Zoeken in deze blog

woensdag 25 maart 2015

LG WHITE met 'Collared' bij Galerie Jan Dhaese (Gent)Jan Dhaese van de gelijknamige Gentse galerie werkt 'rustig' verder aan de verbinding tussen het lokale en internationale kunstgebeuren. Begin maart nam hij in New York deel aan VOLTA NY met het werk van Lee RANALDO. In 2013 vertegenwoordigde hij daar Max RAZDOW en in 2014 Hedwig BROUCKAERT.


Sinds 15 maart loopt in de galerie alweer een nieuwe tentoonstelling van LG WHITE, onder de titel 'COLLARED'.
LG WHITE, Nederlandse van origine, studeerde in Sint-Lucas Antwerpen, maar woont en werkt sinds 2010 in Londen.

In oktober 2011 mochten we haar hier al eens begroeten met 'Those were the days', een ver van alledaagse artistieke kijkervaring, waarin woord en beeld ons aanvankelijk met enige verbazing en verwarring achterlieten.
 

vlnr LG White, 'Collared', pencil on paper - 'Zakdoekje', print of
drawing on board + fabric - 'Scaffold', pencil & airbrush on board
 
 
 Met 'COLLARED' gaat LG WHITE op een even verrassende wijze aan de slag. Ook nu weer presenteert ze een wereld van verschijningsvormen en picturale technieken, waarmee ze het thema 'Collared' in verschillende betekenissen op maatschappelijk, psychologisch, filosofisch, historisch,... vlak aansnijdt in een presentatie vol afwisseling tussen scherp afgelijnde grote tekeningen, airbrush- en olieverfportretten, kleine tekeningen of objecten, grafiek en zelfs projectie, telkens omgeven door een wereld van taal die aanvult, omschrijft of zelfs een autonome boodschap meegeeft.
 
Denk in dat verband bijvoorbeeld aan de tekst van Oscar Wilde in de eerste kamer:
 
"Fashion is A foam of Ugliness so intolerable
 
that we have to alter it every six months !"
 
(Collared by fashion ?)
 

 LG White, 'Rip-off', pecil & lineseed on paper
 
 
 De titel 'COLLARED' laat zich niet zomaar eenduidig verklaren of vertalen. In de tentoonstelling worden we meteen geconfronteerd met de meest concrete betekenis, met name 'voorzien van een (witte) kraag'. Maar in die grote potloodtekening wordt tegelijk ook het halve gezicht van de dame in kwestie verborgen door een soort zwarte 'sjaal', waardoor ze als het ware monddood gemaakt wordt. Toch blijven haar ogen zelfbewust de wereld inkijken.
 
De witte, geplooide molensteenkraag, ontleend aan het Spaanse vorstenhof, was een populair modeverschijnsel in Engeland en tijdens de Hollandse Gouden Eeuw en een uiting van 'macht' voor een zekere 'elite', zowel mannen als vrouwen.
 Door meteen het gezicht van de vrouw in kwestie te verbergen, lijkt LG White een feministisch-maatschappelijke reflex toe te voegen.
De kleine tekening 'Zakdoekje' op de schouw zet die onzichtbaarheid nog meer in de verf.
 
De grote tekening 'Scaffold' (schavot) maakt het historisch-maatschappelijk onrecht nog een stuk duidelijker, samen met het schilderij 'Re-formation' aan de overkant (verwijzing naar de godsdienstreformatie en de dwang van een calvinistisch keurslijf ? - de geschiedenis herhaalt zich telkens weer).
 
'Collared' vertaalt zich als gevangen, veroordeeld, ingekapseld, vastgespijkerd, afgescheurd, opgesloten, afgezonderd,...
 
Neem bijvoorbeeld de potloodtekening 'Nuntitled' of de reeks 'Nailed'.
 

 LG White, 'Burka Mountain', Original pencil version 'One shade of grey'
 
 
 
Vergeet vooral de potloodnotities op de muren onder en naast de werken niet, zoals "What has the future ever done for us ?" (Simon Boswell) of met andere woorden 'Is er doorheen de geschiedenis wel iets gebeurd om onrecht ongedaan te maken of leren we ooit wel eens iets uit de geschiedenis?'
De stand van zaken in de wereld laat weinig goeds vermoeden.
 
Dit is niet alleen technisch sterk werk, maar ook inhoudelijk bijzonder geëngageerd.
 
Met de projectie van de oorspronkelijke potloodtekening 'One shade of grey' toont LG White een 'Burka Mountain'. Met in de marge de tekst 'The problem of the Burka is NOT a religious problem' plaatst ze dit werk overduidelijk binnen 'COLLARED-thematiek'.
 
Doorheen de tentoonstelling maakt LG White duidelijk dat zich als mens en kunstenaar niet wil laten 'inbinden'. Ze exploreert haar thema vanuit talrijke betekenissen en creëert haar werken met diverse artistieke middelen. Want tentslotte ligt daar de opdracht van de vrije kunstenaars: ongebonden kunst maken...
 
Ergens in de tentoonstelling heeft ze het zo in het werk 'UNKNOWN' geschreven:
 
" I MUST draw, however poor the results.
I WILL do something sooner or later ! "
 
LGW 2015


LG White, 'UNKNOWN'
 
 
LG WHITE
 
'Collared'
 
tot 26 april 2015
bij
Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B
9000 GENT
 
donderdag tot zaterdag: 14 - 18 uur
zondag: 11 - 14 uur
 
 
 
© Art Spotter voor WATERSCHOENEN


Geen opmerkingen: