Zoeken in deze blog

woensdag 2 december 2020

GALERIES en MUSEA GESLOTEN ? ... dan maar BOEKEN LEZEN...


Dat het een bijzonder vreemd jaar is, zal niemand nog betwisten. 

Een aantal musea en kunstgaleries zijn eindelijk opnieuw open, andere blijven nog even dicht (al kan je hier en daar ook VIRTUEEL terecht). Misschien is een (kunst)boek tussendoor een aardig alternatief.

We hebben hier de voorbije dagen al een aantal nieuwigheden voorgesteld, maar het moet daarom niet altijd het nieuwste van het nieuwste zijn.

Een blik in de boekenkast van ART SPOTTER levert nog enkele oudere, interessante titels op, over kunstenaars, non-fiction of in een mix van fiction en non-fiction. Sommige vind je misschien nog in de reguliere boekhandel, andere kan je gemakkelijk tweedehands voor een zacht prijsje op de kop tikken.

Veel leesplezier met de zoektocht en het lezen...!Max Dendermonde
Mondriaan, de man die de charleston danste
1994

Een intrigerende roman die fictie en non-fictie samen laat lopen door het leven van Mondriaan van Nederland over Parijs tot Amerika.
Een Berlijnse student komt, op weg naar Amerika, in 1935 in Parijs in contact met de Nederlandse schilder Piet Mondriaan (1872-1944).
 
Max Dendermonde:
“De ritmiek die Mondriaan in zijn schilderijen verwerkte, vond hij 's avonds terug in de jazzbars. Hij was een zeer erotische man, die veel avonturen had. Hij kon ontzettend goed dansen, maar hij raakte die vrouwen niet aan. Het is heel boeiend dat zo'n dorre man mooie geheime smoezen had waarmee hij de dames mee naar huis kon nemen.”

***


Ariana Stassinopoulos Huffington
Picasso: vernieuwer en vernietiger
1988
***Joris van Parys
MASEREEL, een biografie
1995


Blankenberge en Gent in la belle époque. Genève en het internationalistische pacifisten- en anarchistenmilieu tijdens de Eerste Wereldoorlog. Parijs in de jaren twintig. Moskou in de jaren dertig. Het leven in bezet gebied in Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat alles en veel meer komt uitgebreid aan bod in de eerste complete biografie van de bekendste graficus van de twintigste eeuw.

Op basis van onuitgegeven brieven en ander oorspronkelijk materiaal in Franse, Duitse, Zwitserse en Amerikaanse archieven reconstrueert de auteur een volledig beeld van de mens en de kunstenaar Frans Masereel en van zijn vriendschappen met Romain Rolland, Stefan Zweig, Henry Van de Velde, Thomas Mann, George Grosz en vele anderen. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s en werk van Masereel.

***Geordie Grieg
Ontbijten met Lucian (Freud)
Een portret van de kunstenaar
2015


Lucian Freud hield halverwege de jaren negentig de publicatie van zijn geautoriseerde biografie tegen. Hij had aan de biografie meegewerkt, maar kocht de auteur uiteindelijk met een vorstelijk bedrag af. Toen Freud het manuscript las, schrok hij ervoor terug om zo veel intieme details gepubliceerd te zien. Hij stapte af van het idee om het boek nog tijdens zijn leven te laten verschijnen.

Toen ik eind jaren tachtig journalist was bij de Sunday Times, vertelde een andere schrijver me dat in opdracht van Freud zware jongens uit East End naar zijn huis waren afgezakt om hem onder druk te zetten en hem te doen afzien van verder onderzoek naar een biografie. Ook dat boek stierf een zachte dood.

Ontbijten met Lucian ontsprong de dans. Tijdens de laatste tien jaar van zijn leven ontbeten we geregeld samen en tijdens onze vele ge- sprekken gaf Lucian zich geleidelijk aan bloot. Hij vond het uiteindelijk goed dat ik vastlegde wat we bespraken. We kwamen overeen dat ik de dingen die hij me vertelde in verscheidene kranten en tijdschriften mocht publiceren. Het voorliggende boek, dat pas na Lucians dood tot stand kwam, is een persoonlijke visie op zijn leven en het werk van ie- mand die vijfendertig jaar lang zijn carrière heeft gevolgd maar pas in de laatste tien jaar van zijn leven zijn vertrouwen wist te winnen.

***


Lee Hall
Willem de Kooning & Elaine Fried
Portret van een huwelijk
1993


Willem de Kooning was een krachtpatser in verf en maakte gekwelde schilderijen, 
die hem in het naoorlogseAmerikaanse kunstleven aan de top brachten. 
Elaine Fried (1918-1989), een zinnelijke, provocerende schilderes, had een
onstilbare honger naar kunst en leven. Hun huwelijk, dat bijna
vijftig jaar duurde, kende vele ups en downs, slippertjes,
alcoholverslaving en persoonlijke triomf en afgang. Bill en Elaine
leefden in het hart van de kunstwereld. Hun vrienden en vijanden
waren - nu legendarische - vertegenwoordigers van het abstract
expressionisme als Arshile Gorky, Mark Rothko, Franz Kline, Grace
Hartigan, Jackson Pollock en Lee Krasner. Dit is het eerste boek
over het exceptionele paar: een onvergetelijk portret van een
huwelijk waarin liefde, sex, ambities en geniaal kunstenaarschap
centraal stonden.

***

Art Spotter / Waterschoenen
zondag 29 november 2020

IN DE STILTE VAN DE DINGEN... een boek van Jean DE GROOTE

 

Kathleen Ramboer die eerder dit jaar samen met Jean de Groote tentoonstelde in Gent en in 'Waterschoenen' verscheen, stuurde ons onlangs onderstaand bericht dat we op onze beurt heel graag met U delen.

Kunstenaar Jean de Groote plande een expo in De Corridor te Wetteren.
Bij de opening van deze expo zou tevens het kunstboek over zijn werk en scheppingsproces IN DE STILTE VAN DE DINGEN voorgesteld worden door kunstfilosoof prof. dr. Willem Elias die ook het voorwoord van zijn boek schreef.
Omdat expo en lezing afgeschaft zijn om de gekende redenen, stel ik jullie zelf graag zijn boek voor, een kunstboek waar ik met plezier de vormgeving van verzorgde.

Het is niet alleen een kijkboek maar vooral een boek met vele teksten van diverse auteurs.


Voor meer info zieHet boek is te koop in de copyright bookshops van Gent en Antwerpen.
Je kan ook een mailtje sturen naar 
Jean De Groote mailadres sebastiandmorra@hotmail.com


 
'In de stilte van de dingen'


Willem Elias, Eric Bolle, Daan Rau, Edith Dove, Marc Ruyters, 
Koen Van Damme, Sebastian Morra, a.o.

Jean De Groote, 2020 

€25,00


Pagina's uit 'In de stilte van de dingen


Jean De Groote is een Belgisch kunstenaar (°1955) die werken maakt vanuit een statuut van afzondering en diepe contemplatie. Ze vertellen het verhaal van een kunstenaar die de stilte opzoekt. Een kluizenaar bijna, zoekend naar de essentie der dingen nadat ze hier op aarde na verloop van tijd hun waarde hebben verworven en daardoor een plek op zijn canvas verdiend hebben. Een stoel, een hemd, een lamp, een schoen. Gewone voorwerpen die voor de kunstenaar een speciale betekenis in zich dragen. Objecten worden dan ook weergegeven zoals ze zijn, ontdaan van enige context. Enkel het licht zelf (en de schaduw) wordt in rekening genomen omdat het geschilderde object hieraan al zijn bestaansrecht ontleent, zowel in oorsprong als organisme als in handen van de kunstenaar als ‘modelʼ. 

(naar Koen Van Damme in the ArtCouch)

De publicatie is een kijk- en leesboek waarin de werken en de processen toegelicht worden door vooraanstaande auteurs, kunstcritici, kunstfilosofen en collegae kunstenaars.

ISBN: 9789464075311
90 pagina's, geïllustreerd, 27 x 21 cm, softcover, Nederlands


Pagina's uit 'In de stilte van de dingen'***


Art Spotter / Waterschoenenvrijdag 27 november 2020

'SECRET MEMORIES', a book by Peter H. Waterschoot


Peter H. Waterschoot stelt een nieuw fotoboek voor.
Met woorden van Peter Verhelst. “

“Sunset Memory” is een preview van een tentoonstelling in het fotomuseum in Charleroi in 2021.

Het boek bestellen kan nu bij ARP2 Editions via onderstaande link.
http://www.peterwaterschoot.comdinsdag 24 november 2020

BELGIAN ART PRIZE 2021 voor Els DIETVORST

 BelgianArtPrize 2021 toegekend aan Els Dietvorst

De BelgianArtPrize is een tweejaarlijkse prijs voor hedendaagse kunst waarvoor Belgische en in België residerende kunstenaars/kunstenaressen in aanmerking komen. De prijs staat open voor alle disciplines binnen de beeldende kunsten.

De BelgianArtPrize, die sinds 1950 wordt georganiseerd, is geen prijs zonder meer, maar een stimulans voor een kunstenaar/kunstenares wiens artistieke relevantie en vernieuwende inzichten, gediversifieerde kunstpraktijk en eigen beeldtaal, op een bepaald momentum en in een bepaalde context, van betekenis kan zijn.

Voor de editie 2021 werd een grote, verscheiden groep curatoren, kunstcritici, kunsthistorici, kunstverzamelaars en -deskundigen aangeschreven om kunstenaars /kunstenaressen voor te dragen. Zij beschikken over de nodige expertise, kennis en diversiteit om de Belgische en internationale kunstscene naar waarde te schatten.


Vierentachtig nominatoren gingen in op onze vraag en konden meerdere stemmen uitbrengen. Vijf Belgische instellingen voor hedendaagse kunst (MAC’s, M HKA, MDD, KANAL en BPS22) brachten een voorkeurstem uit die rechtstreeks op de shortlist kwam te staan. Zo ontstond een eerste lijst met 238 namen. Deze die het meeste voorkwamen, eindigden op een shortlist met 23 genomineerden, die aan een onafhankelijke jury voorgelegd werd.

De juryleden van de BelgianArtPrize 2021 zijn: Joost Declercq, curator en art consultant, Olivier Gevart, kunstverzamelaar en oprichter van de non-profit kunstruimte Été 78, Brussel, Anne Pontegnie, kunstcriticus, curator en art consultant, manager van AP Office, Brussel, Hilde Teerlinck, curator van het Belgische Paviljoen op de Biennale van Venetië in 2022, algemeen directeur van de Han Nefkens Foundation en Joost Vanhaerents, ondernemer en kunstverzamelaar, mede-eigenaar van de Vanhaerents Art Collection.

Na rijp beraad stelden zij unaniem en onafhankelijk Els Dietvorst aan als laureate van de BelgianArtPrize 2021.

Verslag van de Jury

De Jury was vooral onder de indruk van de radicale manier waarop Els Dietvorst haar praktijk al sinds de jaren negentig heeft ontwikkeld en opgebouwd. Ook de coherentie tussen het oeuvre van- en de persoon Els Dietvorst zelf, imponeerde.
Wars van het klassieke, commerciële en institutionele kunstencircuit, en meteen het bewijs dat een onafhankelijk oeuvre niet enkel mogelijk is, maar dat het ook uiterst waardevol kan zijn.

De Jury is ook gevoelig voor de ‘transversaliteit’ van haar benadering, zowel in de gebruikte media (tekening, sculptuur, video's, performance, installatie, editie) als in de ruimtes waarin ze ageert en zichtbaar is (theater, openbare ruimte, tentoonstellingsruimtes, teksten,...). Ze geeft blijk van een ware onbevangenheid in haar denken, handelen en artistieke creatie.

De Jury: ‘Els Dietvorst is sociaal en empathisch bewogen en gaat op zoek naar de verhalen in haar omgeving. Haar beeldend werk refereert aan de maatschappelijke verwondering, bewustwording en de connectie tussen mensen.


Om dit gegeven te concretiseren maakt ze gebruik van verschillende media en cross overs om in dialoog te gaan. Dit resulteert in een uiterst persoonlijke beeldtaal, die vooral niet belerend wil zijn, maar die aanzet tot bewustwording en de capaciteit om de dingen anders te gaan bekijken.’


Tentoonstelling

Er komt een tentoonstelling met nieuw werk van Els Dietvorst in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel/BOZAR in de herfst van 2021 (13/10/21 – 02/01/2022).

Verder neemt de laureate van de BAP de Crowet Prijs mee naar huis, ter waarde van 20.000€. De Proximus Art Collection stelt een productiebudget ter beschikking om kunstwerk(en) te realiseren in het kader van de tentoonstelling.


Over Els Dietvorst

Els Dietvorst ( °1964, Kapellen, BE) is een beeldend kunstenaar en filmmaker die woont en werkt in Duncormick, Ierland. Ze studeerde af aan het Sint-Lucasinstituut in Antwerpen en behaalde een Master in Fine Arts aan het Sint-Lucasinstituut in Brussel.

Ze gebruikt dialoog, experiment en intuïtie als haar belangrijkste artistieke strategieën. Al sinds de jaren negentig wordt de kunstenaar bewogen door sociale kwesties als migratie, racisme en klimaatverandering. Dietvorst blikt terug op de ‘condition humaine’. Daardoor komen grote thema's als leven en dood, angst, vervreemding en verlangen, en de ‘outsider’ in haar werk aan de orde. Els Dietvorst maakt daarbij gebruik van een scala aan media: sculpturen en installaties, tekeningen, geschriften en recentelijk ook visuele installaties.

Haar werk werd getoond en gesteund door kunstinstellingen en festivals zoals het Kaaitheater, Brussel; Kunstenfestivaldesarts, Brussel; M HKA, Antwerpen; Mu.ZEE, Oostende; Moscow Biennale of Contemporary Art, Moscow en BAK, Utrecht. Verder toonde ze werk in New York, Casablanca, Londen en Wenen. In 2020 bracht het M HKA voor het eerst het oeuvre van Els Dietvorst samen in de tentoonstelling Dooltocht/A desperate quest to find a base for hope. In 2017 ontving zij de Evens Art Prize en in 2018 won ze met haar documentaire I watched the white dogs of the dawn de prijs voor antropologie en duurzame ontwikkeling op het internationale festival Jean Rouche in Parijs. Momenteel is Els Dietvorst onderzoeker aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen en bereidt zij een doctoraat voor aan de Universiteit van Antwerpen met de titel Partisans of the Real.

Meer info: elsdietvorst.be
zondag 22 november 2020

Een boek van Luk Derycke & Nikolaas Demoen: PERFORM POSITION PLAY

 

NIKOLAAS DEMOEN

&

LUC DERYCKE

presentVerlag der Buchhandlung Walther und Franz König
ISBN 978-3-9608-849-6 

17 x 24 cm, 208 pages
a book about life, art, something and nothing. 
available now at the bookshop / 19 euroPerform, Position, Play was conceived as the script for a dialogue between two actors. It holds what seems short paradigms from the world of art or the artist’s universe. Existing of three words each, following the thesis – anti thesis – synthesis model, they can be performed as civil, rational conversation. Equally composed as a sound piece, they can be performed as poetry, or rap. As a reader, they can be projected as a film or shown as a video or be published in a book. As works of art they can be printed and framed. Mixing iconic words from art history with tongue-in-cheek references , observations on daily life, and artists’ slang, the paradigms form a semantic maze with no other purpose than perform, position and play -ay -ay. Demoen and Derycke have had long and hybrid careers in the worlds of art and media. Their triangular serve-and-volley has both depth and freshness, melancholy and playfulness: a book of stories, each condensed in 3 words.

***

Art Spotter / Waterschoenen