Zoeken in deze blog

dinsdag 16 maart 2021

_WALS 08_ in de Pastorie (Ressegem/Herzele): Marc DE BLIECK, Philip VAN ISACKER & Serge HAELTERMAN


_wals_ is een initiatief van Yves Vanpevenaege, Paul Lagring en Evi Bert onder de vleugels van de gemeente Herzele.

Op hun Facebookpagina omschrijven de initiatiefnemers van _wals_ hun uitgangspunten als volgt:

"_wals_ ontwikkelt een tentoonstellingsprogramma rond hedendaagse kunst voor de Pastorie in Ressegem / Herzele waarbij context, plaats,
inhoud en dialoog onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn."

Spijtig genoeg moesten ook zij de afgelopen maanden lijdzaam toezien hoe de activiteiten noodgedwongen stilvielen. 

Maar op 6 maart konden ze dan eindelijk weer de resultaten van hun werk laten zien, al ging dat begrijpelijk gepaard met de nodige inspanningen en restricties.


"Het was geen sinecure om _wals08_ te kunnen organiseren in deze moeilijke tijden. Maar we zijn er dan toch in geslaagd om de tentoonstelling te kunnen laten doorgaan in een coronaveilige omgeving.

Er worden max. 15 mensen toegelaten in de pastorie. Daarnaast zorgde de technische dienst van de gemeente Herzele voor een grote open tent om de mensen op te vangen die niet in de pastorie kunnen. Het mondmasker is te allen tijde verplicht, zowel binnen als buiten.

3 kunstenaars werden uitgenodigd om deze editie gestalte te geven.

Marc De Blieck is kunstenaar-fotograaf en bevraagt de fotografie op een zeer eigenzinnige manier. Hij stelt steeds opnieuw de vraag: wat is fotografie eigenlijk?

Philip Van Isacker, beeldhouwer, evolueerde van conceptueel minimalistisch werk naar een meer figuratief verstilde stijl. Hij maakte destijds deel uit van Chambres d’Amis en nam in 1990 deel aan de Biënnale van Venetië.

Tot slot tonen we Serge Haelterman, die aan de hand van zijn beelden een eigen wereldbeeld concipieert. Zijn werk presenteert zich als een werkplek waar ideeën samenkomen en overvloeien naar iets anders, steeds opnieuw."


Serge Haelterman
L'adoration - système I + II + III
"Les Séries Didactiques" (2016)
gips, piepschuim, ijzerdraad, 18k goud


Drie kunstenaars met uiteenlopende oeuvres in verschillende disciplines en uitvoeringsvormen zorgen voor een tentoonstelling waarin zowel minimalisme, poëtische, fotografische natuur als duistere en gouden ruimtelijke experimenten een plek krijgen.

Tussen de strakke, minimalistische duo-tafels (1991) van Philip Van Isacker in de grote kamer beneden en het beeldend laboratorium van Serge Haelterman op de zolder ligt een wereld van ontdekking en dialoog, ondersteund door de rustige, esthetische natuurfotografie van Marc De Blieck.


Philip Van Isacker
"Completion (twee tafels)"
(1991), Staal, 70 x 80 x 70 cm (2x)


In de installatie met de twee tafels (1991) speelt Philip Van Isacker reeds volop met  het thema 'completion/incompletion' of zoals het ook elders in ronde koperen platen (1992) terugkeert 'Empty completion/completed emptiness'. 

Van Isacker weet hier met een beperkt aantal werken een stevige confrontatie met de bezoeker en de rest van de collectie aan te gaan.
Hij overkoepelt met de aanwezige werken een periode van 30 jaar. 
Zijn torso 'Studie voor een jongleur' (1992) lijkt het resultaat van de twijfel, de 'angst' om te vervolledigen, het balanceren tussen 'completion' en 'incompletion'.

Zijn meest recente werken zoals de 'Studie voor een publieke zuil' (2021) met bijhorende ontwerptekening en de drie potloodtekeningen 'De onvoorspelbaarheid van het determinisme' (2020) zijn hier wel prominent, maar o zo zacht aanwezig.

Philip Van Isacker is kunsthistoricus, theoreticus en beoefenaar van de beeldhouwkunst, die alle aspecten van deze edele discipline zelf in de realiteit aftast.

Hij is ook de auteur van het hierna vermelde boek over beeldhouwkunst.


Philip Van Isacker


De sculptura

beschouwingen over beeldhouwkunst

Luca School of Arts, Gent, 2016

***


Marc De Blieck
Reading Piece #1_LP_01, 2021
Carbon Piezography© on Mitsumata
150 x 120 cm, Edition of 3 + 1 A.P.


De voorbije 10 jaar mocht ik het werk van Marc De Blieck een aantal keren aan bod laten komen in 'Waterschoenen' (2011 Gasthuys Aalst/De Saedeleer revisited , 2012 Villa De Olmen/Sans gêne , 2013 Wetteren/Loods 12 , 2014 Netwerk Aalst , 2016 Aalst-Dendermonde-Wieze/Die van Aalst , 2018 Galerie EL Welle).
We zagen hem ondermeer verschijnen met 'lukraak samengebrachte, anonieme' artefacten uit internationale museumcollecties, architecturale onderwerpen zoals de bevlogen bouwsels van Facteur Cheval en 'geconsacreerde Amerikaanse of Spaanse landschappen.
In de huidige presentatie concentreert hij zich op de natuur.

Ik laat Annie Gentils (van de gelijknamige Antwerpse galerie die Marc De Blieck vertegenwoordigt) een en ander verklaren:

Reading Piece #1 - Marc De Blieck

Tussen 2015 en 2018 maakte Marc De Blieck een reeks foto’s in of nabij het UNESCO Wereld Erfgoed Bergpark Wilhelmshöhe in “Documenta-Stadt Kassel. De foto’s zijn vergezeld van de alfabetische lijst met Latijnse namen van alle bomen uit het park. De opgedeelde lijst wordt naast de foto’s gepresenteerd.
Zowel de foto’s als de teksten zijn afgedrukt met lichtbestendige Carbon Piezography© inkt op uiterst dun Mitsumata papier. De afdrukken zijn alle gevouwen, een procedé dat Marc De Blieck op het grootste deel van zijn fotografisch oeuvre toepast. Het laat toe de kunstwerken zowel gevouwen in een doos als ingelijst te bewaren en geeft de materialiteit van de drager zijn eigen rol naast die van de afbeelding en de teksten.
Tot 25 april 2021 loopt zijn tentoonstelling 'TRACES' nog bij Annie Gentils Gallery, Peter Benoitstraat 40, 2018 Antwerpen.


***


Serge Haelterman
L'examen de l'inconnu - sytème I - cern -
tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé
"Les séries didactiques"
hout, ijzerdraad, piepschuim, houtskool, gips
43 x 43 x 27 cm


Op de zolderverdieping heeft Serge Haelterman zijn artistiek-filosofisch laboratorium opgebouwd. Je lijkt er als bezoeker terecht te komen in een soort sprookjeswereld op de grens van licht en duisternis.

Serge Haelterman studeerde in 1999 af als industrieel designer, startte in 2000 (tot 2003)samen met Steve Brouns het merk JZUZ voor meubelontwerp. Sinds 2004 is hij freelance art director voor design bureau Creneau International.

Sinds enkele jaren legt hij zich ook toe op werk dat meer in de richting van de 'vrije kunsten' opschuift, maar dat zijn beweegreden vindt in de fundamentele vragen van het leven.

Het project dat hij nu bij _WALS_ toont onder de titel 'Système de classification - Les séries didactiques (2014-2020)' is ontstaan vanuit de zoektocht naar het "ultieme antwoord' op de grote levensvragen, al is hij zich meteen bewust van het feit dat een en ander nooit zal gevonden worden. De kunstenaar wordt een 'alchemist', zoekend naar antwoorden die niet beantwoord kunnen worden, misschien wel zoekend naar de juiste vragen, eerder dan de antwoorden.

De werken uit 'Les séries didactiques' zijn didactisch van aard. Ze dienen om dingen uit te leggen en komen voort uit een idee. Niets is toeval. In feite zijn deze werken de eerste fase in de zoektocht naar de essentie.

In een prachtig uitgegeven folder (vrij beschikbaar bij de tentoonstelling) omschrijft de kunstenaar de begrippen en methodes eigen aan zijn onderzoek en toont hij alle werken.

Met onderstaande bloemlezing uit die teksten wordt de presentatie wellicht al wat beter toegankelijk.

"Tijdens mijn nog steeds lopende zoektocht hebben zich aan mij vijf grootheden, kleinheden, begrippen - of hoe je ze ook wil noemen - geopenbaard.

Système I
L'inconnu
Het onbekende, dat wat we nooit zullen weten, dat waar we zo naar op zoek zijn, maar nooit zullen vinden. Dit eerste begrip visualiseer ik aan de hand van een punt ... hier voorgesteld door een bolvorm. In mijn classificatiesysteem wordt de bol atijd bekleed met verpulverd zwart koolstof.

Système II
La matière
De materie die ontstaan is uit het grote onbekende. De materie, alles wat ons omringt, datgene waaruit we zelf zijn opgebouwd. Materie, tot in de verte, tot in de diepte.
Wij zijn materie die zichzelf kan zien en bovendien heeft onze materie de mogelijkheid om zichzelf te manipuleren met de bewuste intentie om te manipuleren. Materie neemt continu andere vormen aan.
Het tweede begrip wordt in mijn classificatiesysteen voorgesteld door een zwart glimmend vel (hoogglans gelakt zijdepapier). Dit vel staat symbool voor de materie, voor alles wat tastbaar, vatbaar en ook manipuleerbaar is.

Système III
Logos
Het derde begrip is het immateriële aspect: de wetende, bewuste materie. Het is ons vermogen om te denken, om te abstraheren, analyseren en definiëren. Het derde begrip is wat de oude Grieken 'logos' noemden.
We construeren manieren van denken. Onze gereedschappen zijn de taal en de wiskunde.
Deze logos, deze gedachten geef ik weer met gips. Gips heeft een droge (poeder)vorm, kan vloeibaar worden en terug stollen als een solide vorm.

Système I+II+III=IV
La Sainte Trinité
Dit drieluik van begrippen in mijn classifcatiesysteem vertoont een gelijkenis met de Heilige Drievuldigheid uit de katholieke leer.: Vader = het onbekende, Zoon = de materie, Heilige Geest = het bewustzijn en de logos.
Dit vierde systeem staat voor de universele liefde. Die kan zich pas onthullen als taal en betekenis verdwijnen, als mens-zijn als concept verdwijnt. En daarbij ook ieder oordeel, iedere ethiek of moraal.
Deze universele liefde wordt gesymboliseerd door het goud, dat zich vertoont in een gouden sfeer of bol.

Système V
Après nous, le déluge
De natuur heeft de mens voortgebracht. De mens is natuur, maar dan wel natuur die zichzelf kan aanschouwen en naar haar hand zetten. De mens is natuur die de natuur wil overstijgen.
Technologie is ons middel om de natuur naar onze hand te zetten of ze zelfs aan ons te onderwerpen.
We bevinden ons door de technologische ontwikkelingen aan de bakermat van een nieuw systeem.
(Zal de mens standhouden of geëlimineerd worden...?)
Het matte, witte vlies is symbool voor materie die zichzelf volledig heeft overstegen. Het systeem heeft alles wat aards is losgelaten."


TENTOONSTELLING
_WALS08_

Marc De Blieck
Serge Haelterman
Philip Van Isacker

tot 28.03.2021
zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur

Afspraak via info@wals.online
De algemene coronamaatregelen zijn van toepassing
Maximum 15 personen in de pastorie
Maximum 30 minuten aanwezigheid

Oude Pastorie Ressegem
Sint-Mauritsplain 9
9550 HERZELE© Art Spotter / Waterschoenen

 

Geen opmerkingen: