Zoeken in deze blog

vrijdag 5 maart 2010

FRAGIEL: kwetsbare collectiestukken in het Middelheimmuseum

Na de bijzonder succesvolle expositie 'Camiel Van Breedam' is het Braempaviljoen nu tot 15 mei gereserveerd voor een kleine, maar essentiële tentoonstelling.
'FRAGIEL' toont slechts 11 van de meest kwetsbare werken uit de collectie van het Middelheimmuseum.

Het Braempaviljoen werd ooit gebouwd om onderdak te verlenen aan werken die niet in het park kunnen opgesteld worden, omdat ze te klein zijn en/of niet bestand tegen de klimatologische omstandigheden. Tijdens de winterperiode worden trouwens heel wat grote beelden in het park met een extra jasje beschermd.

(c) Middelheimmuseum
Vandaag wordt deze kwetsbaarheid in 'Fragiel' geïllustreerd met beelden in terracotta, polyester, gips en was. Zelfs twee fijne bronzen beelden worden hier in deze collectie opgenomen. Ook zij zijn met hun dunne huid erg broos.
Het oudste werk dateert uit 1890, het jongste is in 2006 'geboren'.


(c) Patricia Piccinini & Middelheimmuseum

We worden welkom geheten door 'Nest', een werk uit 2006 van de Australische Patricia PICCININI (°1965). Het 'jong' kijkt met grote, smekende ogen naar de moeder, die op haar beurt het nest angstvallig bewaakt... een aandoenlijk verhaal waarin machines en huisdieren in elkaar versmelten.
Patricia Piccinini verraste ons in 2003 op de Biënnale van Venetië met 'We are family', waarin ze de grenzen tussen het menselijke en dierlijke, tussen echt en kunstmatig op virtuose manier aftast.

(c) Alberto Giacometti & Middelheimmuseum

Dan volgen twee bronzen beeldjes. Het eerste is een typische, langgerekte figuur van Alberto GIACOMETTI (°1901-+1966). Het is één van de negen figuurstudies die hij in 1956 voor de Biënnale van Venetië maakte.
De kleine 'Negerinnengroep' (1953) van Floris JESPERS (°1889-+1965) is een vormstudie, een momentopname tijdens één van zijn vele reizen naar het toenmalige Belgisch-Congo.


(c) Arturo Martini & Middelheimmuseum

Centraal in de ruimte staan vijf aardewerken beelden van Arturo MARTINI (°1889-+1947). Martini wilde de klassieke kunst met zijn oude thema's vernieuwen, maar gaf er na 1945 de brui aan. Zijn eigen werk heeft intussen een klassieke status bereikt.
Bij 'Maneschijn' (1932) staan twee meisjes op een klassiek balkon. De warme figuren en het koele decor houden elkaar in evenwicht.

(c) Arturo Martini & Middelheimmuseum

'De wolvin' (1931) gaat terug op een figuur uit de Italiaanse literatuur: het roofdier wolf in vrouwelijke verschijning.

De laatste kunstenaar is meteen ook de oudste van het gezelschap.
Medardo ROSSO (°1858-+1928) wordt beschouwd als één der belangrijkste impressionistische beeldhouwers.


(c) Medardo Rosso & Middelheimmuseum

Zeker in het 'Joods jongetje' (1892), een wassen beeldje, komt de snelle modellering, in een spel van licht en schaduw, zeer sterk tot haar recht.
Prettig detail: het werk werd in 1951 door mevrouw Lode Craeybeckx (de toenmalige burgemeester die aan de basis van dit museum ligt) aan het museum geschonken.

Dit is een sobere, maar zowel inhoudelijk als qua opbouw sterke tentoonstelling.

Tot 15 mei 2010 in het MIDDELHEIMMUSEUM
Middelheimlaan 61
2020 Antwerpen

Voor openingsuren zie:
http://www.middelheimmuseum.be/


Uw bezoek hoeft hier niet te eindigen. Buiten wacht het park met een geweldige collectie. Ga eens kijken op de site en op WATERSCHOENEN...en laat U vooral verrassen!Geen opmerkingen: