Zoeken in deze blog

zaterdag 15 oktober 2011

Paul Gees met 'Voorhangsels' in Galerie De Ziener

Op 21 augustus 2009 kon je in WATERSCHOENEN mee op atelierbezoek bij Paul GEES (°1949) onder de titel: op bezoek bij een gedreven 'evenwichtskunstenaar'.
Gedrevenheid en evenwicht zijn ook vandaag nog steeds de kernwoorden.

Ruim twee jaar geleden stond hij op het punt zijn lesopdracht als docent in Sint-Lucas (Gent) te beëindigen. Maar als kunstenaar ga je nu eenmaal niet met pensioen. Dus bouwt hij verder aan zijn sculpturale oeuvre, waarin hij sinds 30 jaar met elementaire elementen als hout, steen en metaal op zoek is naar evenwichtige relaties tussen natuur en cultuur.

Zopas was hij nog te gast bij 'Van Stof tot Asse' en in Villa De Olmen te Wieze, maar intussen staat hij met 'Voorhangsels' tot 13 november 2011 in galerie De Ziener. Mensen met enige affiniteit inzake bijbelse teksten zullen zich het woord 'voorhangsel' nog herinneren als 'de afscheiding tussen het voorportaal en het Heilige der Heiligen in de tempel'. Ook in die context is een voorhangsel of voorhang uiteindelijk niets meer of minder dan een gordijn of scherm. Voorhangen is dus letterlijk vóór iets hangen.
Deze prozaïsche omschrijving is meteen ook van toepassing op de muursculpturen van Paul Gees. Ze hangen zowel tegen als op enige afstand van de muur. In overdrachtelijke zin fungeren ze als elementen van 'verdieping', objecten die door de beeldhouwer geconcipieerd zijn als denkoefeningen over evenwicht, verhoudingen en spanning tussen vormen, materialen en onderlinge afstanden.

(c) Paul Gees

In de eerste kamer neemt hij ons mee in zijn 'klassieke' minimale beeldtaal met zijn al even klassieke minimale middelen. Simpele keien tarten de regels van de zwaartekracht of worden middels eenvoudig ogende ingrepen door houten wiggen gevangen gehouden. Of zijn het veeleer de keien die houten onderdelen, soms in combinatie met metalen elementen, tot intense spanning opdrijven?

In de binnentuin wordt het thema van de voorhangsels even onderbroken door een losstaande sculptuur.
In het tuinpaviljoen worden we uiteindelijk geconfronteerd met de nieuwe voorhangsels. De introductie van zwart gelakte metalen platen zorgt voor een nieuw gegeven, dat overigens al geruime tijd in het atelier van de kunstenaar sluimerde. Het spiegelende effect incorporeert onvermijdelijk de omgeving, waaronder de kijkers zelf, in het beeld. Reflectie krijgt hier een zowel letterlijke als figuurlijke betekenis.

(c) Paul Gees

Paul Gees werkt met vlakke, gelakte elementen, waardoor het gespiegelde omgevingsbeeld als een schaduw bij de werkelijkheid aanleunt. Het lijkt wel of hij hier enerzijds een derde dimensie loslaat om een vierde te laten meespelen. Het tot reflectie aanzettend vermogen van zijn sculpturen heeft in deze nieuwe werken met andere woorden een nieuwe invalshoek gevonden.
Het maakt ons benieuwd naar de verdere evolutie van dit 'jonge' oeuvre.

'Voorhangsels' van Paul Gees
tot 13 november 2011
bij Galerie De Ziener
Stationsstraat 55
1730 ASSE

vrijdag-zaterdag-zondag: 15 - 18 uur

Geen opmerkingen: