Zoeken in deze blog

dinsdag 28 april 2015

Sofie Muller & Marjolijn Dijkman in gesprek met Felix De Boeck in FeliXart (Drogenbos)


Het FeliXart Museum dat als Felix De Boeck Museum in 1995 een nieuwe stek kreeg in het huidige gebouw, heeft zowat 10 jaar geleden het roer omgegooid. Sindsdien is het werk van Felix DE BOECK (die overigens op deze plek woonde en werkte) nog steeds de kern van het verhaal, maar dan wel als uitgangspunt voor de confrontatie met andere kunstenaars en hun werk. De laatste jaren wordt daarbij ook nadrukkelijk het gesprek met hedendaagse kunstenaars aangegaan.

Het nieuwste project voor 2015 zet onder de noemer 'Kabinetten Felix De Boeck' zeer gericht in op die dialoog. Een eerste deel belicht nu de confrontatie van Felix DE BOECK (1898-1995) met Sofie MULLER (°1974) en Marjolijn DIJKMAN (°1978).

De beide kunstenaressen benaderen dat vanzelfsprekend elk op hun manier. Voor Sofie Muller is dat een dialoog tussen mensen-kunstenaars over diep-menselijke onderwerpen, terwijl de inbreng van Marjolijn Dijkman zich veeleer situeert op het vlak van abstractie en museale presentatie.


Marjolijn Dijkman, The Present is Now Appearing, 2013, glas, hout
Felix De Boeck, Duizelingen 3, 4, 5 & 6


In het eerste kabinet neemt Marjolijn DIJKMAN een tegelijk centrale en 'bescheiden' plaats in. In het midden van de vierkante zaal staat een vierkante glazen zuil, terwijl de muren rondom het terrein zijn voor de 'Duizelingen' van Felix DE BOECK.

Die 'Duizelingen', ontstaan in 1920-1921, geven in enkele tekeningen en vooral kleurrijke schilderijen een wereld weer waarin rechte lijnen zorgen voor de opbouw van langgerekte driehoeken die op hun beurt in een weloverwogen gradatie van licht en donker resulteren in een strakke, maar ongekende dieptewerking die voor De Boeck het transcendente naar voor bracht (een element dat uit zijn werk niet meer weg te denken zou zijn). Pure abstractie  à la Mondriaan was aan De Boeck niet besteed.Felix De Boeck, Duizelingen, 1920, olieverf op karton & kopie, s.d.,
olieverf op hardboard, Collectie Vlaamse Gemeenschap


De bijdrage van Marjolijn DIJKMAN, 'The Present is Now Appearing' (2013) lijkt een meer afstandelijke, wetenschappelijke benadering van de artistieke omgeving. Toch zorgt het werk met zijn verschillende glasplaten en zijn absolute rechtlijnigheid voor een meerlagige doorkijk.
De voorbije drie jaar voerde Marjolijn Dijkman in Engeland onderzoek naar de museale presentatie van historische onderwerpen. In het project 'History Rising' bestudeerde ze museale displays en stelde de conventies terzake in vraag. Daaruit groeide onder andere deze bijdrage.

In dit verband komt mij ook het werk van Wesley Meuris voor de geest (Zie 'Façade' in Waterschoenen) en wil ik u wijzen op een bijdrage van Franziz Denyz op het einde van de lange gang in dit museum. Hij presenteert er een gevonden Romeinse molensteen op een zelfgemaakte tafel onder het motto: 'Wat maakt het ene object tot een museumobject en het andere niet? En wie bepaalt dat?'Marjolijn Dijkman, The Present is Now Appearing, 2013,
glas, hout
Felix De Boeck, Duizelingen, 1920 & kopie, s.d.
Collectie Vlaamse Gemeenschap


Van stenen gesproken... ga straks ook een kijkje nemen op het grasveld naast het museum bij de 'Modern Menhirs' van Maarten Vanden Eynde (partner van Marjolijn Dijkman - ze zijn overigens 'buren' van het FeliXart Museum).

*

We gaan nu naar het kabinet dat Sofie MULLER met Felix DE BOECK deelt. Hier overheerst de menselijke aanwezigheid, de ronde vormen (cirkels en hoofden), de menselijke dromen, angsten, verzuchtingen en tekortkomingen... kortom het leven zelf.

Lezers van WATERSCHOENEN zijn uiteraard vertrouwd met het werk van Sofie MULLER. Een atelierbezoek in 2011 en verslagen over individuele tentoonstellingen (2012 - 2013 - 2014) hebben de evolutie van haar werk op de voet gevolgd. De huidige presentatie volgt verder de weg van 'Psychonomics'(de wetten - 'nomos' - die de werking van onze geest - 'psyche' - bepalen).Kabinet Felix De Boeck & Sofie Muller


Ons artikel over 'Psychonomics' (13 oktober 2014) zal u zeker inzicht verschaffen in de denkwereld en de beeldende evolutie van Sofie Muller.

Ook nu heeft ze haar laboratorium vol menselijke proefpersonen opgesteld. In samenspraak met de werken van Felix De Boeck 'Omtrent een geboorte' krijgt de presentatie een extra dimensie. Die combinatie laat ik u graag ter plaatse ervaren.
Neem nu die ene combinatie meteen rechts bij het binnenkomen: 'HH002M2' (2014) van Sofie Muller en 'De geboorte' (1926-1929) van Felix De Boeck.

Sofie Muller gebruikt titels die er als codes uitzien. Letters verwijzen naar de gebruikte materialen en nummers naar de hoeveelheid hoofdjes. Hersenen en schedels krijgen in een laboratorium een gelijkaardig nummer, waardoor ze al hun menselijkheid verliezen en gereduceerd worden tot een code.


Sofie Muller, SH002MG3, 2014, mixed media


Bij Felix De Boeck impliceert de geboorte meteen ook de vroegtijdige dood van zijn kind.

Hier dialogeren, over de grens van leven en dood, twee kunstenaars die elk op hun manier op zoek zijn of waren naar een leefbaar evenwicht voor het kwetsbare individu dat elke mens onmiskenbaar is. Beeldende kunst is duidelijk meer dan mooie prentjes of beeldjes maken. En intussen ploetert de mens maar verder...Sofie Muller, HH002M2, 2014, mixed media

Felix De Boeck, De geboorte, ca. 1926-1929, olieverf op karton
Collectie Vlaamse Gemeenschap


Mag ik u ook nog uitnodigen voor een bezoek aan de rest van het Museum. Tussen de twee kabinetten krijgt u werken uit het Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen. Let op Jules Schmalzigaug, Victor Servranckx, Paul Joostens, Marthe Donas en anderen.


Felix De Boeck, Silhouet Felix De Boeck in hooiopper, 1917,
olieverf op karton, Collectie Vrienden Felix De Boeck vzw


Een verdieping lager wordt de wereld van Felix De Boeck nog eens ruim uit de doeken gedaan en getoetst aan enkele tijdgenoten.
Wij lieten ons uiteindelijk vooral bekoren door het vroege werk in het 'kelderkamertje' helemaal achteraan.
Daar kwamen we dan ook voorbij de reeds eerder genoemde bijdrage van Franziz Denyz.


Romeinse molensteen gevonden in Drogenbos,
op een tafel van Franziz Denyz


De tentoonstelling loopt tot 13 september 2015. In het najaar start het tweede luik met Stéphanie Leblon en Ruth Van Haren Norman.


Kabinetten Felix De Boeck
Sofie Muller & Marjolijn Dijkman

tot 13 september 2015
in
FeliXart Museum
Kuikenstraat 6
1620 DROGENBOS

donderdag tot zondag: 10.30 - 17 uurArt Spotter voor WATERSCHOENEN

Geen opmerkingen: