geschilderd en subtiel, uniform bewerkt. Op een dergelijke drager wordt telkens hetzelfde werkproces toegepast: een vorm en één - matte - kleur worden aan de drager toegevoegd, steeds in combinatie met zwart en/of grijs.Zonder titel, 2018, lak en olieverf op paneel, 61X41 cm (l)
Zonder titel, 2018, vinylverf, houtskool en potlood op papier, 63X44 cm (r)


In vele werken overstijgt Van Hiel het onderscheid tussen tekening en schilderij, tussen driedimensionaal werk en sculptuur, tussen tekening en collage. Hij brengt de meest geschikte materialen samen, zoals dit zich opdringt om het gewenste resultaat te behalen.

Bij een vluchtige blik komen de vormen als eenvoudig over, maar deze eenvoud is bedrieglijk. De werken zijn zelfs eerder complex. Dit neemt niet weg dat ze een drang naar eenvoud en duidelijkheid in zich dragen.

De beschouwer ervaart het werk als harmonisch en rustgevend. Zo wordt een geveoel van ontspanning en van welbehagen opgewekt.

Tekst door Pascal Mortier
(in samenspraak met Frank Van Hiel)Frank Van Hiel licht zijn werk toe

Zonder titel, 2018, lakverf en potlood op papier, 146X107 cm


vrijdag, zaterdag, zondag van 15 tot 18 uur

Geen opmerkingen: