Zoeken in deze blog

vrijdag 4 oktober 2019

WALS_04 in Ressegem met Mohammed ALANI, Rik MOENS en Servi VAN GRINSVENExact één jaar en één dag geleden namen we u mee naar 'De Oude Pastorie' in Ressegem voor de eerste tentoonstelling van _wals_.

Vorige zaterdag waren we terug op post voor de vierde editie van dit tentoonstellingsproject waarin telkens 3 kunstenaars aan bod komen.

_WALS.01_ (3 oktober 2018), _WALS.02_ (28 februari 2019) en _WALS.03_ (24 mei 2019) kwamen reeds uitgebreid aan bod in deze blog. 

In de vierde editie komen Mohammed ALANI, Rik MOENS en Servi VAN GRINSVEN in beeld, drie kunstenaars met een geheel eigen benadering van het begrip 'kunst', met uiteenlopende oeuvres die elk op hun manier voor verrassingen en bijwijlen voor intense dialogen zorgen. De werken variëren van klein en speels tot reusachtig en technisch, van kleurrijk tot duister, van schijnbaar toevallig tot architectonisch doordacht, in twee of drie dimensies en met zelfs een vleugje oosterse geluiden op de bovenste verdieping...*

In de tuin tussen de Pastorie en de kerk heeft Rik MOENS zijn gigantische 'Paravent' opgesteld, een spiegelconstructie die in 2009 voor het eerst verscheen in een zandgroeve tijdens 'Kunst & Zwalm'.
Later zagen we het werk terug in de Blakmeershoeve (Affligem).
Er was heel wat hijs- en paswerk nodig om het immense werk op zijn plaats te krijgen.

De spiegelparavent (in gepolijst aluminium) draagt als duidelijke inscriptie:


'It's just as I always dreamed it would be. 

But it's so much more than I ever hoped for. 

R.M.'


Rik Moens, De paravent, spiegels
variabele afmetingen
(Uitzicht door het zolderraam)


Maar ook binnen schuwt Rik MOENS het grote gebaar niet. Zijn installatie "0 en 1" neemt de rechtervleugel van de benedenverdieping in beslag.
Vorig jaar konden we in Loods 12 (Wetteren) al kennis maken met het prototype van deze technisch-poëtische installatie. (Zie waterschoenen 27 november 2018)
De definitieve versie is dubbel zo groot en de kunstenaar stelt zich voor dat het bewegingsproces eeuwig mag doorgaan.Rik Moens, 0 en 1, installatie, 2019
100 x 400 cm


We zouden haast vergeten dat Rik MOENS zich eveneens als schilder manifesteert, een discipline waarin hij ook geenszins het experiment schuwt. Volg zijn spoor doorheen de verschillende kamers en verdiepingen.Rik Moens, z.t., acryl op doek, 
26 x 31 cm*

De speelse, meestal kleine en kleurrijke objecten en installaties van Mohammed ALANI dansen als het ware door de kamers van de tentoonstellingsruimte.


Mohammed Alani, z.t., mixed media
11 x 3 x 6 cm

De werken duiken op, ontlokken je een glimlach of laten je in verwondering of lichte verwarring achter. De schijnbaar kinderlijke objecten, dikwijls ontleend aan speelgoed, laten je niet onberoerd, stemmen tot nadenken met hun onverwachte 'twist'.

In andere installaties gaat hij de architecturale toer op met zijn stoelsculpturen of roept hij in een gesloten ijzeren box, gemonteerd op een 'westers' winkelkarretje de oosterse geluiden van zijn geboorteland op.

Mohammed ALANI, geboren in Bagdad (Irak) woont en werkt sinds 1997 in Brussel.Servi van Grinsven, z.t., acryl op doek
188 x 150,5 cm
Mohammed Alani, z.t., mixed media
105 x 50 x 65 cm


Servi VAN GRINSVEN is een schilder 'pur sang' voor wie het schilderproces telkens weer een beredeneerd spel van vorm en kleur, licht en duisternis, ruimtelijkheid in het platte vlak van het doek en een diepgewortelde empathie met het medium en het onderwerp inhoudt.
Hij onderzoekt vormen uit architectuur en design, weegt vlakken en lijnen af, introduceert soms technieken uit fotografie (noteer bijvoorbeeld de grote vaas met ontdubbelde omtreklijnen - zie foto hierboven -, verwijzend naar de  fotogrammen van bvb. Man Ray).

De combinatie met de stoelsculptuur van Mohammed Alani doet me ook denken aan de 'stoelschilderijen', zoals hij er hier in een andere kamer eentje presenteert (een soort Escheriaanse stoel), maar bovendien aan het schilderij van een witte, liggende stoel tegen een veelkleurige achtergrond die we in 2013 in Villa De Olmen te zien kregen.

Servi van Grinsven, 2013Servi van Grinsven, z.t., acryl op doek
100 x 120 cm
Mohammed Alani, z.t., mixed media
45 x 45 x 100 cm

De dialoog tussen de bevreemdende zolderkamer van Servi van Grinsven en de oosterse klanken van Mohammed Alani in het decor van een gelijkaardige zolderkamer...


Servi van Grinsven, z.t., acryl op doek
2 x (30 x 45 cm)

Twee manieren om van een architecturaal gegeven een schilderij te maken.

Met deze basisvormen staan we meteen weer bij het beginpunt van de tentoonstelling: de spiegels van Rik Moens.


Tot daar enkele prikkels om u de weg naar Ressegem tonen...

Tot 20 oktober 2019
zaterdag en zondag
telkens van 14 tot 18 uur


Oude Pastorie Ressegem
Sint-Mauritsplein 9
9550 HERZELE - RESSEGEM


© Art Spotter / WaterschoenenGeen opmerkingen: