Zoeken in deze blog

zondag 10 mei 2020

YES I WOOD: Cuisenaire rods and found driftwood, a nice combo / Cuisenaire blokjes en wrakhout, het perfecte huwelijk© Yes I wood
'SLIGHTLY OFF'


Putting the fun back in mathematics

Cuisenaire rods and found driftwood, a nice combo. 

Cuisenaire rods are mathematics learning aids for students that provide an enactive, hands-on way to explore mathematics and learn mathematical concepts, such as the four basic arithmetical operations, working with fractions and finding divisors. In the early 1950s, Caleb Gattegno popularised this set of coloured number rods created by the Belgian primary school teacher Georges Cuisenaire (1891–1975), who called the rods réglettes.

According to Gattegno, “Georges Cuisenaire showed in the early fifties that students who had been taught traditionally, and were rated ‘weak’, took huge strides when they shifted to using the material. They became ‘very good’ at traditional arithmetic when they were allowed to manipulate the rods. 

I never liked mathematics, this is my way of transforming mathematics into something I do like.


YES I WOODA SMALL EXHIBITION

10 sculptures: Fresh crop / Slightly off / In good company / Top heavy / She sells seashells by the seashore / Statistically speaking / Greetings earthling / One for the money / Heard it through the grapevine / Nearly there


&

SMALL IS BEAUTIFUL© Yes I wood
'FRESH CROP'


Wiskunde is fun-fun-fun

Cuisenaire blokjes en wrakhout, het perfecte huwelijk

Cuisenaire blokjes zijn een praktisch hulpmiddel om kinderen op een praktische manier te leren wiskunde en wiskundige concepten te ontdekken, zoals de vier wiskundige basisbewerkingen, werken met breuken en het vinden van delers. In de vroege jaren '50 zorgde Caleb Gattegno voor de verspreiding van deze set gekleurde blokjes, die werden uitgevonden door de Belgische onderwijzer Georges Cuisenaire (1891-1975), die de blokjes 'rekenstaafjes' noemde. 

Volgens Gattegno toonde Georges Cuisenaire aan dat studenten die via een traditionele leermethode werden onderwezen en als 'zwak' werden bestempeld, een grote vooruitgang boekten wanneer ze met de blokjes begonnen te oefenen. Ze werden 'zeer goed' in traditionele wiskunde dankzij dit materiaal. 

Voor mezelf komt alle hoop te laat, ik heb nooit de liefde voor wiskunde ontdekt. Dit is mijn manier om wiskunde om te vormen tot iets waar ik mezelf wel in vind.


YES I WOODEEN KLEINE TENTOONSTELLING

10 werken: zie titels bij Engelse tekst hoger


&

© Art Spotter / Waterschoenen


Geen opmerkingen: