Zoeken in deze blog

vrijdag 9 december 2011

Paul Morez met 'Shadows' bij Galerie De Ziener in Asse

Paul MOREZ (°1953) heb ik sinds enige tijd leren kennen als een rustige man, die de wereld graag vanop enige afstand lijkt te bekijken. Zijn werken, die ik mondjesmaat te zien kreeg, beschouwde ik als een afspiegeling van die instelling: doordacht, gestructureerd, evenwichtig, in rustige toonaarden van grijs tot zwart, met toch af en toe een morbide tintje in de vorm van een doodshoofd. Maar misschien is dat laatste gewoon een teken van realiteitszin.
In de groepstentoonstelling van mei dit jaar in De Ziener werd één van zijn schilderijen meteen bij binnenkomst opgevoerd in combinatie met werk van twee overleden kunstenaars: Marc Maet en Patrick Merckaert.

(c) Paul Morez

In de huidige solotentoonstelling wordt dit 'grijze' beeld ten dele bevestigd, maar ook grotendeels bijgesteld door een (alweer streng gestructureerde) explosie van felle, primaire kleuren. Maar daarover straks meer...

Na studies in de Koninklijke Academie en het Nationaal Hoger Instituut te Antwerpen, legde hij vanaf 1979 individueel en in groep een druk tentoonstellingsprogramma af, ondermeer met generatiegenoten als Marc Maet, Philippe Vandenberg of Thé Van Bergen.
In 1992 was hij vertegenwoordigd in de spraakmakende tentoonstelling 'Modernism in Painting' (Oostende: PMMK).
Inmiddels is het wel 10 jaar geleden sinds zijn laatste individuele tentoonstelling. Maar de kwaliteit die we vandaag voorgeschoteld krijgen, maakt het lange wachten absoluut de moeite waard.

(c) Paul Morez

Paul MOREZ schildert in wezen 'Stillevens', maar dan wel op een haast wetenschappelijke, geometrische, maar niettemin gevoelige wijze.
Stel U een aantal surrealistische 'stillevens' van René Magritte voor, voeg daarbij een stevige portie met de beeldtaal van Giorgio de Chirico en hou het kleurenpalet van De Stijl en meerbepaald de vormentaal van Georges Van Tongerloo in gedachten. Dan krijgt U alvast een idee van wat U te wachten staat.

Bedenk dat deze schilderijen het gevolg zijn van zuivere waarneming. De schilder bouwt zijn 'stillevens' met elementen uit zijn collectie: gipsen of houten vormen, al dan niet geometrisch, sokkels, spiegels, doodshoofden of klassieke 'koppen',... . Door ze scherp te belichten vanuit één bepaalde hoek creëert hij een sterk afgelijnd schaduwspel. Een nauwgezette en schilderkunstig perfecte weergave zorgt voor het eindresultaat.

(c) Paul Morez

In de eerste kamer worden we meteen verwelkomd door een wit konijn, dat een overigens vreemde schaduw op de lege ruimte achter zich projecteert. De kunstenaar zal me de vergelijking hopelijk niet kwalijk nemen, maar ik zie het als een soort zelfportret: toonbeeld van uiterlijke rust, maar innerlijk bijzonder alert en klaar om er bij het minste gevaar vandoor te gaan.
Links volgt een mooi gecombineerde reeks van kleine schilderijen, waarin zwart, grijs, wit, kleur, geometrie, een doodshoofd en subtiele opstellingen elkaar in evenwicht houden.
In het tuinpaviljoen worden we aangenaam overweldigd door een uitgepuurde, museale presentatie met individueel 'pakkende' werken.

Laat deze tentoonstelling niet aan U voorbijgaan. Dit is artistieke sterrengastronomie!

De tentoonstelling loopt nog tot en met 25 december 2011 op vrijdag, zaterdag en zondag van 15 tot 18 uur in
DE ZIENER
Stationsstraat 55
9400 ASSE

*
Op de verdieping kunst U ook nog een kijkje nemen in het werk van enkele huiskunstenaars, waaronder Werner CUVELIER, Marc MAET, Paul Gees of Jo DE SMEDT.

(Jo De Smedt met 'La vie quoi', een reeks van 15 prints op papier -A5 formaat- + een originele tekening, op 50 ex., genummerd en getekend - 100 Euro)

(c) Jo De Smedt: 'La vie quoi', 2011

Tijdens de finissage op Kerstdag 25 december vanaf 15 uur volgt dan de voorstelling van de jaarlijkse 'Premie' voor de 'Steunende leden' van Galerie De Ziener, dit jaar verzorgd door Paul GEES (onlangs nog te gast met de tentoonstelling 'Voorhangsels'). Het muurobject 'Drietand' (2011) is beschikbaar in 33 exemplaren, genummerd en gesigneerd door de kunstenaar.

Diezelfde dag wordt hier overigens ook het cahier 'Posture 1' rond het werk van Paul GEES, met teksten van Luk Lambrecht en Francis Smets voorgesteld. Posture 1 is een uitgave van Posture Editions, een project van Nikolaas Demoen en Katrien Daemers.

Geen opmerkingen: