Zoeken in deze blog

dinsdag 13 april 2010

Klaas Van der Linden bij 'Quartier A' in Aalst

Bijna drie jaar geleden maakte ik kennis met het werk van Klaas Van der Linden (°1986). Hij stelde toen tentoon bij 'Take*Away Art Gallery' in Vilvoorde en realiseerde ter plekke een schitterende graffitiwand. Zijn schilderijen bewogen zich toen ook al tussen de nachtelijke wegenwerkers en de virtuoze, soms 'geschonden' zelfportretten.

Klaas Van der Linden in 2007 bij Take*Away Art Gallery
De spuitbus heeft hij intussen compleet ingeruild voor het penseel, maar de zin voor technische perfectie en uitgepuurde compositie zijn gebleven.
Klaas Van der Linden is een vakman. Daar is uiteraard zijn opleiding tot 'Master in de Grafische Kunsten' (Sint-Lucas Gent) niet vreemd aan. Maar ook zijn ervaring in de wereld van de graffiti is ongetwijfeld een belangrijke factor. En wellicht is het meest doorslaggevende element doodgewoon 'talent'!
(c) Klaas Van der Linden

Van der Linden schildert realistisch, maar incorporeert toch telkens een fantastische, bevreemdende of bijwijlen sprookjesachtige toets. Als een moderne Rembrandt haalt hij vanuit een donkere achtergrond het onderwerp naar voren. Felle kleuren en contrasten spelen daarbij uiteraard een cruciale rol. De nacht lijkt wel zijn geliefkoosde tijdstip.


(c) Klaas Van der Linden

Eén van de eerste onderwerpen voor zijn schilderijen vond hij bij zichzelf. Zijn zelfportretten in allerlei merkwaardige poses en voorzien van uiteenlopende, onverwachte attributen lijken te wijzen op een zoektocht naar zijn eigen identiteit. Deze portretten zijn verre van vrijblijvend en zelfs bijzonder indringend.
Ook mensen uit zijn omgeving komen voor dergelijke portretten in aanmerking.(c) Klaas Van der Linden

De werken waarin hij de wereld van de nachtelijke straat- en spoorwegarbeiders weergeeft (en waarin hij overigens af en toe ook zichzelf in beeld brengt) lijken allemaal een soort sub-wereld te tonen: het domein van de nacht waarin allerlei vreemde werken op al even bevreemdende plekken (al dan niet) in uitvoering zijn.(c) Klaas Van der Linden

De grote schilderijen met rijdende koetsen die op de lange muur van de open, hoge galerieruimte hangen, geven de indruk uit een fantastisch-historisch stripverhaal te komen. Lijnvoering en kleurtoon zijn subliem. De compositie is bijzonder sterk. De decorstukken waarmee hij de setting opbouwt, zijn geput uit zijn eigen beeldvocabularium. Terwijl de nachtelijke activiteiten van de straat- of spoorwegarbeiders stil lijken te staan, komt hier plotseling alles tot leven. Het lijkt op een ontsnapping uit boze dromen, waarbij de kunstenaar als 'menner' van zijn eigen 'bouwkeet-woonwagen' met zijn hele hebben en houden op de vlucht slaat.
Klaas Van der Linden is ondanks (of dankzij) zijn nog jonge leeftijd (hij is nu 24) een gedreven kunstenaar. Schilderen is voor hem van levensbelang. Je voelt dat hij dat even hard nodig heeft als ademen of eten.

De werken die hij nu bij 'Quartier A' tentoonstelt, vormen een staalkaart van zijn artistieke activiteit.


Deze man moeten we echt verder volgen...

*Nog te bekijken
op 15-16-17-18 / 22-23-24 en 25 april 2010
telkens van 18 tot 22 uur

bij 'Quartier A'
Burgemeestersplein 10
9300 AALST

*

www.klaasvanderlinden.com

http://www.quartiera.com/Geen opmerkingen: