Zoeken in deze blog

woensdag 16 april 2014

Marc De Blieck en Aglaia Konrad in Netwerk Kunstencentrum (Aalst)


Netwerk Kunstencentrum, Aalst, 2014

Het lijkt wel of fotograaf Marc DE BLIECK (°1958) zich met een zekere schroom aan één kant van de grote galerie teruggetrokken heeft. Toch realiseert hij daar een strakke accrochage die meteen vanop ruime afstand aantrekt, deels door de onmiddellijke herkenbaarbeid van de grote foto's en daarnaast door de stille terughoudendheid van de kleine ensembles. Zowel thema als presentatie liggen in het verlengde van wat hij ons in juni vorig jaar bij Loods 12 liet zien. Ook nu lijkt de fotografische weergave van 'lukraak samengebrachte', 'anonieme' artefacten uit internationale museumcollecties, afgewisseld met enkele beschermde monumenten en landschappen op een soort 'ouderwetse' (lees 'klassieke') catalogus.

Als leden van de 'beeldgeneratie' zijn we het gewoon overspoeld te worden met foto's en bewegende beelden via alle beschikbare media. De digitale revolutie versterkt nog dagelijks die orgie van beelden. Vrijwel geen enkel feit, geen enkele gebeurtenis ontsnapt nog aan de wetten van de beeldregistratie. Bovendien krijgen al die beelden op één of andere manier een zekere nieuwswaarde, komen ze terecht in beperkte of ruimere informatienetwerken.


Marc De Blieck, Standards, zaalzicht @ Netwerk, Aalst, 2014

Ik heb het gevoel dat Marc De Blieck die eindeloze stroom wil stilzetten. In de registratie van zijn onderwerpen stelt hij zich neutraal op. Een bos, een kast, een boom, bekers, een tapijt, een manuscript, een kerkinterieur, een schilderij, een verwoeste kapel,... worden fotografisch vastgelegd in een overkoepelende catalogus.
Maar dan komt De Blieck als curator van dat beeldarchief in actie. Hij zorgt via een uitgekiende ophanging voor beeldakkoorden die het parcours 'leesbaar' maken.

Neem nog maar meteen rechts vooraan de grote foto's van de zuilen (Portugal, 2010) en de 'gedeelde' boomstam (Washington, USA, 2007). In het tweede gedeelte signaleer ik de twee kleine foto's vlak naast de grote 'Kast' (Belgium, 2011): een verwoeste kapel (Turkey, 2013) en een overdadig versierde kamer met hemelbed (France, 2013.


Marc De Blieck, Standards, zaalzicht @ Netwerk, Aalst, 2014


Aglaia KONRAD (°1960, Salzburg) bouwt reeds jaren aan een archief van foto en bewegend beeld met focus op stedelijke ontwikkeling en architectuur. Haar onderzoeksveld strekt zich quasi wereldwijd uit.

In oktober 2013 mochten we haar ook reeds in Netwerk begroeten in de tentoonstelling 'Diffractions of Destroyed Design', waar ze toen de begrippen architectuur, sculptuur, huis en natuur in hun samenhang onderzocht in de film 'Sculpture House'.

Nu heeft ze de Studio herschapen in een architecturaal environment van mentale ruimtes, waarin ze een gelijklopend onderzoek voert. De toegankelijke cilindrische ruimtes zijn gebouwd in een perfecte soberheid. De kleinste geven me het gevoel van een wachtruimte, een soort narthex waar je doorheen moet om tot rust te komen zodat je tenslotte in de grootste klaar bent voor de beschouwende confrontatie met 'Das Haus'.


Aglaia Konrad, Das Haus (ausgestellt), installatie
@ Netwerk, Aalst


Bij Aglaia Konrad krijgt de architectuur dus de hoofdrol, dit keer in de vorm van het Huis Van Wassenhove in Sint-Martens-Latem. Dit eigenzinnig modernistisch ontwerp uit 1974 van architect Eugeen Lampens werd na de dood van de eigenaar geschonken aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de Universiteit Gent.

De camera zoekt als een stille, zwevende observator zijn weg door het huis met oog voor de intense contacten tussen de omringende natuur en de architecturale vormen die de grens tussen binnen en buiten overschrijden. Licht en schaduw, natuur en beton, interieur en exterieur, de zitmeubels in de projectieruimte en die in het huis,... gaan feilloos met elkaar in dialoog.

'Das Haus' is een ode aan het rustig kijken in de cilindrische beslotenheid van deze schitterende installatie met een venster op de wereld. Het verwondert me niet dat architect Kris Kimpe mee de scenografie van deze installatie hielp bepalen.


Aglaia Konrad, Das Haus (ausgestellt), filmstill
 @ Netwerk, Aalst

Rustig kijken ( mag ik het 'slow looking' noemen ? ) is een
 verbindende factor tussen de twee presentaties bij Netwerk.


Marc De Blieck 'Standards'
&
Aglaia Konrad 'Das Haus'(ausgestellt)

tot 15 juni 2014
in
Netwerk Kunstencentrum
Houtkaai z/n
9300 AALST

dinsdag tot vrijdag: 11 - 18 uur
zaterdag & zondag: 14 - 18 uur© Art Spotter voor WATERSCHOENEN

Geen opmerkingen: