Zoeken in deze blog

vrijdag 3 februari 2012

'A Whitsun Wedding' in de nieuwe ruimte van Galerie EL in Welle


Wat hebben Eric De Smet, Hans Theys en Philip Larkin gemeenschappelijk?

Het antwoord vind je tot 26 februari 2012 in Welle. In die deelgemeente van Denderleeuw vormde Eric DE SMET vanaf 2003 een deel van zijn woning om tot Galerie EL, een kleine ruimte voor hedendaagse kunst waar we U de voorbije jaren regelmatig mee naartoe namen.

Op 22 januari 2012 opende hij een splinternieuwe, veel grotere galerie, pal naast de oude. Voor de openingstentoonstelling deed hij een beroep op het enthousiasme en de expertise van curator Hans THEYS, lesgever in de academies van Gent en Antwerpen (KASK), gastdocent in het HISK, medewerker van het kunsttijdschrift HART, auteur van talrijke boeken over kunst en kunstenaars en samensteller van diverse tentoonstellingen. (In 2010 namen we U in Waterschoenen mee naar zijn ‘XANADU’ in het SMAK.)

Bij Galerie EL presenteert hij nu een tentoonstelling met werk van piepjonge tot jonge kunstenaars: Kasper BOSMANS, Rein DUFAIT, Pol MATTHE, Gauthier OUSHOORN, Max PINCKERS en Tamara VAN SAN ... in dialoog met elkaar en met de bijzonder fris interveniërende ‘eminence grise’ Guy ROMBOUTS.

Tamara Van San, hoog in Galerie EL, 2012

De titel van de tentoonstelling is ontleend aan een gedicht van de Britse auteur Philip LARKIN, die in 1964 de bundel ‘The Whitsun Weddings’ publiceerde. Whitsun of Whitsunday is de Britse benaming voor Pinksteren. ‘A Whitsun Wedding’ of ‘Pinksterhuwelijk’ is in het gedicht van Larkin een tijdelijke samenkomst van enkele mensen die in een trein naar Londen zitten tot hun wegen daar weer splitsen. In diezelfde geest komen in deze tentoonstelling kunstenaars en hun werken tijdelijk samen, om naderhand elk hun eigen weg te gaan of in andere constellaties te verschijnen.

Curator Hans Theys staat hier in de rol van ‘landschapsarchitect’, die met de door de kunstenaars aangereikte elementen een Tuin van Eden creëert. De wisselwerking tussen binnen- en buitenruimte wordt hier op verschillende manieren uitgespeeld. Meteen in de hal verwijst het ontwerp met de dakpannen van Pol MATTHE naar de werkelijke uitvoering op het dak aan de achterkant van de woning.

Guy Rombouts (r) ontmoet Rein Dufait (l) in Galerie EL, 2012

In de grote galerie ontmoeten natuur en cultuur elkaar zonder complexen. Guy ROMBOUTS laat twijgenstructuren (mits minimale ingrepen) uitgroeien tot frêle, maar bijzonder sterke sculpturen. Centraal in de ruimte staat bijvoorbeeld een soort ‘groot insect’ met de kop gericht op een hangende ‘strippensculptuur’ (oorspronkelijk een emmer) van Rein DUFAIT. Bovendien zorgen de ‘kleisculpturen’ van Dufait voor een stevige symbiose tussen buiten en binnen.

Dufait en Rombouts vinden elkaar op verschillende plekken terug. Op de legplanken langs de muur komt de dialoog in kleine, schijnbaar eenvoudige confrontaties op indrukwekkend beeldrijke en emotionele wijze tot stand.

Rein Dufait en Guy Rombouts in Galerie EL, 2012

Die legplanken zijn overigens schatkamers waar we ook andere kunstenaars ontmoeten.: een foto van ladyboy ‘Yoyo’ (2010) door Max PINCKERS, een keramische sculptuur door Tamara VAN SAN, een subtiel kleurenschema op een metalen deksel door Kasper BOSMANS als onderdeel van een groter geheel.

Deze tentoonstelling is een soort wandelbuffet, waar je kleine hapjes uit het grote artistieke aanbod kan proeven. Toch komt het er ook op aan het totaalbeeld niet uit het oog te verliezen: een coherente tentoonstelling, waarin Hans Theys je niet verplicht om bepaalde verbanden te leggen, maar je gaandeweg op eigen kracht een en ander laat ontdekken.

Gauthier Oushoorn in Galerie EL, 2012

De hoeken van de grote galerie bevatten subtiele raakpunten. Bij het venstertje vooraan en diagonaal er tegenover is (alweer) Guy Rombouts van de partij, terwijl de andere diagonaal rustig gedomineerd wordt door de geknakte rechtlijnigheid van Gauthier OUSHOORN.

Tamara VAN SAN heeft, op enkele werken na, de uitersten van de ruimte opgezocht. Van hoog in de nok of tegen de muren volgt ze de gebeurtenissen op de voet. Alleen al haar kleurrijke aanwezigheid maakt het moeilijk om onopgemerkt te blijven. Ook op de zolder heeft ze zich teruggetrokken zodat de ruimte volledig ter beschikking staat van Kasper BOSMANS en Max PINCKERS. Kasper BOSMANS met onder meer zijn subtiel geschilderde pluimpjes, twee uiterst gevoelige rookschilderijen en een paar minimale, poëtische, houten sculpturen en de foto’s van Max PINCKERS krijgen hier een forum, met niet alleen aandacht voor de ‘Lotus’-reeks uit Thailand.

Zolderrruimte bij Galerie EL met o.a. Kasper Bosmans, Tamara Van San en Max Pinckers

‘A Whitsun Wedding’ is een beklijvende ontmoeting tussen een galerie, een galeriehouder, een curator, een aantal kunstenaars en heel wat toeschouwers.


Deze boeiende reis duurt tot 26 februari 2012

in GALERIE EL – Drieselken 38 – 9473 WELLE

open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur

of na afspraak via 053/66.43.82© afgebeelde werken berust bij de kunstenaars

© tekst en foto’s: Artspotter voor http://www.waterschoenen.blogspot.com/

Geen opmerkingen: