Zoeken in deze blog

zondag 19 april 2015

Karl Mechnig 'bekent kleur' in het Belfort (Aalst)


Karl MECHNIG is geen onbekende voor WATERSCHOENEN en nu hij pal in het centrum van Aalst tentoonstelt, kunnen we vanzelfsprekend niet nalaten u de recente evolutie in zijn werk voor te stellen.

In 2011 maakte hij een diepe indruk met een kleine, maar merkwaardige accrochage van zwart-witte of sterk getemperde schilderijen tijdens de groepstentoonstelling 'La part des anges' in Villa De Olmen (Wieze).

In oktober 2011 vonden we hem met 'Bewogen Beeld' terug bij Galerie De Buck in Gent.

Zopas was hij nog te zien bij Galerie Navart in Sint-Niklaas, waar hij weer ongecompliceerd met kleur aan de slag ging.

Ook in de huidige tentoonstelling is een expansief kleurenfestijn de allereerste vaststelling. Maar de beeldende wereld van Karl Mechnig is niet zo simplistisch tot dat ene element te herleiden. Wel integendeel!


Karl Mechnig, Unexpected dance


Karl Mechnig is allereerst een begenadigd tekenaar, die diverse realiteiten met elkaar weet te verweven. Dat ziet u in zijn schilderijen overduidelijk, al weet hij dat in de huidige stand van zaken dikwijls te verbergen achter een orgie van kleur die regelmatig de realistische weergave van zijn taferelen overstijgt en soms zelfs tot regelrechte abstractie leidt.

Misschien moet u eerst eens een geconcentreerde blik werpen op de kleine potloodtekeningen (soms met collage-elementen) die hij hier achteraan toont. Het zijn telkens weer pareltjes die historische of andere figuren in een meestal vreemde context plaatsen.

Enkele schilderijen vertonen ook die mix van nog duidelijk zichtbare, zwart-grijs geschilderde figuren, die deels 'weggeschilderd' zijn in een kleurrijke, vrolijke, carnavaleske maskerade. De grijsheid van het bestaan wordt opgevrolijkt. Achter de kleurrijke maskers kunnen mensen zich bovendien dingen permitteren die ze in het echte leven niet kunnen of mogen doen.

Onder die kleurrijke verschijning gaat vanzelfsprekend ook een zekere tristesse schuil, een stukje wanhoop, een met verbazing kijken naar de onvoorstelbare menselijke 'gekte' die zich doorheen de geschiedenis blijft manifesteren.Karl Mechnig, Enjoy the game


Karl Mechnig is een chroniqueur van zijn tijd in een historische context. Zijn taferelen combineren historische met stripmatige en filmische elementen, bewegen zich tussen popart en barok, tussen realisme en surrealisme, doen me soms denken aan het vroegere werk van Pjeroo Roobjee of de Nieuwe Beelding van Etienne Elias. Ook Ensor passeert de revue, naast tal van kunsthistorische figuren uit vroegere eeuwen.

Mechnig schildert de wereld als een 'schouwtoneel', waarin ieder de hem of haar toebedeelde rol speelt en waarin voor- en achtergrond dikwijls in elkaar overlopen. Zelf slaagt hij er in zijn eigen rol te regisseren, de gulden regels van zijn vakmanschap steeds verder verschuivend om te komen tot een uniek, gedurfd oeuvre.Karl Mechnig, Forgotten rituals


Karl MECHNIG

tot 26 april 2015

in
Belfortzaal
Grote Markt
9300 AALST

elke dag: 10 - 12 en 14 - 18 uur

www.karlmechnig.beArt Spotter voor WATERSCHOENEN


Geen opmerkingen: