Zoeken in deze blog

woensdag 22 juni 2011

Gilles Van Schuylenbergh in het Belfort te Aalst

Einde 2008 kon U in WATERSCHOENEN reeds kennismaken met Gilles VAN SCHUYLENBERGH. Vandaag staat hij met nieuw werk in de Ridderzaal van het Aalsterse Belfort.

In zijn collage-schilderijen heeft zich intussen een zekere evolutie voorgedaan hoewel de uitgangspunten behouden zijn. Nog steeds verzamelt hij het materiaal voor zijn werken door omgevingen en onderwerpen te fotograferen vanuit verschillende hoeken. Nadien brengt hij deels fotoprints op het doek aan (vroeger gebruikte hij fotopapier, maar nu gebeurt dat veel subtieler) en gaat dan over tot het eigenlijke schilderproces, dat overigens steeds belangrijker wordt in het geheel.

(c) Gilles Van Schuylenbergh

Door zijn onderwerpen vanuit verschillende oogpunten in beeld te brengen, creëert hij een artistiek-technische vormgeving die ik als 'kubistisch (sur) realisme' zou willen omschrijven en waarin je bijwijlen ondergedompeld wordt in Escheriaanse omgevingen.
Waar hij vroeger putte uit zijn onmiddellijke leefwereld, met een zekere voorkeur voor de 'onderbuik' van de stad, heeft hij nu zijn blikveld verruimd en geïnternationaliseerd. Berlijn, Parijs en New York passeren de revue, maar ook Aalst komt nog steeds aan bod.

(c) Gilles Van Schuylenbergh

Zijn onderwerpen zijn niet meteen mooi in de zin van 'lief' of 'aantrekkelijk', maar durven wel eens bewust de lelijkheid tot esthetica bevorderen. Een bijzonder goed voorbeeld in deze tentoonstelling is zijn schilderij van de voormalige industriële site 'Schotte' (zie bovenstaande foto) langs de Kapellekensbaan in Aalst-Erembodegem.

Ik werd ook bijzonder getroffen door de reeks kleine schilderijen op basis van kleurrijke speeltuigen in het stadspark. Het zijn bijna abstracte vormen geworden tegen een aan de natuur ontleende achtergrond. Sterk !

De rest laat ik U de komende dagen graag zelf ontdekken...

donderdag 23 juni 2011
vrijdag 24 juni 2011
zaterdag 25 juni 2011
zondag 26 juni 2011

telkens van 13 tot 18 uur
in Ridderzaal Belfort
Grote Markt
9300 AALST

Geen opmerkingen: