Zoeken in deze blog

woensdag 7 september 2011

UCAD en Dirk Boes bij Galerie c. de vos in Aalst

Galerie c. de vos start het nieuwe tentoonstellingsjaar met een merkwaardige combinatie van kunstenaars: Dirk BOES en het kunstenaarscollectief/koppel UCAD (United Couple Action Doll).

(c) UCAD, 2011

*

 Op de benedenverdieping zorgt Dirk BOES voor een rustig, bezinnend gesprek tussen zijn geometrisch-architecturale schilderijen en de eenvoudige, klare lijn van de door architect Eugeen Liebaut tot galerie verbouwde, voormalige werkmanswoning.

Het werk van Dirk BOES vertoont zich als een mix van sobere, geometrische vlakken op het doek en de afdruipsporen op de zijkanten, die ons enerzijds een blik gunnen in het schilderproces en tegelijk voor een 'speelse' noot in de marge zorgen.

(c) Dirk Boes

Sommige schilderijen zijn tweedelig, zetten zich verder in elkaar. Andere wachten geduldig alleen op de komst van de bezoeker. Deze werken zijn niet gehaast. Ze laten de tijd als het ware aan zich voorbij gaan.
Ze voelen ook geen behoefte om grote verhalen te vertellen. Ze zijn wat ze zijn.
Dirk Boes heeft het over '(Bouw) Memoriaal.oefeningen'. De architectonische connotatie is er dus wel degelijk. Maar nu ik de werken zie, een week na mijn bezoek aan de archeologische site van Ename (Ename Actueel . Sediment), kan ik niet nalaten ze te associëren met het blootleggen van funderingen of muren.
Zijn schilderijen zijn herhaalde oefeningen in onvoltooide herinnering.

(c) Dirk Boes

Misschien zal de kijker, net zoals ik, voor zichzelf bepaalde links leggen, maar de kunstenaar wil daar geenszins op aansturen.
Voor hem lijkt het te volstaan als de werken voldoende ruimte en rust krijgen om 'gewoon' zichzelf te zijn.
De accrochage is dan ook overtuigd minimaal.

*
Op de bovenverdieping heerst een totaal andere sfeer. Daar hebben Nicolas VANDER BIEST en Véro BAKOS, samen UCAD (United Couple Action Doll) een deel van hun artistieke laboratorium opgesteld.
Zowel familiaal, professioneel als artistiek opereren ze als koppel.
Als rekwisiteurs, setdressers en decorbouwers zijn ze actief in de televisiewereld.
Als kunstenaarscollectief creëren ze, volgens eigen scenario's, een aparte (schijnbaar speelse) wereld met objecten en tweedimensionale beelden.

(c) UCAD, 2011

De verhalen die ze presenteren zijn niet noodzakelijk lineaire vertellingen, maar veeleer collages van herinneringen, wensen, verlangens en vaststellingen. Als kinderen van hun tijd sprokkelen ze foto's of ander beeldmateriaal uit het immense digitale aanbod, mengen ze met andere gevonden of zelf gecrëerde beelden om te komen tot nieuw samengestelde situatieschetsen.

Dieren, mensen, voorwerpen bevolken hun beeldende 'speeltuin'.
Beroepshalve, voor hun televisiewerk, krijgen ze op de meest onmogelijke momenten de meest bizarre vragen voorgeschoteld. Zij leveren met gemak een gigantische slang, een compleet decor of een kudde olifanten voor een opname ergens te lande.

(c) UCAD, 2011

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat ze in hun artistieke werk geen gebrek aan fantasie hebben.
Bekende gebruiksvoorwerpen krijgen bij hen een onverwachte opwaardering. Let maar op hun luxe design-versie van een reddingsvest uit een vliegtuig.

Maar misschien laat U zich liever verleiden door hun kampeer-kijkkastje: 'Camping UCAD'.


 (c) UCAD, 2011

Zelfs hun 'pronkkast' met 'beschilderde' borden hebben ze meegebracht. Hier spelen ze zelf mee in diverse situatieschetsen, apart of als UCAD-koppel. Zoals in al hun andere werken geldt de regel dat een eerste blik niet volstaat om de meerlagige betekenissen uit hun beelden te filteren.

Neem gerust de tijd om U een weg te banen door deze moderne sprookjeswereld.


Dirk Boes & UCAD
tot 2 oktober 2011
in galerie c. de vos
Oude Gentbaan 295-297
9300 AALST

vrijdag - zaterdag: 14 - 18 uur
zondag: 10.30 - 13.30 uur
en na afspraak 0476 98 49 97 of galeriecdevos@gmail.com


Tekst en foto's: Artspotter voor 'Waterschoenen'

Geen opmerkingen: