Zoeken in deze blog

dinsdag 4 februari 2020

KARL MECHNIG bij ARTSPACE_LAVALISEIn samenwerking met 
WATERSCHOENEN 
presenteert 
het online-kunstplatform


 een kleine tentoonstelling
met 4 schilderijen en 6 tekeningen 
van

KARL MECHNIG

(Bekijk de werken via de LINK hierboven)

De voorbije jaren dook Aalstenaar KARL MECHNIG (°1959) meermaals op in 'WATERSCHOENEN', naar aanleiding van individuele of groepstentoonstellingen. Uiteraard konden we niet al zijn passages in het kunstenlandschap volgen, maar we bezorgden u sinds 2011 wel een beeld van zijn specifieke teken- en schilderstijl.

Het 'speelse' gemak waarmee hij zijn ritmische 'verhalen' aan het papier of het doek toevertrouwt, blijft voor verwondering en bewondering zorgen.

'Speels' en 'verhalen' zijn twee woorden die je spontaan te binnen schieten bij het zien van zijn tekeningen en schilderijen. De potloodtekeningen maakt hij op A4-formaat, terwijl hij voor de schilderijen graag grote doeken kiest. Voor de dagelijkse tekeningen installeert hij zich thuis in de zetel, tekenplank op de knieën. De grote schilderijen vragen uiteraard meer ruimtelijke omkadering. Daarvoor heeft hij zijn atelier in een oud fabriekspand langs de Dender. 

Karl MECHNIG blijft zich in zijn werk verbazen over de 'condition humaine'. Hij tekent en schildert de menselijke 'gekte' of 'comedie' met een mengeling van onbevangenheid en begrip. Woord en beeld vullen elkaar aan in die ongeëvenaarde 'situatieschetsen' die hij op papier of doek realiseert.


Tekenen en compositie vormen de basis van zijn werk. Het schijnbaar oncontroleerbare wereldbeeld dat hij op ons loslaat, lijkt in flarden uit een droomwereld ontsnapt en in een roes op feilloze wijze neergezet in een mix van quasi-abstractie, geschilderde collagetechniek en uiterst realistische elementen.Net zoals Félicien Rops zijn serie 'Cent légers croquis sans prétention pour réjouir les honnêtes gens' maakt, creëert Karl Mechnig zijn tekeningen. Bevreemdend en uitdagend zetten ze de kijker aan het denken.© Karl Mechnig


De taferelen van Mechnig zijn (gezien de aard van het medium) momentopnamen of stilgezette tijd. Nochtans getuigen al die tekeningen en schilderijen van een bruisende activiteit. Door de tijd even stil te zetten krijgt ook de toeschouwer de kans om een en ander op te nemen, te laten doordringen, te interpreteren.

Het beeldenarsenaal van Karl Mechnig lijkt onuitputtelijk.


Net als de reeds genoemde Félicien Rops is hij een chroniqueur van zijn tijd. Zijn taferelen combineren historische met stripmatige en filmische elementen, bewegen zich tussen popart en barok, tussen realisme en surrealisme. Mechnig schildert de wereld als een 'schouwtoneel', waarin ieder de hem of haar toebedeelde rol speelt en waarin voor- en achtergrond dikwijls in elkaar overlopen. Zelf slaagt hij er in zijn eigen rol te regisseren, de gulden regels van zijn vakmanschap steeds verder verschuivend om te komen tot een uniek, gedurfd oeuvre.

Op zijn zwierige manier tekent en schildert Karl Mechnig de plezierige en minder plezierige zottigheid van de wereld: Le monde tel qu'il est.
De kunstenaar weet hoe het in elkaar zit. Hij heeft het allemaal gezien, verbaast zich niet zo gauw, maar registreert en laat het eventuele oordeel aan de anderen over.
© Karl Mechnig


Karl Mechnig maakt ook deel uit van 'The Syndicate of Belgian Painters'.

Onder die overkoepelende titel stellen (op initiatief van Peter Weidenbaum) een aantal kunstenaars tot 23 februari 2020 tentoon op verschillende locaties in Limburg (zie link hierboven).

Van 22 maart tot 5 april 2020 neemt hij deel aan 'Drawing Rooms #3', een initiatief van PAK in Oostende.
Naar aanleiding van de tentoonstelling 'Behind closed doors' (2018), maakte de initiatiefnemer van het PAK in Gistel (Frank Demarest) een keuze uit de tekeningen van Karl Mechnig. Daaruit ontstond onderstaand boek. (uitgeverij Matador ISBN 978 94 6266 322 0 - 20 Euro)
Om te besluiten laten we graag kunstcriticus Hugo Brutin aan het woord:

"Karl Mechnig bezit een uitmuntend métier als schilder en als tekenaar en geeft daarnaast blijk van een rijke verbeelding en van de gave om aan de hand van meerdere bedenkingen een boeiende en intrigerende structuur op te bouwen waarin verbanden worden gesuggereerd , golven van sensibiliteit tekens worden, betekenissen verschijnen die de kijker met aandacht moet vatten vooraleer ze weer verdwijnen. Zo is ieder werk een speels en tevens indringend raadsel dat om een persoonlijke interpretatie vraagt en dat iedere afzonderlijke kijker een beklijvend antwoord biedt, een samenhang formuleert, een moment van emotie en van binnentreden in een tuin van lusten. Dat wordt in de hand gewerkt door het ritme van wezens en dingen, door een spanning die groeit naarmate men kijkt, door de beeldende kracht van de maker en bedenker... Karl Mechnig."
                                                                                                                                                                 Hugo Brutin

Voor meer informatie:© Art Spotter / Waterschoenen

Geen opmerkingen: