Zoeken in deze blog

maandag 1 juli 2013

Koen De Decker: Vitrine # 30 in Sint-Lukas Bibliotheek (Brussel)

 
Het is weer volop de tijd van de 'jonge garde' in allerlei kunstscholen te lande. Afgestudeerden en andere kunstenaars in spe tonen hun werken in groepstentoonstellingen van hun respectievelijke instituten en afdelingen. Zo ook in het Brussels Sint-Lukas.
Dat allemaal in beeld brengen is quasi onbegonnen werk.
 
Maar tussen al dat 'jonge geweld' ontdekt WATERSCHOENEN dan plots een klein initiatief dat al lang stand houdt in de bibliotheek van het Busselse Sint-Lukas (Paleizenstraat 70):
 
 
"VITRINE"
 
Het principe is even simpel als uitdagend. Een kunstenaar wordt uitgenodigd om 'iets' te doen met een vlakke vitrinekast bij de ingang van de bibliotheek.
 
 
Koen De Decker, Vitrine # 30 @ Sint-Lukas Brussel
 
VITRINE # 30 werd gerealiseerd door kunstenaar Koen DE DECKER.
 
Wie het werk van Koen De Decker een beetje kent, weet dat hij steeds uitgaat van mathematische principes voor de indeling van de ruimte. Vierkanten, rechthoeken, gulden snede en andere verhoudingen liggen aan de basis van verdeelschema's, waarbij hij hier ook gebruik maakte van informatie uit de bibliotheekcollectie.
 
Op basis van deze principes begon hij in dit project onzichtbare verdelingen en 'echte' muren te bouwen, kamers te maken.
 
In het hele proces spelen begrippen als groot of klein in feite geen rol. De Decker creëert in eerste instantie 'ideeën'. Een idee heeft geen schaal en kan dus net zo goed alle maten aannemen.
(Voor FLACC Genk realiseerde hij in 2004 de tentoonstelling 'A universal scale of all things' ) 
 
In de mathematisch verdeelde vitrine ging hij dan voor de 'invulling' veel gevoelsmatiger te werk.
 Begin maar bij de drie gestapelde organische vormen vooraan in beeld (foto onder) en volg verder de 'museale' opstelling van werken. Elk beeld, elke sculptuur speelt een volwaardige rol, de tekeningen zijn ECHT klein gemaakt (geen copies). Let op een videostill van Gerhard Richter of een rechtstreekse verwijzing naar Robert Rauschenberg (Monogram - 1955/1959, het beeld van een angorabok met autoband en de afdruk van die band op de uitnodiging).
 
Plastic meetdriehoeken verwijzen naar het mathematische karakter. Maar er is meer, veel meer...
 

Koen De Decker, Vitrine # 30 @ Sint-Lukas Brussel
 
 
 Dit vitrineproject met als ondertitel 'de poging als actie' is uiteindelijk de aanzet tot een boek(-je) dat op de balie ter inzage staat en na de tentoonstelling voor de collectie van de bibliotheek bestemd is. In deze fotografische catalogus, gemaakt op basis van de maquette, wordt het inschatten van de werkelijke maten geheel onmogelijk. Uiteindelijk zal enkel de catalogus overblijven en zal voor een latere gebruiker de 'oorspronkelijke' schaal van het gepresenteerde project niet meer in te schatten zijn, net zoals we het grootste deel van de welbekende kunstwerken wereldwijd alleen maar 'uit de boekjes' kennen, zonder besef van hun ware omvang of afmetingen.
 

Koen De Decker, Vitrine # 30 @ Sint-Lukas Brussel
 
 
Zelf omschrijft Koen De Decker het project in de begeleidende tekst als volgt:
 
"Het kijkkastproject sprak me onmiddellijk aan. Ik zag de kast als een museale ruimte. Ik deelde het grondvlak van de kast op in een onzichtbaar raster van 3 bij 11 vierkanten, elk 18 x 18 cm. Elk vierkant werd opnieuw en opnieuw in 9 vierkanten gedeeld. Op deze grid werkte ik aan een opstelling met objecten, tekeningen en foto's. Heel vrij en associatief als in een droom maakte ik een ordening, een combinatie van zelfgemaakte dingen en gevonden objecten. Door de opstelling zo te fotograferen alsof het een enorme ruimte betrof, bedacht ik een overkoepelend werk. Een tentoonstellingscatalogus op één exemplaar. Een boek dat later in de bibliotheek van Sint-Lukas bewaard zal worden. Misschien is de catalogus wel het werk, relevanter dan de opstelling in de kast. De meeste tentoonstellingen kennen we enkel uit archiefbeelden.
De poging als (relevante) actie is in mijn werk steeds manifest aanwezig. Geen enkel werk lijkt klaar te zijn, maar blijft steeds een schets van een gedachte". 
 
 

Koen De Decker, Vitrine # 30 @ Sint-Lukas Brussel
 
 
 Koen De Decker
 
'Vitrine # 30'
De poging als actie
 
tot 10 juli 2013
(en wellicht ook nog in september)
 
Bibliotheek Sint-Lukas
Paleizenstraat 70
1030 BRUSSEL
 
maandag tot donderdag: 9 - 17.30 uur
 
 
 
Tussen 5 en 11 juli stelt Koen De Decker ook tentoon in GENT... 
 
 
 
© Art Spotter voor WATERSCHOENEN


Geen opmerkingen: