Zoeken in deze blog

woensdag 20 april 2011

Een gevelkunstwerk van Loek Grootjans in Aalst: (N)ieveranst / Hier

Vorige zondag werd op de hoek van de De Visscherestraat en de Pieter Coeckestraat in Aalst (O-Vl) het kunstwerk van Loek GROOTJANS (°1955, NL) voorgesteld.
In het kader van 'Kunst in de Wijk', een kunstintegratieproject van de stad Aalst (Dienst Cultuurbeleid) is dit de eerste realisatie in samenwerking met een plaatselijk buurtcomité.
Voortaan is het de bedoeling om elk jaar een nieuw kunstproject in één bepaalde buurt te realiseren.

Buurtcomité 'DECOOPERATIEF' en aanverwanten met in hun midden Schepen van Cultuur Dylan Casaer en kunstenaar Loek Grootjans, met hond

Begin 2009 werd in deze buurt een vereniging opgericht met als doel elkaar beter te leren kennen en de levenskwaliteit in de betrokken straten te verhogen. Het buurtcomité kreeg de naam 'DE COOPERATIEF' naar analogie met een coöperatieve bakkerij-winkel-café, hier gevestigd einde 19de - begin 20ste eeuw.

Voorzitter Jean-Pierre Van der Snickt van 'DE COOPERATIEF' schetste zondag het traject dat leidde tot de oprichting van het kunstwerk.
Het uitgangspunt was een mogelijke verfraaiing van de hoge blinde gevel van het hoekhuis, met als doel de oprukkende 'verloedering' (zwerfvuil, graffiti ) van de buurt een halt toe te roepen. In eerste instantie werd gedacht aan een muurschildering met eventuele historische of andere verwijzingen naar de omliggende straten. Al snel werd contact gezocht met de cultuurdienst van de stad: een samenwerking was geboren...


Op 9 maart 2010 verscheen bovenstaand bord 'Hier komt een kunstwerk' op de gevel. In een volgende fase werden door de stad drie kunstenaars met een eigen project voorgesteld. Het buurtcomité voerde gesprekken met de kunstenaars en bestudeerde hun voorstellen.
Uiteindelijk werd beslist om in zee te gaan met Loek GROOTJANS. Volgens het buurtcomité "had hij de creatiefste ideeën en een duidelijke werkwijze".
Begin september 2010 kwam de kunstenaar nog eens langs om zijn uiteindelijke plannen (die na lang en rijp beraad met het buurtcomité tot stand gekomen waren) nog eens ter plekke voor te stellen.

Nu was Aalst allang geen onbekende plaats voor deze Nederlander uit Breda. Sinds jaren was hij verbonden aan de  (intussen stopgezette) galerie 'In Situ' van Jan De Nys. Vorig jaar stelde hij nog tentoon in de galerie en tijdens de grote zomertentoonstelling 'FAKE!'. Bovendien had hij vorig jaar een bijzonder opgemerkte tentoonstelling in het Gentse SMAK.

In zijn speech vorige zondag noemde hij Aalst overigens "de door hem meest bezochte stad in het buitenland". 


In het nieuwe kunstwerk wordt gewerkt met taal, vorm en natuurelementen (klimop). De woorden hoog op de gevel '(N)ieveranst' zijn dialect voor '(N)ergens'. De pijlen wijzen naar de vier ijzeren 'kooien', die elk één letter bevatten en samen het woord 'HIER' vormen. Stilaan zullen de kooien met klimop begroeien. Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat de mensen van de wijk zelf voor het onderhoud van het groeielement in dit kunstwerk zullen zorgen.

De mensen van de wijk wonen allemaal HIER. Misschien komen ze van ergens (ieveranst) anders of gaan ze (tijdelijk of definitief) ergens anders naartoe.
Toevallige voorbijgangers komen hier van ergens anders. Misschien lopen of rijden ze hier gewoon voorbij, maar misschien krijgen ze ook zin om wat langer (of defintief) te blijven.

Dit kunstwerk gaat over het HIER en NU, maar ook over het verleden en de toekomst. Het is er voor hen die honkvast zijn, maar ook voor anderen die de wereld willen verkennen... om dan terug te keren naar ... HIER.

Misschien is het (N)ieveranst beter dan Hier !

Een wijk met toekomst...

We laten het de kunstenaar in zijn krachtige en poëtische speech van zondag nog even zelf zeggen:

Ergens ben ik anders
Ergens is een deel van mezelf me vreemd
Nieveranst
Ieveranst
er
is
HIER
...
Sessies met DE COOPERATIEF
Mooie lange avonden in prachtige, achter deuren
en gevels verscholen, huizen, paleizen beter gezegd,
praten over kunst en ideeën.
Met wijn, veel wijn.
Dan kan het niet mislukken.
...
De oudste vond het heel mooi en gelukkiger
kan je me niet maken.
Aan de slag.
Hier en nu is een wijk waar ze weten van
ergens en nergens en waar ze graag bij
elkaar zijn.
...
Zorg goed voor HIER, want veel anders is er niet.
En als het anders is, is het ergens of nergens.

(Fragmenten uit de toespraak van LoekGrootjans - 17 april 2011)Alles wat U wilde weten over...Geen opmerkingen: