Zoeken in deze blog

donderdag 21 oktober 2010

DE CONSOLE presenteert 'Drawn panorama', een getekend boek/object van Stefan SERNEELS

Hoe je de meest recente uitgave van vzw De Console moet noemen is niet zo eenduidig vast te stellen. Zelf omschrijven ze 'Drawn Panorama' van beeldend kunstenaar Stefan SERNEELS (°1968) als een boek/object, bestaande uit een reproductie van een 15 meter lange tekening, herschaald tot ca. 10,5 meter lengte. Geplooid tot een stapel in twee delen en voorzien van een gezeefdrukte cover werd inderdaad een handig boek/object (19,5 x 24,5 cm) gecreëerd.
Door de harmonikavorm kan je de tekeningen gemakkelijk inkijken in een poging een verhaal of enige continuïteit in de opeenvolgende fragmenten te ontdekken.
Op de binnenkant van de cover staat een tekst die Sven VANDERSTICHELEN schreef op basis van gesprekken met de kunstenaar.

Cover, voorplat (c) Stefan Serneels & De Console

Deze uitgave biedt tegelijk de mogelijkheid om de twee opeenvolgende, als een panorama opengeplooide stapels als origineel artistiek object te presenteren. Op dat ogenblik worden overgangen tussen situaties overigens veel duidelijker. Dan nog blijft het moeilijk om in de lineaire opeenvolging van tekeningen een echt verhaal te ontdekken, laat staan dat er een te ontdekken valt.

Laat me toch de volgende gedachtenwandeling door de tekeningen maken:

Het begint in een kamer met ijzeren staven voor het raam... twee (vrouwelijke) figuren bij een tafel... één figuur toont een gezicht (en dat is al vrij uitzonderlijk bij Serneels)... wat volgt is een (rol)trap... een meisje staat klaar om naar boven te gaan... daar wacht een leeg hemelbed met de schaduw van een oudere vrouw die naar het bed kijkt (flash back?) en ook in de volgende tekeningen terugkijkt in haar geschiedenis als 'onbezorgd meisje'... verder evoluerend in een web van draden die mensen, gewild of ongewild, verbinden... een evolutie die oploopt in spanning...gevolgd door moedeloosheid, een poging tot ontsnappen uit de deprimerende werkelijkheid...

(c) Stefan Serneels & De Console

dan toch weer een moment van zoeken,... naar houvast, naar roots... om opnieuw te hervallen in een bodemloze eenzaamheid, afwijzende relaties, tot een moment van berusting, een streep achter het verleden zettend en tegelijk beseffend dat het verleden nooit helemaal verdwijnt (einde deel 1)...

... dat ontsnappen in de dood (?) als enige (?) mogelijkheid geen oplossing is... voor de anderen die verder moeten met de herinneringen en hun eigen leven in... wanhoop en leegheid, met trappen die overal naartoe leiden... maar welke zin heeft dat als je de juiste richting niet kent? De leegheid blijft bestaan, de wanhoop krijgt geen tegengewicht, de lege blikken staren naar buiten zonder iets te zien... op geen enkel moment is er een dialoog tussen de spelers in dit toneelstuk van het leven.

(c) Stefan Serneels & De Console

In het laatste beeld staan twee mensen samen bovenaan de trap vóór een deur... klaar om alweer de (verschrikkelijke) werkelijkheid te ontdekken, wachtend of hopend op een happy end of toch gewoon (eeuwigdurend) wachtend op... Godot?

Tot daar een individuele benadering.

Serneels vertelt zeker geen prettig, maar wel een indringend 'verhaal'. Zoveel is duidelijk.
In zijn tekeningen plaatst hij zijn figuren in gewone omgevingen (interieurs met ramen, deuren, meubels, trappen,...) maar in oncomfortabele situaties. Zijn personages voelen zich blijkbaar nooit op hun gemak, staan constant onder druk. De spanningsvelden worden sterk benadrukt door de nerveuze tekenstijl en de opbouw van de decors waarin de personages tot angstige stilstand gedwongen worden. Hier huist een ontegensprekelijk Hitchcock-effect.

(c) Stefan Serneels & De Console

Het effect van de originele potloodtekeningen is in het drukproces op schitterende wijze bewaard gebleven. De gezeefdrukte fragmenten die voor- en achterplat van de kaft sieren, zorgen met hun zwart-witte glans voor een rijke soberheid in samenspraak met het matte, grijze karton. De binnenkant van de kaft bevat een tekst door Sven Vanderstichelen op basis van interviews met de kunstenaar: 'Het psychopicturale oeuvre van Serneels'.
*
Stefan SERNEELS maakt tekeningen en schilderijen, maar ook ruimtelijk werk en films. Onderwerp is telkens weer de individuele beleving van de leefruimte of omgeving waarin de mens zich beweegt. Door lijnvoering, perspectief, benadrukking van bevreemdende elementen creëert hij een irreële wereld, waarin zijn personages zich als angstige, schuldige, achterdochtige, ongelukkige,... wezens een schuilplaats of ontsnappingsroute zoeken (goed en wel beseffend dat ontsnappen onmogelijk is).

(c) Stefan Serneels & De Console

Het getekende werk van Serneels is in geen geval vrijblijvend. Dat wordt uiteraard mee benadrukt door een schitterende technische uitvoering, hier in potlood, maar ook wanneer hij met Oostindische inkt werkt.

Zijn voorbeeldmateriaal haalt hij uit allerlei media, van film over papier tot digitale beelden. Op die basis componeert hij zijn eigen complexe wereld, in feite een mix van assemblage en ontmanteling. Personages en decorstukken worden gedecomposeerd of vloeien in elkaar over. Menselijke figuren worden één met tafels, trappen lopen in elkaar over of monden uit in onbruikbare doorgangen, deuren leiden naar nergens, vensters kijken uit op niets. Blijkbaar worden zijn personages steeds weer op zichzelf teruggeworpen.
'Huis clos' loert om de hoek.

*
DE CONCLUSIE

'Drawn panorama' is een schitterend totaalconcept, verpakt als boek, waardoor het perfect in de hand ligt en ingekeken kan worden, maar het bezit tegelijk een enorme sterkte als autonoom kunstwerk in panoramavorm.

Cover: achterplat (c) Stefan Serneels & De Console 

De Console vzw is een platform voor kunstenaars die multidisciplinair en interactief te werk gaan. De Console wil geen traditionele tentoonstellingen brengen, mar eerder in het oog springende interventies en kruisbestuivingen. Het gaat om productieprocessen. Het resultaat kan een installatie, een editie of een publicatie zijn.
Met het openingsproject 'This House - This Home' streek De Console in 2008 neer in Galerie c. de vos in Aalst met werk van Stefan Annerel, Ephameron, Tinka Pittoors en Jan van der Ploeg. Daar toonde De Console zich als een (t)huis voor grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Sindsdien volgden o.a. muziekuitgaven met het platenlabel Consouling Sounds. Voor de CD 'The Bungled & The Botched' werkte De Console ook al samen met Stefan Serneels.

°
DRAWN PANORAMA van Stefan Serneels is een uitgave van vzw De Console (2010), uitgebracht op 300 exemplaren (genummerd en getekend) en kost 30 Euro
Te bestellen via:


of info: Nele Buys, vzw de console: nele@deconsole.be

VOOR DE LEZERS VAN WATERSCHOENEN houdt DE CONSOLE een GRATIS EXEMPLAAR ter beschikking.
WIE TEN LAATSTE OP ZONDAG 24 OKTOBER 2010 een mail stuurt naar nele@deconsole.be met de VERMELDING 'Stefan Serneels/Waterschoenen' maakt kans op een gratis exemplaar van deze uitgave.
De winnaar of winnares wordt door De Console via mail gecontacteerd.

Geen opmerkingen: