Zoeken in deze blog

dinsdag 15 maart 2011

The '-scape' in escape in Kunstencentrum Netwerk te Aalst

Vier weken gelden werd ik tijdens de opening van deze tenoonstelling over en weer geslingerd tussen duistere, pikdonkere en heel af en toe helverlichte kamers in het 'traditionele' tentoonstellingsparcours van Netwerk.
Door een samenloop van omstandigheden kon ik geen bespreking van de tentoonstelling maken.
Toch stel ik vandaag vast dat de werken die toen meteen het meeste indruk op mij maakten, ook nu nog op mijn netvlies gebrand staan (hoewel ook af en toe het auditieve element een rol gespeeld heeft).

'Watery world', 2011 (c) Max Sudhues
Vooraan: 'Volusonogram', 2011 (c) Tim Vets

'Scape'...'landscape'...'cityscape'...'escape': kunstenaars creëren of manipuleren nieuwe of bestaande omgevingen, balancerend op een meestal wankele grens tussen realiteit en fictie en zorgen dikwijls voor een ongemakkelijk gevoel en de bijhorende neiging om te ontsnappen. Sommigen weten je te vangen en vast te houden in hun wereld die tegelijk vreemd (zelfs beangstigend) en vereleidelijk is.

Centraal in de tentoonstelling EN in mijn geheugen staat de installatie van Max SUDHUES (°1977) in de grote galerie. Met even eenvoudige als efficiënte middelen creëert hij een soort rustig evoluerende cosmos. (Zie ook de bespreking van zijn tentoonstelling in het SMAK)
De aanwezigheid van de nerveuze, bewegende lichtinstallatie van Tim VETS (°1974), vlakbij in diezelfde ruimte, geeft de 'rustige vastheid' van Max Sudhues een extra dimensie.

Still uit 'Boulevard Poincaré', 2010 (c) Laurent Dupont-Garitte

In de zijkamers van de grote galerie kan vooral de video 'Boulevard Poincaré, pièce pour projection' (2010) van Laurent DUPONT-GARITTE (°1976) mij in de ban houden. Loop op de eerste verdieping, vlak voor de studio, ook niet voorbij aan zijn 'minimale' video 'Project landscapes' (2011)

Sfeerbeeld

In de lange ruimte van Pakhuis +2 toont Annelies DEMEY (°1959) een hoogst 'unheimliche' muur met glasscherven. Het steeds terugkerende beeldritme benadrukt de onmogelijkheid tot ontsnappen uit deze 'gevangenis'. (Onlangs zagen we ook haar tentoonstelling bij Galerie Jan Dhaese in Gent)

Nog veel beangstigender is de quasi duisternis in de geluids- en 'licht'installatie van Ludo ENGELS (°1955) om de hoek. Hij ondergraaft onze visuele waarneming tot over de grens van de onzekerheid.

Still uit 'De Muur', 2011 (c) Annelies De Mey

Meer info over deze en andere kunstenaars in de tentoonstelling ontdekt U op de site van NETWERK of in de zaalteksten bij het begin van de tentoonstelling.

Op vrijdag 18 maart gaat het EVENT 'Contra Landscapes' door: lezingen, screenings, performances en rondleidingen... (info eveneens op de site van Netwerk)

Tentoonstelling tot 27 maart 2011
in
NETWERK, centrum voor hedendaagse kunst
Houtkaai z/n
9300 AALST

di t/m zo: 14 - 18 uur

Geen opmerkingen: