Zoeken in deze blog

vrijdag 10 december 2010

'As time goes by': foto's van Julien Coulommier bij Galerie De Ziener in Asse

De weergoden hadden vorige zondag hun winteroffensief even opgeborgen om de vrienden van Galerie De Ziener en fotograaf Julien COULOMMIER (°1922) toe te laten af te zakken naar Asse voor de vernissage van 'As time goes by', een overzicht van vroegere en recente foto's.

Julien Coulommier / Ludo Bekkers / Jan De Smedt

Toen Jan De Smedt in de beginjaren van Galerie De Ziener op zoek was naar een 'goede fotograaf' voor een tentoonstelling, kwam hij via Ludo Bekkers in contact met Julien Coulommier. Het was dan ook geen toeval dat hij twintig jaar later diezelfde Ludo Bekkers uitnodigde om het werk voor te stellen.

Ludo BEKKERS (°1924) was gedurende zijn loopbaan bij de Vlaamse radio en televisie de kunstkenner bij uitstek binnen het medium en daarbuiten. Als producer werkte hij met heel wat kunstenaars aan ontelbare kunstprogramma's. Als criticus en auteur verzorgde hij talloze publicaties. Hij kende de kunstwereld en zijn participanten als zijn broekzak.
Ook vandaag nog presenteert hij zich als een bijzonder lucide kunstkenner en spreker die, wars van hoogdravende woorden, zijn boodschap duidelijk overbrengt.

(c) Julien Coulommier & Galerie De Ziener

Julien Coulommier introduceerde, als autodidactisch fotograaf,  in de jaren 50 van de vorige eeuw de 'subjectieve fotografie' in België. De Duitse fotograaf Otto Steinert was in deze zijn grote voorbeeld. Julien Coulommier gebruikt sindsdien de fotografie als een soort schilder. Vertrekkend van onderwerpen uit zijn omgeving (dikwijls uit de natuur) realiseerde hij jarenlang in zijn donkere kamer afdrukken met een zekere vorm van gevoelige abstractie.

(c) Julien Coulommier & Galerie De Ziener

De laatste jaren ontdekte hij, mede dank zij zijn zoon Jan, de mogelijkheden van de digitale fotografie. Ondanks zijn hoge leeftijd blijft de zin voor het beredeneerd experiment hem bezighouden en is hij erin geslaagd zijn artistieke en technische kwaliteiten als fotograaf met de nieuwe (grenzeloze) digitale mogelijkheden te verzoenen.
Zijn fotografie is nog steeds 'subjectief' zoals in de beginjaren: de persoonlijke kijk van de fotograaf is nog steeds bepalend voor de transformatie van het oorspronkelijke onderwerp.
Het nieuwe, digitale medium levert hem wel per definitie kleurenfoto's als basismateriaal op, maar uiteraard kan hij het (gelukkig) niet laten om het beeld en de kleuren naar zijn hand te zetten. In wezen blijft zijn fotografie, ondanks de subtiele invulling van sommige kleurvlakken, haar zwart-witte pioniersrol behouden.


Het blijft dus onmiskenbaar Julien Coulommier en bijgevolg een nadere kennismaking meer dan waard.
*
De finissage met voorstelling van de Premie 2011, een ontwerp van Mario De Brabandere gaat door op zondag 23 januari 2011 vanaf 15 uur.
*
De tentoonstelling loopt tot 23 januari 2011
in Galerie De Ziener
Stationsstraat 55
1730 ASSE
vrijdag - zaterdag - zondag: 14 - 18 uur
(gesloten van 20 december 2010 t/m 6 januari 2011)


In WATERSCHOENEN toonden we U reeds eerder werk van Julien Coulommier. Via deze link kunt U doorklikken naar andere besprekingen.

*
Op de bovenverdieping van Galerie De Ziener vindt U opnieuw een selectie werken van kunstenaars verbonden aan de galerie, met o.a. Stefaan Vermuyten, Paul Morez, Werner Cuvelier, Ria Bosman, Jo De Smedt,...

Geen opmerkingen: