Zoeken in deze blog

zondag 11 augustus 2013

Lara Almarcegui in het Spaans paviljoen (Venetië)

 
 Wie het Spaans paviljoen in de Giardini binnengaat wordt al snel gegrepen door de enormiteit van een berg baksteenpuin die vanuit de centrale ruimte zijn weg zoekt naar de zijgangen. Ook een ondefinieerbare geur heeft je meteen te pakken. In de zijgangen liggen kleinere bergen beton, cement, glas, staal, houtsnippers.

De Spaanse Lara ALMARCEGUI (°1972, Zaragoza) woont en werkt in Rotterdam en was vorig jaar met een gelijkaardig project te gast tijdens 'Track' in Gent, waar ze op een braakliggend terrein langs de Gasmeterlaan een betonberg liet storten naast het kantoorgebouw van de Dienst Feestelijkheden van de stad Gent (volgens een exacte berekening van de hoeveelheid beton in dat gebouw). Zoals bij al haar andere acties was dit uiteraard geen vrijblijvend gebaar, maar een uiting van haar artistieke 'archeologie van het heden'.
 
 
 Spaans paviljoen in de Giardini
 
 
Net als in Gent berekende ze ook in Venetië de hoeveelheden van de verschillende materialen waaruit het Spaanse paviljoen gebouwd is. Zo wil ze een idee geven van de toestand van het gebouw voor het bouwen en na de eventuele afbraak, met andere woorden van de elementen of ingrediënten waaruit het samengesteld is.
 
Al die bergen en bergjes met verschillende materialen geven je de indruk dat je in een soort afvalsorteercentrum beland bent. Achter de poëtische kracht die je hier omarmt, schuilt ook een koele, bijna wetenschappelijke benadering van het onderwerp. Bovendien legt de kunstenares hier ontegensprekelijk de link met een specifieke plaatselijke toestand: het verlaten eiland Sacca San Mattia, een 'afvaleiland' als deel van Murano.
 

Lara Almarcegui @ Spaans paviloen Venetië 2013 (detail) 
 
 
 Daarmee presenteert Lara Almarcegui een tweede, minder opvallend deel van de tentoonstelling. Via een trapje naar boven komen we in een kleine projectiezaal. Daar toont ze een video over Sacca San Mattia, gelegen aan de noordkant van Murano en quasi geheel opgebouwd uit bouwpuin van Venetië en restafval van de glasindustrie op Murano.
 
Het gebied wacht nu op ingebruikname. Talloze ideeën van stadsplanners liggen ter tafel, maar de toekomst zal uitwijzen wat hiermee gebeurt.
In het proces van jarenlang puinstorten schuilt ook een (universeel) verhaal van vervuiling, illegale activiteiten, corruptie,...
De hele geschiedenis is door Lara Almarcegui voorgesteld in een sober boekje dat je zomaar uit de tentoonstelling kan meennemen.
 

 Lara Almarcegui @ Spaans paviljoen Venetië, 2013 (detail)
 
 
Voor deze kunstenares zijn 'wastelands', vergeten en verlaten sites, haar geliefkoosd werkterrein en inspiratiebron. Het zijn de plaatsen waar architecten en stadsplanners nog geen kansen tot 'ontwikkeling' gekregen hebben, plekken die  zich in een tussenstadium bevinden.
 
Het doet me ook denken aan wat ik architect-beeldhouwer Stijn Ank hoorde vertellen over de 'architectuur van de leegte'.
 
Het project in dit Spaans paviljoen laat je ook na je bezoek niet los, via de lectuur in 'A Guide to Sacca San Mattia, the Abandoned Island of Murano, Venice' en de visuele indrukken van de presentatie: indoor land-art.
 
Op weg naar de luchthaven over de lagune kom je langs Murano en het noordelijk deel 'Sacca San Mattia'
 
 
 
 Lara Almarcegui @ Spaans paviljoen Venetië, 2013
 
 
Het Spaans paviljoen is het eerste dat je in de Giardini tegenkomt. Over een paar dagen nemen we U mee naar de onmiddellijke buren, België (Berlinde De Bruyckere) en Nederland (Mark Manders).
 
Te bezoeken tot 24 november 2013, elke dag, behalve maandag, van 10 tot 18 uur.
 
Een indrukwekkend project !
 
(zie ook de VIDEO met uitleg door de kunstenares)
 
 
© Art Spotter voor Waterschoenen


Geen opmerkingen: