Zoeken in deze blog

zaterdag 5 april 2014

'Reflecties' met Penny Andrea, Nicolas Keppens en Annelien Vermeir in de Hospitaalkerk (Ninove)


In 2012 kon WATERSCHOENEN u meenemen naar Ninove voor KRASJ, een tentoonstellingsparcours voor actuele kunst, dat op initiatief van kunstenaar Koen De Decker door een enthousiaste ploeg georganiseerd werd.
Het succes van de eerste KRASJ zorgt in 2014 (september) voor een tweede editie. Een Ninoofse Biënnale is geboren. 

In de aanloop naar dit voortgezet initiatief organiseert kunsthistorica en curator Ilse Roosens (ook al actief in Krasj) in samenwerking met de stad Ninove een paar kleine tentoonstellingen in de Hospitaalkerk die ook al tijdens Krasj een geslaagde locatie vormde.

Door de afbraak van het belendende, voormalig hospitaal/bejaardentehuis staat de Hospitaalkerk (sinds 1976 geklasseerd) er wat verweesd en een tikkeltje surrealistisch bij. In afwachting van een grondige restauratie (en hopelijk ook daarna) vinden tentoonstellingsinitiatieven hier een schitterend kader.

Met als thema 'REFLECTIES' heeft curator Ilse Roosens werk van drie jonge kunstenaars gekozen: Penny ANDREA, Nicolas KEPPENS en Annelien VERMEIR.

Bij het woord 'reflecties' is een meervoud wel degelijk op zijn plaats, gezien de dubbele betekenis, zowel letterlijk als figuurlijk: weerkaatsing, bezinning, bespiegeling, overweging,...
In de gepresenteerde werken lopen deze betekenissen dan ook door elkaar.


 Nicolas Keppens, still uit 'Textures', 2012


Centraal in de ruimte is een gesloten kubus gebouwd, die dienst doet als projectieruimte voor de documentaire film 'Textures' (2012) van Nicolas KEPPENS. In Krasj verbaasde hij ons reeds met zijn down-to-earth, maar tegelijk 'fantastische' tekeningen.
Nicolas Keppens kàn tekenen, kàn filmen (Master animatiefilm), kàn beeldende verhalen vertellen en vertoont bovendien een bijzondere menselijke bewogenheid.

De film 'Textures' gaat over de ervaringen van mensen met een visuele handicap. In onze sterk op het visuele gerichte samenleving compenseren zij die handicap door te focussen op andere zintuigen, die voor even sterke impulsen kunnen zorgen.
Nicolas Keppens schetst met zijn documentair filmisch verhaal een realistische, maar empathische benadering.

"Ik luister elke dag naar muziek. Dat vind ik wel fijn', zegt één van de 'acteurs'.
Het gebrek aan visuele impulsen wordt gecompenseerd door auditieve en tactiele benaderingen. Let zeker ook op de rol van licht en de enorme kracht van de geluidsband.Penny Andrea, videostill uit Proud to Present 'Out of the Past', 2012


Terug uit de kubus worden we ons onvermijdelijk bewust van de (weliswaar wat gehavende) onmiskenbare kerkelijke omgeving. Het 'barokke' altaar vormt de drukke, maar contrasterende achtergrond voor de video van de Britse Penny ANDREA: Proud To Present 'Out Of The Past' (2012). Op het scherm zie je de kunstenares zelf tegen de achtergrond van haar favoriete film 'Out Of The Past' (1947). Reflectie speelt hier in alle mogelijke betekenissen.
Het lijkt er op dat Penny Andrea haar video als een soort sculptuur concipieert door de superpositie van beelden. Maar tegelijk laat ze ook het verhalende aspect een rol spelen.


Tenslotte ontmoeten we Annelien VERMEIR, die we nog kennen van 'Coming People' in het S.M.A.K. (2009) en Melle Station, waar ze samen met Claire Stragier het project 'In de vaart der volkeren' presenteerde.
We vinden haar nu terug met een serie duistere potloodtekeningen op MDF die vrij hoog tegen de muur hangen op de plaats waar vroeger de verschillende 'staties van de kruisweg' zich bevonden.


Annelien Vermeir, tekeningen

Hier speelt het aspect 'reflectie' in eerste instantie een letterlijke rol. De tekeningen zijn gebaseerd op foto's van mensen die een televisietoestel op tweedehandssites aanbieden. Bij het fotograferen van het toestel staan ze (wellicht onbewust) mee op de foto.
Het gebruik van potlood op de harde ondergrond zorgt voor extra reflectie. Stel zelf vast hoe een banaal onderwerp een complex beeld kan opleveren.

Kunnen we een beeld nog wel ongestoord en objectief bekijken en vertrouwen?
Tegelijk laat dit werk ons ook reflecteren over de omgang met sociale media en de persoonlijke afdrukken die we daar ongewild achterlaten.

REFLECTIES is een klein, maar gedurfd en doordacht project dat de grenzen van Ninove met de actuele kunst verder opentrekt.
Inmiddels is Ilse Roosens als projectcoördinator verbonden aan het S.M.A.K., waar ze in het najaar de volgende editie van 'Coming People' zal begeleiden. Zo is de cirkel bijna rond.

Ninove is weer op dreef naar de volgende editie van Krasj. In mei-juni volgt eerst nog een tweede tentoonstelling in de hospitaalkerk (info volgt op: www.hospitaalkerk.be).

Goodwill, visie en inzet zijn primordiaal om een en ander op gang te brengen en draaiende te houden...

'REFLECTIES'

tot 27 april 2014
in
HOSPITAALKERK
Burchtstraat 44
9400 NINOVE

zaterdag en zondag: 14 - 18 uur
© Art Spotter voor WATERSCHOENEN

Geen opmerkingen: