Zoeken in deze blog

zaterdag 5 februari 2011

'En ze werd kleiner en kleiner...', een project rond Jef in de Academie voor Beeldende Kunsten te Aalst

Na het bijzonder succesvolle stoelenproject 'Ik zie het zitten', pakt de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten te Aalst sinds vorige week alweer uit met een boeiend tentoonstellingsconcept.

Onder de titel 'En ze werd kleiner en kleiner' organiseren Karel Wouters en Els Callebaut, leerkrachten van de middelbare graad 1 en 2, een project over 'Jef'
.
Jef is een man die, na een bijzonder traumatische ervaring, in een therapeutische behandeling terecht kwam. Veel van zijn angsten, problemen, dromen en herinneringen bracht hij in beeld door het maken van schilderijtjes. Op aanraden van zijn therapeut kwam hij in contact met de academie, waar hij regelmatig met zijn werk langskomt.


In dat werk komen thema's als vreugde, verdriet, eenzaamheid, geluk, circus, (t)huis, religie,... aan bod. Tekenend voor zijn werk is het uitbundige kleurgebruik (ook als het over verdriet gaat), de speelse verteltrant en de wat naïeve beeldvorming (typisch voor de 'art brut' of outsiderkunst).

Karel Wouters en Els Callebaut vonden dit werk dermate boeiend dat ze met hun leerlingen de thematische en artistieke confrontatie wilden aangaan. Als tweede invalshoek kozen ze een korte tekst van Louise Bourgeois: 'Een man en een vrouw leefden samen... op een avond keerde hij niet terug van zijn werk... / ... en ze werd kleiner en kleiner..."
Doorheen de tentoonstelling komt deze door leerlingen geïllustreerde tekst in verschillende constellaties terug. Ook hier wordt ingegaan op thema's als verlies, eenzaamheid,...


De tentoonstelling is opgebouwd in kleine kabinetten, waarin het werk van Jef en de leerlingen apart of in samenspraak gepresenteerd wordt.
Het circus is één van de thema's bij Jef. Let ook op het wonderlijke 'Anno 2009 Varkensgriep'.
De geschilderde antwoorden van de leerlingen verraden een reeds geschoolde hand, maar vertonen een even fantasievolle als kleurrijke levendigheid.

Let op het thema huis, thuis, caravan, weerhuisje... in de wereld van Jef en de leerlingen.
Even overtuigend zijn de met grotendeels religieuze thema's beschilderde borden. Ook het kleine kabinet met de religieuze medaillons is een absoluut pareltje.


De schilderijtjes van Jef waarin herten voorkomen, worden door de leerlingen beantwoord met een wand vol hertenkopjes als veelkleurige trofeeën.


Je wandelt hier door een betoverende wereld, een soort doolhof met achter elke hoek nieuwe visuele, maar ook emotionele, diepmenselijke prikkels.
Het verhaal eindigt met dat ene kleine schilderijtje: 'The end', maar het ziet er naar uit dat nog niet alle duivels bezworen zijn.


Deze boeiende en mooi vormgegeven tentoonstelling blijft toegankelijk tot 19 februari 2011 in de

Academie voor Beeldende Kunsten
Capucienenlaan 8
9300 AALST

Open: dinsdag tot vrijdag: 10 - 21 uur en zaterdag: 10 - 15 uur


Geen opmerkingen: