Zoeken in deze blog

dinsdag 8 juli 2014

Het werk van Eric De Smet in een boek: Toeval, Noodzaak en Verlangen


Tentoonstellingen zijn telkens weer momentopnamen in de loopbaan van een beeldend kunstenaar. Werken worden met of zonder begeleidende teksten aan een publiek voorgesteld. Kunstenaars weten uiteraard zelf waar ze mee bezig zijn, maar de interpretatie voor een breed publiek is daarom nog niet vanzelfsprekend.

Vroeg of laat vragen kunstwerken om duiding en liefst vanuit een omschrijvende benadering die zowel de kunstenaar zelf aan het woord laat als een theoretische omkadering vanuit filosofische en kunsthistorische hoek omvat (waarbij die laatste twee zowel door de kunstenaar zelf als door externe specialisten kunnen verwoord worden).

Omwille van de 'tastbaarheid' en het 'gebruiksgenot' lijkt een boek vooralsnog het beste middel om een kunstenaar bij de liefhebbers op schoot te brengen.
Natuurlijk ben ik ( mede met WATERSCHOENEN in het achterhoofd ) de laatste om informatie via online-kanalen uit de weg te gaan.
Bij de besprekingen in WATERSCHOENEN kwam Eric DE SMET (°1947) de afgelopen jaren meermaals aan bod.
De artikels naar aanleiding van tentoonstellingen in  2008, 2009 en 2012 bieden een blik op zijn werk en zijn uitgangspunten. Al jaren werkt hij aan een consistent oeuvre, waarin de begrippen TOEVAL, NOODZAAK en VERLANGEN als basis fungeren.

Roland Breeur over Eric De Smet


Onlangs werd in Kunstencentrum Netwerk (Aalst) het boek rond zijn werk voorgesteld. Daarin belicht Roland BREEUR de kunstenaar en zijn werk vanuit filosofische hoek onder de titel 'Eric De Smet of de niet-aflatende overwinning op de domheid van de lijnen'.

Verder onderzoekt Hans THEYS het werk onder de titel 'Over het onafwendbare en over het grillige traject' en gaat hierover met de kunstenaar in gesprek.

Uiteraard komt de kunstenaar ook met zijn werk in beeld. Zowel de gedichten als het beeldend oeuvre van 1990 tot heden worden uitvoerig belicht.

Tot slot worden de Franse en Engelse vertalingen van de teksten opgenomen, waardoor deze uitgave (naast de tekeningen en sculpturen) een universele uitstraling krijgt.


TOEVAL als oncontroleerbare hoop...
VERLANGEN is de hoop te kunnen ontsnappen aan het onafwendbare...
VERLANGEN is geen kracht op zich, maar wordt aangezet door toevalligheden van buitenaf... 
De NOODZAAK om te blijven zoeken houdt zijn traject als kunstenaar gaande...


In de volgende uitspraken drukt de kunstenaar de uitersten van zijn denken uit:

"Hoe ouder ik word, hoe meer ik overtuigd ben van de totale onbeslisbaarheid waarin we als mens zitten."

"Misschien zijn kunstenaars mensen die bezig zijn met het stichten van waarheid.'


Ook onderstaand gedicht van Eric De Smet geeft zijn visie op leven en kunst weer:

Het meest
bij noordenwind
waait mij
de droefheid tegen.
De traagheid van
Cézanne blijft
mij dan ook een zegen.

In dit soort tijd.Hans Theys over Eric De Smet


Het witte boek is een schitterend middel om op een trage en indringende manier kennis te maken met een mens-kunstenaar.

TOEVAL, NOODZAAK EN VERLANGEN

HET WERK VAN ERIC DE SMET

met teksten van Roland Breeur, Eric De Smet (gedichten) en Hans Theys
uitvoerig geïllustreerd met beeldend werk van Eric De Smet

een uitgave van galerie EL

ISBN 978 8221 860 2

   

© Art Spotter voor WATERSCHOENEN


Geen opmerkingen: