Zoeken in deze blog

maandag 4 april 2011

Een eigen huis voor Marcel Broodthaers in het SMAK: het Broodthaerskabinet

Sedert ruim een week lopen in het SMAK weer enkele nieuwe tentoonstellingen.

Onder de titel 'Joy and disaster' is er (in het kader van het Europese voorzitterschap van de EU) een confrontatie tussen acht hedendaagse Hongaarse kunstenaars en een selectie werken uit de eigen collectie.
De linkervleugel en de middenzaal zijn gereserveerd voor de schitterende inbreng van de Duitse kunstenaar Michaël SAILSTORFER (waarover binnenkort een aparte bespreking).
De KUNST NU-ruimte op de eerste verdieping heeft een eigen invulling gekregen met de installatie 'Agua Caliente' van de Spaanse kunstenaar Carlos RODRIGUEZ-MENDEZ.

Maar in het achterzaaltje op het gelijkvloers, met gigantisch uitzicht op de Floraliahal, krijg je een kijk op het toekomstige 'eigen huis' voor Marcel BROODTHAERS.


Samen met Ensor en Magritte wordt Broodthaers dikwijls als referentie voor de Belgische kunst geciteerd, terwijl hij in de collectie van het SMAK samen met Beuys en Panamarenko voor de basis zorgt. In deze collectie wordt hij dan ook gekoesterd. Hoewel zijn werk verspreid is over verschillende collecties, bezit het SMAK toch wel een aantal essentiële werken.
Reeds in 1973 werd de 'Miroir d'Epoque Regency' (1973) aangekocht. Na de verhuizing van het voormalige Museum voor Hedendaagse Kunst naar het huidige SMAK in 1999, werd de 'Grande Casserole de Moules' (1966) aan de collectie toegevoegd. In 2006 kwam ook het sleutelwerk bij uitstek 'Le Pense-Bête' (1964) via bruikleen van de Vlaamse Gemeenschap hier terecht.

Gekoppeld aan talloze grafische werken, objecten, edities, boeken, films,... heeft de collectie stilaan behoefte aan een permanente ruimte.
Reeds heel wat jaren leeft deze gedachte in de wandelgangen van het museum. In 2006 al werd aan enkele architecten gevraagd een ontwerp terzake uit te werken. Uiteindelijk werd gekozen voor het ontwerp van Jan De Vylder van
'architecten de vylder vinck taillieu' (*).

(c) architecten de vylder vinck taillieu & SMAK

Vandaag staat een maquette en een op ware grootte uitgewerkt deel van het kabinet centraal in deze tentoonstelling. Belangrijk is vooral dat het project hier voorgesteld wordt op de plaats waar het uiteindelijk ingeplant moet worden, met name op de overgang tussen het eigenlijke museum en de achterliggende Floraliahal.
Precies op deze plek kan het Broodthaerskabinet fungeren als een soort bezinningsruimte tussen het bestaande museum met zijn wisselende tijdelijke tentoonstellingen en de (door de museumstaf EN de bezoekers) reeds lang gekoesterde droom om in de achterliggende, immense hal ruimte te scheppen voor de vaste collectie.
Let in de maquette niet alleen op de indeling en inplanting, maar ook op de synergie tussen de achtergevel van het kabinet en de voorgevel van het SMAK.

(c) architecten de vylder vynck taillieu & SMAK

De maquette, de inplantingsaanduidingen op de hoger gelegen muur, de ontwerptekeningen van 'architecten de vylder vinck taillieu' zijn het resultaat van een intens bezinningsproces, zoals Jan De Vylder het zelf op een quasi poëtische wijze beschrijft in de begeleidende catalogus: 'Marcel / Het Broodthaerskabinet - L'Inventaire'.

De droom tot realisatie van het Broodthaerskabinet heeft nu reële vormen aangenomen. Het rondkrijgen van de financiering zal uiteindelijk de sleutel zijn tot de verwezenlijking 'in het echt'.

Catalogus bij het project

(*) architecten de vylder vinck taillieu

Jan De Vylder en Inge Vinck werken sinds 2008 samen. In 2009 stapte ook Jo Taillieu mee in de boot. Tevoren verdienden ze elk hun strepen op verschillende plaatsen, met als gemeenschappelijke factor het bureau van Stéphane Beel.
Hun projecten situeren zich zowel op het private als het openbare domein. Een 'eenvoudige' nieuwe of te verbouwen woning is net zo goed een uitdaging als een groot publiek project.

Een uitnodiging voor een Chinees project met AI Weiwei (de architect van het 'Vogelnest-stadion' en nu in het nieuws wegens zijn aanhouding door de Chinese overheid), leidde ook tot hun deelname aan de 'architectuurbiënnale 2010 in Venetië'. Bij die gelegenheid werd een boek met foto's, tekeningen en projecten uitgegeven (zie foto hierna). 
   

Een tweede boek zal tekst en context brengen en verschijnt naar aanleiding van hun tentoonstelling in de Singel Internationale Kunstcampus (Antwerpen) in het najaar van 2011.

Tot daar een zeer compacte introductie van het betrokken architectenbureau. Een nadere kennismaking dringt zich ongetwijfeld op. Voor meer info kunt U nu al terecht op:De tentoonstelling loopt tot 5 juni 2011 in het SMAK - Citadelpark - 9000 GENT

Gesloten op maandag
Open van dinsdag t.e.m. zondag van 10 tot 18 uur

Geen opmerkingen: