Zoeken in deze blog

dinsdag 19 oktober 2021

Greet BILLET met 'THE OPPOSITE OF ANYTHING' bij Galerie EL (Welle)

 

We begeven ons niet voor het eerst in het artistieke laboratorium van Greet BILLET (°1973) en stellen telkens weer vast hoe haar experimenten met kleur en licht in een geest van wetenschappelijk onderzoek baden.

(We brachten in Waterschoenen reeds eerder verslag uit van haar projecten:  3/10/2015, 14/9/2012 & 6/6/2021 - galerie-el.be)


Bij haar solotentoonstelling 'THE OPPOSITE OF ANYTHING' in Galerie EL komt de toeschouwer niet zomaar terecht in een gewone galeriepresentatie, maar wel degelijk in een museale opstelling met 'slechts' twee werken, die allebei dezelfde titel hanteren, maar hun 'spiegelende' mogelijkheden op verschillende manieren uitspelen.

Het kleine werk in plexi met spiegel en vilt (in een dubbele functie) kijkt vanaf de wand uit op de centrale installatie met twee grote ronde spiegels (de ene liggend en de andere hellend), die zowat de hele middenruimte van de kamer in beslag nemen en de wisselwerking tussen de vloer en het plafond weergeven. De spiegelende oppervlakken tonen een beeld van de tegenoverliggende werkelijkheid, een waarneming die zich uiteraard aanpast aan de plaats die de toeschouwer inneemt. 


Greet Billet
The opposite of anything, 2021
Plexi + fabric + mirror, Ed. 1/3
42 x 30 x 5 cm

De wandbox in plexi bevat een spiegel en een 'flexibele' voorzet in vilt die het spiegeleffect grotendeels aan het zicht onttrekt. De spiegelfunctie wordt overgenomen door de plexi voorkant en de zijdelingse inkijk, wat tot andere resultaten leidt.

Spiegels zijn geen onontgonnen gebied in de kunst. Denk maar aan Jan Van Eyck en zijn 'Portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw' ((1434) of René Magritte met 'La reproduction interdite' (1937). 

Tot daar de vaststellingen van een toeschouwer, maar Geert Billet bekijkt het onderwerp vanuit haar onderzoek.


De tekst van Galerie EL zorgt voor een extra benadering, ontleend aan de door de kunstenaar gehanteerde onderzoekstechniek.Greet Billet
The opposite of anything (deel van installatie)
2021
2 Mirrors, diam. 2 meter
"Voor haar solo tentoonstelling 'THE OPPOSITE OF ANYTHING' onderzocht Greet Billet (1973, Brussel) de vraag in hoeverre je iets immateriëel en ongrijpbaar als licht op een zo zuiver mogelijke manier, dus zonder tussenkomst van iets of iemand, kunt ‘vangen’. Billet is bekend van haar in situ installaties waarin ze onderzoekt hoe licht zich vertaalt van een digitale naar een analoge context en omgekeerd. Ze ontdekte dat het gebruik van een spiegel en gekleurde folies in een geneutraliseerde ruimte een lichteffect creëert dat door niets anders dan de lege ruimte zelf wordt gegenereerd en overal herhaald kan worden. ‘Door deze efemere gebeurtenis ziet de bezoeker hoe licht als het tegenovergestelde van iets eruit ziet’, aldus Billet.

Licht als artistiek medium

Voor haar doctoraat aan de KU Leuven (2019) ('Licht als artistiek medium') onderzocht Billet de betekenis van licht als artistiek medium. Ze deed daarvoor onderzoek naar de verhouding tussen analoge en digitale kleurweergave, tussen de objectieve en kwantificeerbare diitale realiteit van een monochroom en de waarneming en interpretatie ervan. Ze kwam daarbij tot de conclusie dat het structureel onmogelijk is om licht als zodanig te 'vangen' omdat het altijd iets of iemand nodig heeft om te worden waargenomen. En dat 'iets' is een context die de objectieve ervaring ervan relativeert. En waarneming kan niet anders dan subjectief zijn. Tevens ontdekte ze dat het 'gecapteerde' licht in zijn digitale vorm onleesbaar en ontastbaar blijft voor de mens. Deze constatering belemmerde haar niet om verder te gaan met haar onderzoek naar de objectiviteit van licht.

Ontpersoonlijking en het 'herhaalbare protocol'

Geïnspireerd door het boek 'Wat spiegels betreft' (1991) van Umberto Eco ontdekte Billet dat spiegels objecten en hun omgeving niet interpreteren maar weergeven zoals ze zijn. Ze zorgen voor 'ontpersoonlijking'. In haar zoektocht naar de beeldende representatie van licht besloot Billet daarom de spiegel, dankzij haar waarheidsgetrouwe weergave van het licht, de kleur en zijn omgeving, als 'constante' te gebruiken van het 'herhaalbare protocol'.

Billet
"Het 'herhaalbare protocol' is het principe van de herhaalbaarheid van een handeling of materiaalkeuze die ik noodzakelijk acht om hetzelfde werk op een andere plek, met andere materialen en met ander licht, te kunnen tonen. Iedere situatie levert een ander resultaat op dat bijdraagt aan mijn onderzoek naar een waarheidsgetrouwe weergaven van het licht."


GREET BILLET

'THE OPPOSITE OF ANYTHING'

tot 24 oktober 2021
(enkel nog komend weekend)
zaterdag - zondag
15 - 18 uur

in
galerie EL
drieselken 40
9473 welle


Geen opmerkingen: