Zoeken in deze blog

vrijdag 8 mei 2015

Gery De Smet in Villa De OlmenDe ene preview is de andere niet. Zo mochten we de dag voor de opening van de tentoonstelling ervaren in Villa De Olmen. De werken van Gery DE SMET (°1961) waren grotendeels aanwezig, maar stonden nog op de grond. De vlaggen voor de feestelijke optocht en de meiboomplanting lagen opgerold op de tafel of stonden in de hoek van een kamer. Hier en daar hing al een 'eenzaam' werkje aan de muur.


Op weg naar 'De stand der zonnen'


Toch was die confrontatie met het werk van Gery De Smet bijzonder indringend, vermits het zich leek op te houden op de grens tussen atelier en galerie. Zijn hele carrière, zijn totale oeuvre is een aaneenschakeling van werken in de lijn van zijn filosofie en zijn artistieke aanpak, een totaalproject. Een tentoonstelling van Gery De Smet is dan ook telkens weer een stand van zaken, in dit geval 'De stand der zonnen'.

Een basisdocument in dit werk is een simpele tekening van een boom die zijn hele 'woordenschat' als beeldend kunstenaar symboliseert en in alle geledingen omschrijft. Op de hoofdstam van de schilderkunst groeien talloze zijtakken en twijgjes die in de loop der jaren zijn wereld gekleurd en gekruid hebben. Heel wat van die takken en twijgen blijven steeds nieuwe vruchten voortbrengen.


Gery De Smet, De stamboom van zijn oeuvre


In zijn boek 'See something ? Say something !', in 2010 uitgegeven door zijn eigen 'Uitgeverij Schoonheid voor het Volk', naar aanleiding van tentoonstellingen in Washington (USA) en Vladivostok (RU) komt zijn hele iconografie aan bod. Het boek vormt als het ware een 'retrospectieve in progress'.

Op 1 mei werd voor de opening van de tentoonstelling een meiboom in processie (begeleid door vlaggen met boodschappen van Gery De Smet) van het Wiezeplein naar Villa De Olmen gedragen om daar pal voor de deur geplant te worden. 
De meiboomplanting als vruchtbaarheidsrite in de aanloop naar de zomer staat hier symbool voor de denkwereld en de werkmethode van Gery De Smet.


Gery De Smet, Uit de reeks 'Paardenkracht'


De kunstenaar onderzoekt met name betekenissen en symbolen uit heden en verleden, meer bepaald het spanningsveld tussen LEIDEN - MISLEIDEN - ZENDEN - REDDEN.
Daartoe verdiept hij zich in diverse, religieus of politiek getinte ideologieën. Hij ontleedt pre-christelijke en christelijke gebruiken, zoekt en definieert verbanden tussen woord en beeld in de onderzochte ideeën.

Voor de bezoeker levert dat soms meteen herkenbare, maar ook moeilijk te plaatsen beeldmateriaal op, dat bovendien een heterogeen karakter vertoont. Schoonheid voor het volk moet niet per definitie simpel zijn.

Zijn voornaamste uitdrukkingsmiddel is de schilderkunst, maar ook installaties, taal, film, sculptuur,... behoren tot zijn beeldend arsenaal. Eén van de twijgjes op zijn stamboom vermeldt 'confetti' (U moet maar eens naar de installatie in de garage links gaan kijken).Gery De Smet, Uit de reeks 'Studie der ideologieën'


Vertrekkend in de grote hal krijgt elke kamer een onderdeel van de verschillende takken uit het oeuvre van de kunstenaar.
De eerste aandacht gaat naar de reeks 'Paardenkracht', zo te zien een serie die aansluit bij het onderzoek naar de landschappen met racecircuits in 'Heden alle circuits gesloten', die we later in de gang boven terugvinden. Die serie is gebaseerd op 'verdwijning', recuperatie door de natuur en geïnspireerd door de oorlog in Bosnië in de jaren '90.

Gery De Smet doorbreekt bewust het WYSIWYG-principe. 'What you see' is niet helemaal 'what you get'. Hij daagt zijn toeschouwers uit om zelf op zoek te gaan naar de achterkant van het verhaal, om zelf te beslissen. Hij onderzoekt werelden van believers en non-believers, van zij die zich laten manipuleren en/of zelf manipuleren. Een vriend van mij drukte het vroeger als volgt uit: "De mensen willen bedrogen worden". 

 De fascinatie voor geloof en ideologie (en de gevaren die erin schuilen) uit zich bij Gery De Smet in series als 'Bidden kan je leren', 'Een kwartiertje voor God' of zijn band met processies. Maar uiteraard is de reeds vermelde serie 'Studie der ideologieën' in deze een belangrijk element. Misschien is de reeks 'Zijn zij misleid die u misleiden?' wel het centrum van deze zoektocht naar volgzaamheid. (Herinner u het spanningsveld tussen leiden, misleiden, zenden en redden)


Gery De Smet, Uit de reeks 'Voorlopig zonder titel'


'Studie der ideologieën' is zijn langstlopende reeks, waarmee hij reeds in 1993 de Prijs Jonge Belgische Schilderkunst won (zie o.a. Che Guevara in de badkamer van Villa De Olmen).

Maar ook andere verwachte en onverwachte beelden passeren de revue. In de garage rechts geeft hij in een recente serie schilderijen 'Voorlopig zonder titel' een plaats aan een fenomeen dat hem fascineert: vuurwerk.

'Ons heem verzekerd', een combinatie van uitgesneden runentekens als passe-partout voor expliciete afbeeldingen (in de groene kamer) lijkt een buitenbeentje, maar past evenzeer in het onderzoek naar voorchristelijke vruchtbaarheidsriten. Runentekens zijn bovendien een onderdeel van de extreemrechtse woordenschat en passen dus zo weer in de 'Studie der ideologieën'.

Laat u door Gery De Smet verrassen en 'meeslepen'. Let natuurlijk wel op voor mogelijke 'misleiding' !


En toch blijft de tijd in Villa De Olmen niet stilstaan


Gery DE SMET

De Stand der zonnen

tot 14 juni 2015
in
Villa De Olmen
Nieuwstraat 83
WIEZE

zaterdag en zondag: 11 - 18 uur
*Gery De Smet studeerde schilderkunst in KASK Gent en het HISK in Antwerpen*


Art Spotter voor WATERSCHOENEN

Geen opmerkingen: