Zoeken in deze blog

woensdag 18 april 2012

Op bezoek bij NUCLEO vzw, de Gentse 'atelier provider'


In oktober 2008 lieten we U in WATERSCHOENEN  voor het eerst kennismaken met de vzw NUCLEO, naar aanleiding van de ‘Open Ateliers’ in Gent.
De volgende jaren viel de naam NUCLEO regelmatig in deze kunstblog tijdens bezoeken aan kunstenaars of tentoonstellingen.
“Het is de hoogste tijd voor een nadere kennismaking”, dachten we onlangs. Dus trokken we naar het voormalige begijnhof in de Gentse Lange Violettestraat, waar het ‘hoofdkwartier’ van de vereniging gevestigd is. Als decor voor een werkomgeving zijn er minder fraaie plekken te bedenken. Bovendien is deze oase van rust midden in de stad, vlakbij het Zuidpark gelegen.
Begijnhofkerk O.LV. Ter Hoye
We ontmoetten er Marjoleine MAES, coördinator en zakelijk leider en Sara PEETERS, stafmedewerker van NUCLEO. Vanuit hun begijnenhuisje verzorgen deze dames met het nodige enthousiasme de dagelijkse werking van deze ‘atelier provider’ voor hoofdzakelijk beeldende kunstenaars in Gent. Zij zijn het gezicht en het contactpunt, maar samen met hen profileert zich ook een Raad van Bestuur met specialisten die namens het culturele, stedelijke, juridische, bouwtechnische,… vlak de werking mee bepalen en ondersteunen.
NUCLEO is in 2001 ontstaan vanuit de nood aan betaalbare en kwaliteitsvolle ateliers voor kunstenaars in het Gentse. Enkele kunstenaars lieten hun oog vallen op de vervallen huisjes in het Begijnhof van de Lange Violettestraat. Uit de actie van enkelen bleek de nood van heel wat anderen. Voor NUCLEO lag meteen een stevige opdracht klaar als middelpunt, kern of kloppend hart in de zoektocht naar en ontwikkeling van meer en betere ateliers.
De basisopdracht is tot vandaag de ontwikkeling van ‘kwaliteitsvolle en betaalbare ateliers voor beeldende kunstenaars in Gent en omgeving’. Daarvoor moet Nucleo uiteraard kunnen rekenen op partners die leegstaande gebouwen ter beschikking stellen.
In de Leopoldskazerne
NUCLEO beoogt ‘een publiek van professionele, zowel jonge en pas afgestudeerde als erkende kunstenaars uit verschillende disciplines, die een carrière aan het uitbouwen zijn’. De betrokken kunstenaars kunnen dan beschikken over een betaalbare ruimte met de nodige faciliteiten. Tegelijk blijven ze op die manier Gent als uitgangsbasis gebruiken, meteen een extra troef voor de artistieke uitstraling van de stad. De vraag vanwege de kunstenaars is steeds groter dan het aanbod. NUCLEO  is dan ook constant op zoek naar nieuwe locaties.
Convent H. Begga in O.L.V. Ter Hoye
Momenteel beheert NUCLEO ateliers op drie hoofdlocaties: het Begga Convent (2001), de Infirmerie (2006) en het Convent Huyshove (2010) (waar nu ook het secretariaat gevestigd is) in het O.L.V. Ter Hoye Begijnhof; een vleugel van de Leopoldskazerne vlakbij het Citadelpark (2006) (waar in een andere vleugel ook het HISK gevestigd is) en sinds 2010 een vleugel van de voormalige Nijverheidsschool /KTA in de Lindenlei (achter het gerechtsgebouw in het stadscentrum).
Op die laatste plek bezochten we in december 2011 de tentoonstelling ’10 jaar Nucleo – De Connectie’ met werk van 54 kunstenaars.
Tentoonstelling 2011
Dat brengt ons meteen bij de tweede pijler in het beleid. Naast de creatie van de voorwaarden voor het recht op artistieke vrijheid van ‘haar’ kunstenaars (door het ter beschikking stellen van ateliers), heeft de vereniging ook oog voor het sociale en artistieke netwerk. Bovendien wordt gewerkt aan de voorziening van gemeenschappelijke productiefaciliteiten, zoals een etspers of keramiekoven.
De vereniging wil de kunstenaars een publiek forum bieden door de organisatie van tentoonstellingen en open ateliers, waar zowel de contacten met ‘decision-makers’ uit de sector van de beeldende kunsten als de confrontatie met de toeschouwers van belang zijn.
Na een periode van jaarlijkse ‘open ateliers’ werd vanaf 2009 gekozen voor afwisseling met groepstentoonstellingen. In dat jaar werden Philippe Van Cauteren en Sjoerd Paridaen als curatoren uitgenodigd voor een project, waarbij de kunstenaars uitgedaagd werden om hun werk op een bescheiden formaat (A4) uit te voeren: een confrontatie met een genormaliseerd papierformaat  als verbindende factor tussen zoveel artistieke visies. De tentoonstelling ‘De collectie’ werd in december 2009 voorgesteld in een tijdelijk leegstaande ruimte naast de Vooruit.
Tentoonstelling 2009
In oktober 2010 was het dan weer tijd voor het initiatief ‘Open Atelier’, opnieuw  een uitgelezen kans voor de talloze toeschouwers om zowel de locaties als de residerende kunstenaars en hun werk te leren kennen. In 2011 was met ‘De connectie’ de tweede grote groepstentoonstelling een feit. Het verslag in Waterschoenen biedt U een overzicht inzake inhoud en sfeer.
Bij NUCLEO zitten ze natuurlijk niet stil. Dus zullen in het najaar van 2012 de kunstenaars alweer de deuren van hun ateliers openzetten.  In afwachting kunt U steeds terecht op de website van de vereniging voor een overzicht van de kunstenaars die hier een atelier betrekken en de velen die hier de voorbije jaren gepasseerd zijn. Bij de meesten kan je feilloos doorklikken naar hun persoonlijke pagina voor een nadere kennismaking in woord en beeld.
Kunstenaars of culturele organisaties ( momenteel biedt Nucleo onderdak aan ‘Artcinema OFF off’ en 'Le Monde Dumas' ) op zoek naar werkruimte vinden op de site onder ‘Toewijzingsbeleid’ de hele procedure met voorwaarden, mogelijkheden en aanvraagformulier.

Herinnering aan een atelierbezoek
Op
staat verder alles wat U over dit initiatief misschien wel zou willen weten, maar nooit hebt durven vragen.
 Bovendien staan alle medewerkers U daar met hun mooiste glimlach op te wachten.

Geen opmerkingen: