Zoeken in deze blog

donderdag 11 augustus 2011

Bert Heytens met 'Surveyor's Maps' in Salon Blanc te Oostende

Vorige zaterdag organiseerden Els Wuyts en Yves Velter de vijfde editie van hun 'Salon Blanc' in de Romestraat te Oostende.
Met het werk van Bert HEYTENS werd de witte, strakke ruimte nog helderder. Als architect weet Heytens vanzelfsprekend hoe hij met ruimte moet omgaan. Als docent in de architectuuropleiding van Sint-Lucas kan hij bovendien zijn ideeën visueel EN verbaal overbrengen naar een publiek. Als voormalig projectmedewerker van Hans Op de Beeck en in eenzelfde huidige functie bij Jan Fabre zijn artistieke denkprocessen en hun uitvoeringsmodaliteiten voor hem een soort levensader.

Op de voorgrond detail uit 'Surveyor's Map (3) The Thing. 160x160cm. Multiplex, synthetisch poselein (zellaan) / 2010 (c) Bert Heytens

In zijn reeks 'Surveyor's Maps' begeleidt hij in eigen naam het hele proces vanaf zijn ervaringen als observator (surveyor) tot het in kaart brengen (maps), waarbij hij zowel een rol speelt als waarnemer, architect, stadsplanner, beeldhouwer, archivaris, theoreticus, uitvoerder, gids,...

Het woord of de tekst lijkt voor Bert Heytens een belangrijk (bijwijlen het belangrijkste) uitgangspunt. Uitspraken of teksten van filosofen en andere wereldbeschouwers worden ondermeer gebruikt in de installatie 'The thing', waar hij een zeer planmatige (maar schijnbaar levenloze) witte grootstad creëert, die ondanks haar strenge structuur toch ontaardt in een doolhof van torens en ideeën. De gebouwen dragen letterlijk ingedrukte quotes van diverse oorsprong.
Een 'oogwandeling' door deze stad resulteert in de ontdekking van kleine hoekjes met teksten als deze van Gertude Stein op onderstaande  foto. Soms is het nog veel eenvoudiger: "Nothing is happening in fact..."

Detail uit 'The Thing' / 2010 (c) Bert Heytens

Pogingen om de structuur helemaal te doorgronden, resulteren al snel in het kwijtraken van de weg.
Onvermijdelijk moet ik denken aan mijn recente en vroegere wandelingen door Venetië, een stad waar je per definitie (en soms ook bij voorkeur) verloren loopt. Voortdurend maak je 'mobiele keuzes': naar links, rechts, rechtdoor of terug... op basis van de omstandigheden, indicaties of impulsen. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor Venetië of voor stadswandelingen in het algemeen.

Detail uit 'Surveyor's Map (5)_Everyday's Constellation . 60x80cm . Epoxy, multiplex / 2011 (c) Bert Heytens

Een gelijkaardig keuzeprobleem toont Bert Heytens in zijn 'Surveyor's Map nr. 5: Everybody's Constellation'. Hierin onderzoekt hij aan de hand van een 'stilgevallen' mikado het conflict tussen het actieve en het passieve gebruik van onze gewoontes in ons dagelijks beslissingspatroon.

Steeds weer is het menselijk denken en doen het uitgangspunt bij Bert Heytens en toch blijft de menselijke figuur in al zijn installaties afwezig.

(c) Bert Heytens

Schijnbaar achteloos brengt hij echter mensen in beeld op een paar kleine penseeltekeningen. In tegenstelling tot zijn individuele denkoefeningen als basis voor de installaties, gaat het hier om groepjes mensen die elkaar (al dan niet) toevallig ontmoeten.
Het doet me denken aan de mensen die samenkomen op een tentoonstelling als deze. Sommigen kennen elkaar, anderen leren elkaar hier pas kennen (dankzij het initiatief, de kunstenaar en zijn werk). Gesprekken komen tot leven, gedachten worden uitgewisseld: du choc des idées jaillit la lumière !

Een nadere kennismaking met de ideeën en het werk van Bert Heytens dringt zich op. We hopen U in de toekomst nog verder in zijn wereld te kunnen meenemen.

Tekst en foto's: Artspotter voor 'Waterschoenen'

Geen opmerkingen: